Kontakt

Här hittar du kontaktvägarna till regionens olika verksamheter, växel, politiker och ledning.

Telefon: 0920-28 40 00

Kontakta växeln om du vill nå en viss person eller enhet, eller om du vill ha ut journaler.

Kontaktuppgifter till regionledning, stab och stöd samt våra divisionschefer inom vården hittar du under Region Norrbottens organisation.

Kontakta ledning och chefer

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon av regionens förtroendevalda för att ställa frågor eller lämna dina synpunkter är du välkommen att göra det.

Kontaktuppgifter till de förtroendevalda hos Region Norrbotten

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Lämna klagomål och synpunkter

Registraturen kontaktar du om du exempelvis vill ha ut allmänna handlingar (protokoll, avtal, upphandlingar osv.), dock inte om du vill ha ut patientjournaler eller anställningsbevis från regionen. Ej heller om du behöver avboka en tid hos en vårdenhet.

Telefon: 0920-28 42 21
E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se

Diarium, registratur och arkiv

Ekonomistöd
Telefon: 0921-670 50

Måndag-torsdag kl 9-12, 13-15
Fredag kl 9-12

  • Knappval 1 för frågor om kundfakturor och sjukresor
  • Knappval 3 för övriga frågor

För frågor om avgift för uteblivet besök vänligen kontakta den vårdenhet ärendet gäller.

E-post: patientkontoret@norrbotten.se

Patientavgifter

Sjukresor

Ekonomistöd
Telefon: 0921-670 50

Måndag-fredag kl 9-12
Knappval 2 för frågor om leverantörsfakturor

E-post: leverantorsenheten@norrbotten.se

Fakturaadress

Region Norrbotten
Box 4
961 21 Boden

Fakturafrågor (vardgivarwebben.norrbotten.se)

Har du angett rätt kostnadsställe? Då handläggs fakturorna snabbare.

Region Norrbotten
971 89 Luleå
E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se

Reception
Telefon: 0920-28 42 52

Besöksadress
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå 

Öppettider
Måndag-fredag: 07.30-16.00

Region Norrbotten
Box 4
961 21 Boden

E-fakturering (Region Norrbottens vårdgivarwebb)

Har du angett rätt kostnadsställe? Då handläggs fakturorna snabbare.

Övriga uppgifter

Organisationsnummer 232100-0230
VAT-nr SE232100023001
Plusgiro 126900-0
Plusgiro för kundfakturor 4793001-1

 

Plusgiro kundfakturor: 4793001-1
Plusgiro övriga fakturor: 126900-0
Momsregistreringsnummer/VAT-nummer: SE232100023001

Betalning från utlandet

IBAN: SE23 9500 0099 6018 4793 0011
SWIFT/BIC: NDEASESS
Bank: Nordea
Adress: Nordea, SE-10571 Stockholm, Sweden

Organisationsnummer:
232100-0230

Kontakt vid pressfrågor

Pressportal

Här hittar du som är anställd i Region Norrbotten information om löneutbetalningsdatum.

Löneinformation för regionanställd