Gynekologisk cellprovtagning

Inbjudan till gynekologisk cellprovskontroll skickas hem till dig. Om den tid som förbokats inte passar kan du boka om tiden på 1177.

I Norrbotten inbjuds alla kvinnor mellan 23 och 64 år regelbundet till gynekologisk cellprovskontroll. Kvinnor 23-50 år kallas vart tredje år. Kvinnor 51-64 år kallas vart sjunde år, med sista prov taget vid 64 år. Det kan innebära att du blir kallad upp till 70 år.

Anledningen till att det går längre tid mellan provtagningarna då du fyllt 50 år är att om inga cellförändringar upptäckts och ingen HPV-infektion har påvisats fram till dess så är risken mycket lite att du insjuknar i livmoderhalscancer.

Inbjudan till gynekologiska cellprovskontrollen skickas hem till dig så du behöver inte själv boka tid. Om den tid som förbokats för dig inte passar så kan du boka om tiden på 1177.se eller via det telefonnummer som är angivet i din kallelse.

Undersökningen är avgiftsfri. Eftersom den gynekologiska cellprovskontrollen är en frivillig hälsoundersökning kan du inte få ersättning för resa till och från undersökningen.

Om du av någon anledning inte vill bli kallad till cellprovtagning måste du begära det skriftligt via en blankett.

Information om gynekologiska cellprovskontrollen finns på 1177.se på dessa språk:

 • arabiska
 • albanska
 • engelska
 • finska
 • franska
 • nordkurdiska
 • sydkurdiska
 • persiska
 • bosniska/kroatiska/serbiska
 • spanska
 • somaliska
 • tigrinska
 • turkiska