Pressportal

Skaderapporter från trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och andra tillbud är en tjänst som Region Norrbotten erbjuder journalister. Vi publicerar skaderapporter vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter ett skiftbyte på akuten har skett uppmanas journalister att ringa om skaderapport så fort som möjligt. Det är alltid kommunikatör i beredskap som sköter skaderapporter, tel 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

 • Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte 1 februari

  Den nya regionala utvecklingsnämnden träffas för sitt första sammanträde 1 februari. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

 • Ärenden på hälso- och sjukvårdsnämndens möte 27 januari

  Snart sammanträder Region Norrbottens nya hälso- och sjukvårdsnämnd för första gången. På sitt sammanträde behandlar nämnden 12 punkter.

 • Dagkirurgin i Kalix utökas

  Nu opereras patienter med problem med näsor och käkar på Kalix sjukhus. Dessutom gör Folktandvården tandsaneringar på sjukhuset.

 • Region Norrbotten startar stressrehab

  Patienter med stressrelaterad ohälsa kommer snart kunna få hjälp av Region Norrbottens nya satsning på specialistsjukvård. Målet är att patienternas bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga ska återställas.

 • Sunderby sjukhus åter i normalläge

  Sunderby sjukhus återgick i normal drift under fredag förmiddag efter bedömning att läget stabiliserats.

 • Stabsläge vid Sunderby sjukhus

  På grund av den ansträngda situationen med högt antal patienter i behov av sjukhusvård, otillräckligt med bemannade vårdplatser för att täcka det akuta behovet kombinerat med höga sjuktal bland personal har Sunderby sjukhus under natten tagit beslutet att gå upp i stabsläge.

 • Mycket ansträngt i vården inför julhelgen

  Smittspridningen av luftvägsinfektioner som influensa, RS och covid-19 bidrar till en mycket ansträngd situation för Norrbottens akutsjukvård. Under jul- och nyår förväntas ännu fler insjukna.

 • Region Norrbotten måste bli en mer attraktiv arbetsgivare

  För första gången sedan 2018 har region Norrbotten genomfört en medarbetarenkät. 5254 medarbetare har svarat på frågor om arbetsmiljö, patientsäkerhet och utsatthet på arbetsplatsen inom regionen. Nu släpps resultatet.

 • 2,25 miljoner till klinisk forskning

  Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) satsar 2,25 miljoner på klinisk forskning 2023.

 • Extra sammanträde med regionfullmäktige

  Onsdag 21 december kommer regionfullmäktige att ha ett extra sammanträde. Fullmäktige kommer bland annat ärenden som bordlagts vid sammanträdet i november samt ärenden som tidigare återremitterats.

Pressinbjudningar

 • Visning av Bodens nya hälsocentral

  I mars tog regionstyrelsen beslut om att öppna en tredje hälsocentral i Boden. Nu pågår arbetet för fullt med att färdigställa och förbereda för öppning. Välkommen till en förhandstitt av Lärkans hälsocentral som öppnar senare i vinter.

Skaderapporter

Lex Maria

 • Fraktur undersöktes inte

  Patient med lårbensbrott skickades hem från akutmottagningen utan läkarundersökning.

 • Äldre patient avlider efter fall på vårdavdelning

  En äldre multisjuk patient som nyligen genomgått en större bukoperation ramlar ur sängen medan hen är inneliggande på sjukhuset. Hen drabbas av en blödning under skallbenet, en allvarlig vårdskada som leder till att patienten avlider.

 • HLR fördröjdes

  Hjärtstopp på vårdavdelning. Fördröjd start av HLR kan ha bidragit till dödsfall.

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen