Pressportal

Skaderapporter från trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och andra tillbud är en tjänst som Region Norrbotten erbjuder journalister. Vi publicerar skaderapporter vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter ett skiftbyte på akuten har skett uppmanas journalister att ringa om skaderapport så fort som möjligt. Det är alltid kommunikatör i beredskap som sköter skaderapporter, tel 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

 • Fler patienter på sjukhus har covid-19

  Just nu ligger ett trettiotal patienter med covid-19 på sjukhus i Norrbotten. Antalet sjukhuspatienter med covid-19 har ökat under hösten.

 • Region Norrbotten skänker ambulanser till Ukraina

  Nu donerar Region Norrbotten två ambulanser till Ukraina. De transporteras från Sverige av organisationen Swedish rescuers.

 • Ärenden på regionstyrelsens möte 7 december

  Regionstyrelsen behandlar ungefär 30 punkter på sitt sammanträde 7 december. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

 • Nu ska ambulanserna dirigeras bättre

  Nu flyttar ambulanssjuksköterskor in på SOS Alarms larmcentral. Därifrån kommer de att göra bedömningar av patienter och optimera ambulanssjukvårdens resurser i Norrbotten.

 • Bassäng på Björkskatan ska renoveras

  Bassängen på Björkskatan har omfattande fuktskador och måste renoveras. Det innebär att patienter som bassängtränar får göra det i Råneå under nästa år.

 • Efterlyses: Ny huvudman till Norrbotten NEO

  Ensemblen Norrbotten NEO startades 2007 som en djärv satsning på nutida konstmusik. Ensemblens framträdanden efterfrågas främst i landets storstäder, inte i Norrbotten. Eftersom de skattemedel som Region Norrbotten lägger på kultur ska gynna länet föreslås därför att ensemblen ska få en annan huvudman.

 • RS-säsongen närmar sig

  Vinterns RS-epedemi har dragit igång i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Personer som har nära kontakt med spädbarn ska vara noga med handhygienen och hålla avstånd till personer med förkylningssymptom.

 • Region Norrbotten delar ut stipendier

  Sju personer inom kultursektorn och idrotten får dela på 530 000 kronor när Region Norrbotten delar ut sina årliga stipendier – Rubus Arcticus, Heders- och förtjänststipendium, Idrottsstipendium och Idrottsledarstipendium.

 • Ny typ av vårdplats lösning för Sunderby sjukhus

  Region Norrbotten ska öppna en ny enhet för öppenvård på Sunderby sjukhus. Enheten ska vårda patienter från akutmottagningen som väntar antingen ska skrivas ut eller väntar på en vårdplats på en annan avdelning på sjukhuset.

 • Region Norrbotten rekryterar ny IT/MT-direktör

  Daniel Ström blir Region Norrbottens nya IT/MT-direktör. Han kommer närmast från Luleå tekniska universitet där han idag jobbar som IT-chef. Daniel Ström tillträder tjänsten i januari 2023.

Pressinbjudningar

 • Rubus Arcticus delas ut

  Vid regionfullmäktiges sammanträde delas Region Norrbottens kulturstipendium Rubus Arcticus, Heders- och Förtjänststipendiet, idrottsstipendiet samt idrottsledarstipendiet ut. Medierna hälsas välkomna att bevaka utdelningen.

Skaderapporter

Lex Maria

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen