Pressportal

När en olycka har inträffat kan Inre ambulansledning och SOS Alarm berätta följande om olyckan:

 1. Information om händelsen: Vad det är för typ av händelse, till exempel brand, trafikolycka eller arbetsplatsolycka.
 2. Antal drabbade: Hur många som är inblandade och om deras skador bedöms som lindriga eller allvarliga.
 3. Var de kommer att vårdas: Vård ges på skadeplats och omhändertagandet fortsätter i ambulansen. Vi kan berätta vilken sjukvårdsinrättning som kommer ta emot patienterna. Det är oftast akutmottagningen på ett sjukhus men kan också vara en hälsocentral.
 4. Skadade barn: Vi kan berätta om barn är eller inte är inblandade.

Dagtid på vardagar, mellan klockan 7 och 16, svarar Inre ambulansledning på frågorna. Övriga tider svarar SOS Alarm på frågorna. 
Inre ambulansledning och SOS Alarm nås på: 0920 - 815 70

När patienten når sjukhuset är det Kommunikatör i beredskap som svarar på frågorna. Information om skadeläge publiceras här vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter att ett skiftbyte har skett uppmanas journalister att ringa så fort som möjligt. 
Kommunikatör i beredskap nås på: 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

Pressinbjudningar

Skaderapporter

Lex Maria

 • Fall ur säng orsakade fraktur

  En patient blir under hösten inlagd på vårdavdelning på grund av nedsatt allmäntillstånd. Direkt vid ankomst till avdelningen utförs fallriskbedömning och åtgärder vidtas.

 • Patient drabbas av hjärtstillestånd under röntgenundersökning

  En multisjuk patient kommer till akutmottagningen på grund av svår smärta. Patienten behöver genomgå en röntgenundersökning och har behov av rogivande läkemedel för att kunna genomföra undersökningen.

 • Patient skadades vid besök på akuten

  En patient besökte akuten efter en trafikolycka och skadade huvudet i samband med ett fall från en säng. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

 • Patient skadades vid fall

  En patient skadade huvudet i samband med fall från säng. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

 • Patient avled efter fall från balkong

  En äldre patient vårdas initialt på ett sjukhus i länet och förs sedan till en vårdavdelning på en hälsocentral. Under vårdtiden tar patienten sig ut på en balkong och faller därifrån ner på en cementplatta. Fallet är så allvarligt att patienten avlider av sina skador.

 • Fallskada på vårdavdelning

  En patient faller och skadar sig innan den extrapersonal som ska vaka över patienten hinner till avdelningen. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen