Hälsa och livsstil

Ditt liv och din hälsa är viktigt. Du kan göra mycket själv. 80 procent av alla hjärtinfarkter kan förebyggas med goda levnadsvanor.