Göra affärer med oss

Här hittar du som är leverantör till Region Norrbotten information från regionen.

Här hittar du till exempel Region Norrbottens pågående upphandlingar, fakturainformation och information från regionens IT och medicinteknik.