Sök bidrag, fonder och stipendier

Här har vi samlat de fonder, bidrag och stipendier som Region Norrbotten hanterar.

Regionala och kulturella stöd, bidrag och stipendier hittar du på Region Norrbottens webbplats Utveckla Norrbotten.

utvecklanorrbotten.se

Region Norrbotten förvaltar ett antal donationsfonder. 

Herman Fribergs donationsfond

Ändamål/stadgar

Till hemsjukvårdspatienter bosatta i områdena Muodoslompolo,Karesuando,Junosuando, Korpilombolo och Tärendö

Blankett Herman Fribergs donationsfond (pdf)

Skickas till
Region Norrbotten
971 89 Luleå

Kristina Lacks testamente

Ändamål/stadgar

Till fri sjuksäng för medellös person som vårdas på Gällivare sjukhus

Blankett Kristina Lacks testamente (pdf)

Skickas till
Region Norrbotten
971 89 Luleå

Patientsamfond - Piteå

Ändamål/stadgar

Till patienter inom Piteå sjukvårdsförvaltning för rekreation med mera.

Blankett Patientfond - Piteå(pdf)

Skickas till
Piteå sjukhus
Box 715
941 28 Piteå

Personalsamfond - Piteå

Ändamål/stadgar

Till personal i samband med patientvård

Blankett Personalsamfond - Piteå (pdf)

Skickas till
Piteå sjukhus
Box 715
941 28 Piteå

Samfond för patienter

Ändamål/stadgar

För rekreation, hjälpmedel mm till patienter boende i Luleå kommun som vårdas på sjukhus i Luleå/Boden

Blankett Samfond för patienter (pdf)

Skickas till
Region Norrbotten
971 89 Luleå

 

Region Norrbottens stipendium för bästa förbättringsarbete inom vården instiftades av dåvarande landstingsfullmäktige 2006 för att uppmuntra förbättringar i vården. Stipendiet kan sökas av anställda inom Region Norrbotten.

Vem kan söka stipendiet

Anställda inom Region Norrbotten som genomfört ett förbättringsarbete som är implementerat i verksamheten.

Som landstingsdirektör arbetade Elisabeth Holmgren med att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Stipendiet ska stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Stipendiet delas ut under universitetets akademiska högtidsvecka i november och är på 35.000 kronor. 

Anvisning

Kriterier

 • Stipendiet sökes av en enskild person som är anställd inom Region Norrbotten eller Luleå tekniska universitet. Kandidater till stipendiet kan ej nomineras av andra personer
 • Den sökande ska ha deltagit i ett forskningsprojekt eller gjort ett examensarbete på magister- eller masternivå med anknytning till Luleå tekniska universitet
 • Arbetet ska vara till nytta för patienten och på ett tydligt sätt bidra till förbättring av hälso- och sjukvårdens verksamhet

Ansökan om stipendiet ska innehålla:

 • En tydlig beskrivning av forskningsprojektet/uppsatsen
 • Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av arbetet (max 4 sidor) och innehålla bakgrund, syfte, metod och resultat
 • Det ska tydligt framgå hur arbetet kommer till nytta för patienten och/eller vårdens verksamhet

Bedömning

En jury av sakkunniga bedömer ansökningarna utifrån fastställda kriterier.

Tidigare stipendiater

2022 Johanna Sundbaum Riskmarkörer för svår covid-19 hos individer med astma och KOL
2021 - Utdelning inställd på grund av corona
2020 - Utdelning inställd på grund av corona
2019 Terese Wahlroos Patienters erfarenhet och upplevelser av rättspsykiatrisk vård
2018 Alexandra Olofsson Socialt deltagande efter stroke
2017 Ulrica Strömbäck Återinsjuknande i hjärtinfarkt
2016 Marianne Sirkka Hållbart förbättringsarbete
2015 Sofi Nordmark Vårdplaneringsprocesser
2014 Iris Mukkavaara Gynekologi
2013 Lars Jacobsson Rehabilitering
2012 Lisbeth Eriksson Telerehabilitering

Du som studerar till något av tandvårdsyrkena tandläkare, tandhygienist, tandsköterska eller tandtekniker och bor eller har bott i Norrbotten har möjlighet att söka stipendium från Folktandvården i Norrbotten. Stipendiet kan du söka så snart du har avslutat din första termin med godkänt resultat.

I din ansökan vill vi att du berättar vem du är.Tala om vad som fick dig att söka till ett tandvårdsyrke.

Två gånger per år behandlas ansökan till stipendium. Om du har sökt till och med sista februari behandlas din ansökan i mars. Söker du till och med sista oktober behandlas ansökan i november.

Folktandvårdens krav på dig som söker stipendiet

 • Du bor i, eller har bott i Norrbotten
 • Utbildningen genomförs i Sverige
 • Du uppbär inte någon form av ersättning från arbetsgivare för att genomgå utbildningen
 • Du har genomfört första terminen med godkänt resultat och kan uppvisa studieintyg på detta

Ansökan ska innehålla

 • Personligt brev där du beskriver din koppling till Norrbotten
 • Bakgrund till att du valde att söka dig till ett tandvårdsyrke
 • Adressuppgifter både till studie- och hemorten samt mobilnummer och e-post
 • Studieintyg

Stipendiets storlek

Stipendiets storlek är 1 500 kronor per termin och varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

 • Tandläkare - 15 000 kronor
 • Tandhygienist - 9 000 kronor
 • Tandsköterska - 4 500 kronor
 • Tandtekniker - 9 000 kronor

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stipendiet genom att fylla i en ansökan.

Ansökan om stipendium

Ansökningar till detta stipendium behandlas två gånger per år. Ansökan till och med sista februari behandlas i mars och ansökan till och med sista oktober behandlas i november.

Stipendiet är skattefritt och utbetalas till den adress som du anger i ansökan. Det är viktigt att du uppger en adress där vi kan nå dig en tid framöver eftersom stipendiet utbetalas via avi.

Välkommen med din ansökan!