Vårdgaranti och väntetider

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Vårdgaranti - 1177.se

1177.se kan du kontakta vårdgarantienheten alla tider på dygnet.

Telefon Tele-Q: 0920-28 41 20
Måndag–torsdag: Kl. 07.00–11.30 och 13.00–15.00
Fredagar: Kl. 07.00–11.30

Du har rätt att få individuellt anpassad information och erbjudande om vård inom vårdgarantins gränser. Om vårdenheten inte kan ge vård inom den satta tidsgränsen ska vårdpersonalen aktivt hjälpa dig att få vård någon annanstans. Däremot betalar du patientavgiften som gäller i den region där vården ges.

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma ifråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård.

Vårdgarantin benämns 0-3-90-90

Siffrorna står för det antal dagar som det längst får ta för Region Norrbotten att leverera sina tjänster:

  • 0 - du ska få kontakt med primärvården i telefon eller på plats samma dag.
  • 3 - du ska få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom tre dagar.
  • 90  - du ska få en bedömning av en specialist, antingen vid något av våra sjukhus eller av annan vårdgivare, inom 90 dagar från beslut om remiss.
  • 90 - din behandling ska vara påbörjad inom 90 dagar från beslut om behandling, antingen vid något av våra sjukhus eller av annan vårdgivare.

Vårdgarantin gäller för sådan vård som kan planeras i förväg. Tiden för undersökningar och utredningar inför ett besök eller en behandling räknas inte in i de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.

Tiden fram till besök och behandling får överstiga 90 dagar, om du och din läkare (eller annan behandlare) är överens om det. Den får också överstiga 90 dagar om det finns medicinska skäl till att en åtgärd inte kan genomföras tidigare, eller när det i förväg inte går att fastställa tidpunkt (exempelvis vid organtransplantation).

Vårdgaranti i Norrbotten

I Norrbotten kan du som patient erbjudas vård på annan hälsocentral eller annat sjukhus än det som ligger närmast dig. Norrbottens sjukhus har specialiserat sig på olika behandlingar för att ge bra tillgänglighet och hög kvalitet.

Vänd dig till din hälsocentral eller mottagning för information om vårdgarantin och vården i länet.

Region Norrbotten har valt att inrätta en särskild vårdgarantienhet för att hjälpa patienterna vidare om de åberopar vårdgarantin.

Kontakt

1177.se kan du kontakta vårdgarantienheten alla tider på dygnet.

Telefon Tele-Q: 0920-28 41 20
Måndag–torsdag: Kl. 07.00–11.30 och 13.00–15.00
Fredagar: Kl. 07.00–11.30

Har du frågor och funderingar kring bokning av resa tar du kontakt med sjukresor på telefon 020-96 00 96.

Sjukresor

Via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) webbplats www.vantetider.se  kan du till exempel själv se hur långa väntetiderna är för olika behandlingar vid olika sjukhus.