Pressportal

När en olycka har inträffat kan Inre ambulansledning och SOS Alarm berätta följande om olyckan:

 1. Information om händelsen: Vad det är för typ av händelse, till exempel brand, trafikolycka eller arbetsplatsolycka.
 2. Antal drabbade: Hur många som är inblandade och om deras skador bedöms som lindriga eller allvarliga.
 3. Var de kommer att vårdas: Vård ges på skadeplats och omhändertagandet fortsätter i ambulansen. Vi kan berätta vilken sjukvårdsinrättning som kommer ta emot patienterna. Det är oftast akutmottagningen på ett sjukhus men kan också vara en hälsocentral.
 4. Skadade barn: Vi kan berätta om barn är eller inte är inblandade.

Dagtid på vardagar, mellan klockan 7 och 16, svarar Inre ambulansledning på frågorna. Övriga tider svarar SOS Alarm på frågorna. 
Inre ambulansledning och SOS Alarm nås på: 0920 - 815 70

När patienten når sjukhuset är det Kommunikatör i beredskap som svarar på frågorna. Information om skadeläge publiceras här vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter att ett skiftbyte har skett uppmanas journalister att ringa så fort som möjligt. 
Kommunikatör i beredskap nås på: 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

 • Bäst på att vaccinera gravida mot kikhosta

  När spädbarn får kikhosta behöver en majoritet sjukhusvård eftersom sjukdomen kan bli livshotande. Genom att vaccinera gravida överförs skyddet till det ofödda barnet. Norrbotten har varit snabbast med att komma igång med vaccinering.

 • Från Norrbotten och ut i rymden – nu ska Spaceport Esrange bli verklighet

  Europas första anläggning för uppskjutning av satelliter vid rymdbasen Esrange invigdes tidigare i år, men ännu återstår en del arbete. Tillsammans går Region Norrbotten, Kiruna kommun och Längmanska företagarfonden in med medel till projektet SmallSat Launch som syftar till att etablera uppskjutningsplatsen Spaceport Esrange.

 • Nu får äldre tandvård direkt på boendet

  Drygt 50 brukare på Bergvikens vård- och omsorgsboende i Luleå har fått tandvård utan att behöva resa till tandvårdskliniken. Det är Folktandvårdens nya mobila tandvårdsteam som utför behandlingarna på boendet.

 • Region Norrbotten gör mer plats för Solbacken

  Nu utökas äldreboendet Solbacken med en korttidsavdelning. Solbackens lokaler finns på Kiruna sjukhus och kommunen hyr lokalerna av Region Norrbotten.

 • Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte den 23 maj

  Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde den 23 maj. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

 • Norrbotten i topp med HPV-vaccination

  Nu har nästan 2 000 norrbottniska kvinnor, födda 1994-1999, vaccinerat sig mot humant papillomvirus, HPV. Och torsdag 11 maj har Luleå tekniska universitet drop in-vaccination för alla kvinnor, födda 1994-1999, som pluggar eller jobbar på universitetet.

 • Ärenden på regionstyrelsens möte 10 maj

  Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 10 maj. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

 • Nu kortas operationsköerna i Norrbotten

  Väntetiden minskar för patienter som ska genomgå gynekologiska operationer eller prostataoperationer och även för barn med problem med halsmandlarna. Region Norrbotten har kortat operationsköerna med 200 personer under våren.

 • Gott samarbete kring Kiruna nya sjukhus

  Idag höll Region Norrbotten och Kiruna kommun en gemensam pressträff om Kiruna nya sjukhus.

 • Nu ska den psykiatriska vården bli tryggare

  Med tio steg ska det bli bättre och säkrare för patienter och personal inom psykiatrisk dygnet runt-vård. Konceptet kallas Safewards och införs just nu i Region Norrbotten.

Pressinbjudningar

 • Utbyte mellan Kenya och Norrbotten

  Under två dagar kommer tjänstepersoner från Kenya till Region Norrbotten för ett studiebesök. Journalister är välkomna att delta under delar av programmet.

 • Grön omställning i fokus när nytt EU-möte hålls i Kiruna

  EU:s intresse för Kiruna och norra Sverige fortsätter. I januari öppnades det svenska ordförandeskapet i staden. Nu är det dags för Europeiska regionkommittén att uppleva Sveriges nordligaste kommun.

 • Pressträff på måndag om Kiruna nya sjukhus

  Region Norrbotten bjuder in till en pressträff för samtal om Kiruna nya sjukhus.

 • Vart leder de nya stigarna? Dags för Green Deal Talk!

  I snart ett år har vi kraftsamlat, prövat nya vägar och trampat upp nya stigar. Nu samlas Norrbotten och Västerbotten för en gemensam konferens om våra respektive North Sweden Green Deal-projekt. Vad har vi gjort, vad har vi lärt oss och hur kan ta våra erfarenheter in i framtiden? Det är dags för Green Deal Talk. Välkommen att närvara.

 • Invigning av Bodens nya hälsocentral

  Nu är det dags för invigning av hälsocentralen som fått namnet Lärkan. Journalister hälsas välkomna!

Skaderapporter

Lex Maria

 • Hjärtstopp efter bröstsmärta

  En patient vårdas på sjukhus med skallskador efter en fallolycka. Under vårdtiden får patienten en episod med bröstsmärta.

 • Patient avled av hjärtstopp

  En patient söker till hälsocentral med tecken på lunginflammation och får antibiotika. Patienten återkommer efter sex dagar med upplevd försämring.

 • Barn med ögonskada handläggs inte på rätt sätt

  Barnet söker tillsammans med förälder en akutmottagning på grund av obehag och ökat tårflöde från ena ögat. Barnets öga blev vid besöket inte fullständigt undersökt eftersom ingen ögonmikroskopi eller ordentlig synkontroll utfördes. Vid senare kontakt med sjukvården genomfördes dessa undersökningar och en ögonskada upptäcktes.

 • Felaktigheter vid handläggning av patient med skadad armbåge

  En patient med skada i armbågen söker vård på akutmottagning. Hen undersöks och därefter röntgas armbågen. Röntgen visar att armbågsleden gått ur led. Handläggningen därefter blir inte optimal och patienten måste därför genomgå en operation som troligtvis inte hade krävts om behandlingen genomförts på ett annat sätt.

 • Långt utvecklad lungcancer

  2016 diagnostiserades en patient med återfall av en tidigare cancersjukdom. I samband med detta hittades en liten förändring på ena lungan. Senare upptäcktes långt utvecklad cancer.

 • Patient skickades hem innan prov var bedömt

  En patient med bröstsmärta skickades hem från akutmottagning utan att det uppmärksammades att det prov som tagits för att utesluta hjärtinfarkt inte blivit bedömt.

 • Patient fick flera benbrott

  En patient med flera sjukdomar, bland annat benskörhet söker vård på en akutmottagning. Vid hemgång uttryckte patienten önskemål om att förflyttas med hjälp av flytthjälpmedel.

 • Patient skadas i fall

  En patient, som behandlas med cellgifter, skrevs in på akuten på grund av hög feber. Under tiden patienten väntar på bedömning reser sig hen från sängen och blir då yr. Patienten faller och skadar sig i huvudet och ryggen.

 • Äldre multisjuk patient ramlar och får höftfraktur

  En äldre multisjuk patient som är inneliggande på vårdavdelning ramlar och drabbas då av en höftfraktur. Patienten förflyttas för operation till annat sjukhus, men eftersom hen bedöms vara för sjuk för att klara en operation blir det istället konservativ behandling . Patienten avlider därefter.

 • Stroke missades

  En patient söker på kvällen vård på en akutmottagning. Hen hade tidigare under dagen kortvarigt förlorat medvetandet och fick sluddrigt tal, känselförändring i ena handen.

 • Fraktur undersöktes inte

  Patient med lårbensbrott skickades hem från akutmottagningen utan läkarundersökning.

 • Äldre patient avlider efter fall på vårdavdelning

  En äldre multisjuk patient som nyligen genomgått en större bukoperation ramlar ur sängen medan hen är inneliggande på sjukhuset. Hen drabbas av en blödning under skallbenet, en allvarlig vårdskada som leder till att patienten avlider.

 • HLR fördröjdes

  Hjärtstopp på vårdavdelning. Fördröjd start av HLR kan ha bidragit till dödsfall.

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen