Biobank

En biobank är en samling prover, till exempel blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover, som tas i hälso- och sjukvården och sparas mer än två månader. Biobankslagen innebär att vårdpersonal är skyldiga att informera och inhämta patientens samtycke för att spara prover i biobank.