Vårdval Norrbotten

Alla som bor i Norrbotten kan fritt välja hälsocentral - alltså göra ett vårdval. Den hälsocentral du listar dig på är den som du i första hand ska besöka. Det är ingen förändring när du som patient besöker sjukhus, privata läkare eller privata fysioterapeuter.

Valfrihet

Alla som är över 18 år och folkbokförda i Norrbotten har möjlighet att göra ett vårdval. Oavsett var i länet du bor så kan du välja vilken hälsocentral du vill gå till.

Gör ett aktivt val

Vi rekommenderar att du gör ett aktivt vårdval, det vill säga att du väljer din hälsocentral. Om du inte gör ett aktivt val listas du automatiskt på en hälsocentral nära din folkbokföringsadress. Är du osäker på vilken hälsocentral du tillhör? Fråga personalen på en hälsocentral, de kan hjälpa dig.

Så här väljer du (1177.se)