Sms-livräddare

Region Norrbotten är ansluten till systemet Sms-livräddare för att frivilliga livräddare snabbt ska kunna hjälpa till vid ett hjärtstopp och rädda liv.


Som frivillig livräddare får du en notis via appen Sms-livräddare när någon ringer 112 om ett misstänkt hjärtstopp i din närhet. Målet är att frivilliga ska kunna påbörja hjärt- och lungräddning (HLR) så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på ambulans.

Vid ett hjärtstopp är tiden helt avgörande och ju snabbare hjärt- och lungräddning kan påbörjas desto större är chansen till överlevnad. Den som har ringt 112 behöver vara beredd på att släppa in en eller flera frivilliga till den som drabbats av hjärtstopp.

Vi behöver bli fler sms-livräddare i Norrbotten. Varje hjärta räknas!

För att bli sms-livräddare behöver du vara minst 18 år, ha utbildning i hjärt- och lungräddning och ladda ner appen Sms-livräddare. Ladda ner appen på App Store eller Google Play.

Sms-livräddare

Kristina Nilsson

Verksamhetsområdeschef Akut omhändertagande, Region Norrbotten
Växel:
0920-28 40 00

Robin Holmgren

Biträdande verksamhetschef Ambulanssjukvård
Växel:
0920-28 40 00