Samråd

Region Norrbotten samråder med representanter för de nationella minoriteterna och urfolket samerna två gånger per år vardera. Ordförande för samråden är ett regionråd i Region Norrbotten som i övrigt representeras av regiondirektör, stabchef, alla avdelningschefer samt sakstrateg. De nationella minoriteterna och urfolket samerna representeras av valda representanter/ersättare. Samråden är offentliga och därmed kan enskilda intressenter delta digitalt eller på plats, se vidare information om kommande möten nedan.

Bestämmelser för samråd med nationella minoriteter(pdf)

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Region Norrbotten

Samråd med urfolket samerna

26 mars 2024

 • Tid 13:00-16:00
 • Plats: Regionhuset
 • Digitalt via teams

Region Norrbotten håller samråd med urfolket samer tisdag 26 mars 2024. Samrådet kommer att ske i Styrelserummet på Regionhuset i Luleå samt digitalt via Teams, se länken nedan.

Ni som är intresserade av att delta på samrådet får gärna kontakta oss på kanslisekreterarna@norrbotten.se. Vi mottar också gärna synpunkter och inspel till kommande strategisk plan för 2025-2027, bland bilagor finner ni den nu gällande strategiska planen.

Se bilagor för dagordning samt övriga handlingar för samrådet.

Har ni frågor av känslig karaktär går det bra att kontakta oss utanför samrådet, även här kan ni kontakta oss via regionnorrbotten@norrbotten.se.

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 332 676 562 794
Lösenord: bmP8pi

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 128 040 657 0

Alternativa VTC-instruktioner

15 oktober 2024

 • Tid 13:00-16:00
 • Plats: Regionhuset
 • Digitalt via teams

Region Norrbotten håller samråd med urfolket samerna tisdag 15 oktober 2024. Samrådet kommer att ske i Styrelserummet på Regionhuset i Luleå samt digitalt via Teams, se länken nedan.

Ni som är intresserade av att delta på samrådet får gärna kontakta oss på kanslisekreterarna@norrbotten.se, men det är frivilligt och inget krav för att få delta.

Se bilagor för dagordning samt övriga handlingar för samrådet.

Har ni frågor av känslig karaktär går det bra att kontakta oss utanför samrådet, även här kan ni kontakta oss via kanslisekreterarna@norrbotten.se.

Se bilagor för dagordning samt övriga handlingar för samrådet

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 387 428 256 198
Lösenord: wu7ptR

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 128 341 304 3

Alternativa VTC-instruktioner

Region Norrbotten

Läs mer | Mötesalternativ

Samråd med nationella minoriteter

8 april 2024

 • Tid 13:00-16:00
 • Plats: Regionhuset
 • Digitalt via teams

Region Norrbotten håller samråd med de nationella minoriterna måndag 8 april 2024. Samrådet kommer att ske i VIP-matsalen, Regionhuset i Luleå samt digitalt via Teams, se länken nedan.

Ni som är intresserade av att delta på samrådet får  kontakta oss på kanslisekreterarna@norrbotten.se. Vi mottar också gärna synpunkter och inspel till kommande strategisk plan för 2025-2027, bland bilagor finner ni den nu gällande strategiska planen.

Se bilagor för dagordning samt övriga handlingar för samrådet.

Har ni frågor av känslig karaktär går det bra att kontakta oss utanför samrådet, även här kan ni kontakta oss via kanslisekreterarna@norrbotten.se.

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 349 294 856 218
Lösenord: YGjrWe

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 124 203 817 9

Alternativa VTC-instruktioner

Region Norrbotten

Läs mer | Mötesalternativ

14 oktober  2024

 • Tid 13:00-16:00
 • Plats: Regionhuset.
 • Digitalt via teams

Region Norrbotten håller samråd med de nationella minoriteterna måndag 14 oktober 2024. Samrådet kommer att ske i lokalen 1:an på Regionhuset i Luleå samt digitalt via Teams, se länken nedan.

Ni som är intresserade av att delta på samrådet får gärna kontakta oss på kanslisekreterarna@norrbotten.se.

Se bilagor för dagordning samt övriga handlingar för samrådet.

Har ni frågor av känslig karaktär går det bra att kontakta oss utanför samrådet, även här kan ni kontakta oss via kanslisekreterarna@norrbotten.se.

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 399 671 210 119
Lösenord: MAGZnu

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 122 379 656 3

Alternativa VTC-instruktioner

Region Norrbotten

Läs mer | Mötesalternativ