Minoritetsspråk

Norrbotten är ett mångspråkigt samhälle. Flera kommuner är förvaltningskommun för ett eller flera nationella minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli (tornedalsfinska). Region Norrbotten är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska i dess olika varieteter. Det innebär att vi har ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk.