Kontakta dina politiker

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon av regionens förtroendevalda för att ställa frågor eller lämna dina synpunkter är du välkommen att göra det!

Kontaktuppgifter till de förtroendevalda hos Region Norrbotten

Att vara förtroendevald i Region Norrbotten

Att vara förtroendevald i regionen innebär att företräda dig som medborgare i alla frågor som rör regionen - hälso- och sjukvård, regional utveckling med mera. Uppdraget kräver kunskap om det demokratiska systemet samt om de befogenheter och ansvar som man har som enskild ledamot. De flesta förtroendevalda har inte politiken som sin heltidssysselsättning, utan ägnar sin fritid till att företräda medborgarna. De är så kallade fritidspolitiker.

Regionen väljer även förtroendevalda till externa organ, till exempel domstolar samt samverkansorgan.