Utbildning och praktik

Hos oss finns goda möjligheter för dig som vill studera och praktisera inom vården. Du är viktig för oss och vi tar väl hand om dig. Vi ser till att du får god handledning och fina erfarenheter från din studie- eller praktiktid.

Som en av länets största arbetsgivare är vi beroende av kunniga och välutbildade medarbetare inom alla områden. Kanske är det just du som i framtiden gör skillnad när det gäller tryggheten för invånarna i vårt län? Länet har så mycket att erbjuda, såväl när det gäller studier och yrkesliv som fritiden.  

Utbildning, PTP och VFU för just dig

Nu kan du som vill bli läkare genomföra stora delar av din utbildning vid Sunderby sjukhus strax utanför Luleå. Här väntar, förutom en dynamisk och spännande studiemiljö, även en givande framtid.

I Norrbotten finns även goda möjligheter till allmäntjänstgöring - AT- vid länets fem sjukhus och ca 30 hälsocentraler. För dig som studerar medicin på läkarutbildningen erbjuder vi dessutom så kallade utlokaliseringsveckor på våra olika vårdinrättningar.

För dig som utbildar dig till biomedicinsk analytiker eller biomedicinare finns möjlighet till praktik och VFU hos Laboratoriemedicin som har verksamheter på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn. På Sunderbyn finns även transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi .

I Region Norrbotten satsar man på psykologer och vi erbjuder regelbundet VFU. PTP-året lägger grunden för fortsatt karriär. Behovet av psykologer är stort på flera orter och inom många olika verksamheter. Välkommen som blivande PTP psykolog att söka PTP i Region Norrbotten.

1 500 studenter kan inte ha fel

Varje år genomför cirka 1 500 studenter sin kliniska utbildning inom Region Norrbotten. Vi erbjuder arbetsplatsförlagt lärande, så kallat APL, för dig som läser vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Även för dig som studerar på universitet och högskola erbjuder vi praktikplatser runt om i länet. I viss omfattning erbjuder vi även prao för dig som går på högstadiet.

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av teknik? Vill du hela tiden lära dig nya saker? Välj då ett yrke inom hälso- och sjukvården eller tandvården. Du kommer att få ett intressant, utvecklande och betydelsefullt arbete.

Vägen till ett vårdyrke

Har du redan påbörjat en vårdutbildning? Gratulerar! Omkring 1500 studenter genomför varje år sin kliniska utbildning vid vårdenheter inom Region Norrbotten. Vi har ett nära samarbete med universitet och gymnasieskolor i frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Som vårdstuderande är du viktig för oss. Du kommer hit för att lära, men som student tillför du också nya kunskaper och bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Universitets- och högskolestudier

VFU-platserna planeras av Region Norrbottens samordnare i dialog med högskolans och universitetets administratörer och kursansvariga. Platserna finns utspridda i hela länet, på fem sjukhus och ca 30 hälsocentraler. Du bör räkna med att du kan bli erbjuden en praktikplats som ligger utanför din bostadsort.

Har du frågor som gäller VFU? Om du är student vid Luleå tekniska universitet så ska du vända dig till den lärare som ansvarar för kursen. Studerar du vid en annat universitet eller högskola och vill göra din VFU i Norrbotten ska du kontakta Region Norrbottens VFU-samordnare.

För dig som studerar på gymnasiet

Region Norrbotten erbjuder arbetsförlagd utbildning, så kallad APU, för dig som läser på gymnasiets omvårdnadsprogram. APU:n planeras av regionens VFU-samordnare i samarbete med din skola. Har du frågor som rör din placering ska du vända dig till dina lärare.

Arbeta inom Folktandvården

Det finns det många olika sätt att lära känna oss och hur det är att arbeta inom Folktandvården, till exempel:

 • Genom studiebesök
 • Praktik
 • Sommarjobb
 • Genom någon av våra medarbetare

I Norrbotten erbjuder vi dessutom varje år ett nytt traineeprogram för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister. För dig som studerar till tandläkare, tandhygienist, tandsköterska eller tandtekniker och bor eller har bott i Norrbotten erbjuder vi även möjligheten att söka Folktandvårdens stipendium. Vi ger även ett antal studerande på tandvårdsutbildningarna möjligheten att sommarjobba hos oss. För våra sommarjobbare är de årligt återkommande sommarutflykterna ett trevligt inslag.

Varje utbildning har sina egna kontaktpersoner hos Folktandvården. Du hittar kontaktuppgifter till just din kontaktperson nedan.

Är du intresserad av vårdstudier eller praktik hos oss? Här hittar du kontaktuppgifter. Välkommen att höra av dig!

Om platser för universitetsstuderande på sjukhus och hälsocentraler i hela länet

E-post: praktikplatser@norrbotten.se

Planerar för studerande till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska

Annette Sundqvist
Tel: 0920-28 46 46
Mob: 072-742 14 28
E-post: annette.sundqvist@norrbotten.se 

Planerar för studerande till fysioterapeut, arbetsterapeut och biomedicinsk analytiker

Evelina Eriksson
Tel 0920-28 41 28
E-post:evelina.eriksson@norrbotten.se

Om platser för omvårdnadsprogrammet och övriga studerande i Luleå-, Sunderby- och Bodenområdet

Annette Sundqvist
Telefon 0920-28 46 46
E-post: annette.sundqvist@norrbotten.se

Evelina Eriksson
Tel 0920-28 41 28
E-post:evelina.eriksson@norrbotten.se

Varje tandvårdsutbildning har sina egna kontaktpersoner. Har du frågor - kontakta gärna din kontaktperson/personer.

Tandläkare, tandsköterska

Mia Asplund
Folktandvårdens stab
E-post: mia.asplund@norrbotten.se
Tel: 0920-710 42, 073-077 68 90

Tandhygienist

Petra Öberg
Folktandvården Sävast
E-post: petra.oberg@norrbotten.se
Tel: 0921-571 65

Maria Karlsson
Folktandvården Boden
E-post:maria.karlsson@norrbotten.se
Tel: 0921-662 15

Tandtekniker

Marianne Ek-Holmkvist
Tandteknik i Norr
E-post: marianne.ek-holmkvist@norrbotten.se
Tel: 0920-717 05/717 07, 076 - 104 66 30

Behovet av biomedicinska analytiker är stort. Vill du göra din praktik hos oss eller är du nyfiken på yrket, tveka inte att höra av dig till oss på laboratoriemedicin.

Laboratoriemedicin i Norrbotten är en viktig del i vårdkedjan och bidrar till att läkarna kan ställa rätt diagnos, välja rätt behandling samt följa upp behandlingens resultat.

Laboratoriemedicin är en länsklinik som har verksamhet på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn. På Sunderby sjukhus finns laboratorierna för Transfusionsmedicin, Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi. I övriga länet finns Blodcentral och Klinisk kemi. Vår verksamhet inkluderar även blodgivningsenheterna i Luleå och Boden.

Utan analys - ingen diagnos

Samtliga sjukhus i länet har kliniskt kemisk laboratorieverksamhet där man utför analyser av olika prover som tas på sjukhusen och i primärvården.

Här finns också blodcentralerna som tar hand om blodgivare och förser sjukhusen med blodprodukter som används inom medicin och kirurgi. Laboratoriemedicin vid Sunderby sjukhus omfattar förutom kliniskt kemiskt laboratorium även mikrobiologiskt laboratorium samt patologiskt/cytologiskt laboratorium.

Gällivare sjukhus

Laboratoriemedicin, tel 0970-192 35
Blodcentralen, tel 0970-192 39

Kalix sjukhus

Laboratoriemedicin, tel 0923-761 46
Blodcentralen, tel 0923-761 36
Provtagning utförs på hälsocentralen

Kiruna sjukhus

Laboratoriemedicin, tel 0980-730 88
Blodcentralen, tel 0980-730 85

Provtagning utförs på hälsocentralen.

Piteå sjukhus

Laboratoriemedicin, tel 0911-753 40 
Blodcentralen, tel 0911-753 60

Sunderby sjukhus 

Kliniskt kemiska laboratoriet, 0920-28 27 06
Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet, tel 0920-28 27 18
Blodcentralen, tel 0920-28 26 86
Avdelningen för patologi/cytologi, Unilabs AB, tel 0920-28 26 71, 28 26 72

Verksamhetsföreträdare för Laboratoriemedicin

Karin Jones
Verksamhetsområdeschef
Telefon: 0920-28 43 90
Mobil: 072-218 50 01
E-post: karin.jones@norrbotten.se

Ellinor Henriksson
Enhetschef Laboratoriemedicin, Kalix sjukhus
Enhetschef Laboratoriemedicin, Piteå sjukhus
Telefon: 0923-762 22
Mobil: 072-705 52 02
E-post: ellinor.henriksson@norrbotten.se

Isabelle Ölvebo Labba
Enhetschef, Laboratoriemedicin, Gällivare sjukhus
Enhetschef, Laboratoriemedicin, Kiruna sjukhus
Telefon: 0970-190 26
Mobil: 073-071 84 95
E-post: isabelle.olvebo-labba@norrbotten.se 

Gunilla Sipola
Enhetschef blodgivningsenheten, Luleå/Boden
Telefon: 0920-28 42 22
Mobil: 070-249 25 26
E-post: gunilla.sipola@norrbotten.se

Christina Asklin
Enhetschef Klinisk kemi/Transfusionsmedicin, Sunderby sjukhus
Enhetschef Komponentframställning, Sunderby sjukhus
Telefon: 0920-28 26 59
Mobil: 073-841 59 17
E-post: christina.asklin@norrbotten.se

Helena Lilja
Enhetschef klinisk mikrobiologi, Sunderby sjukhus
Telefon: 0920-28 21 64
Mobil: 073-058 52 04
E-post: helena.lilja@norrbotten.se

Läkarprogrammet på 4 orter vid Umeå Universitet - studieort Sunderby sjukhus i Luleå.

Välkommen som läkarstudent vid Sunderby sjukhus i Luleå. Hos oss får du studera vid ett modernt sjukhus som är kompetenscentrum för hela Norrbottens sjukvård med närhet till underbar skärgård och natur.

Sjukhuset är länssjukhus med specialistfunktioner och här finns även Utbildningscentrumet för läkarstudenter från Umeå universitetet. En av fördelarna med att studera vid Sunderby sjukhus är att det blir färre studenter per handledare. På så sätt ökar närheten till patienterna och möjligheten till delaktighet.

Ett levande forskningsklimat stärker den akademiska miljön och erbjuder spännande T10-projekt med goda möjligheter till fortsatt forskning.

Vid sidan av studierna erbjuder Luleå det mesta. Varje årstid är fylld av naturupplevelser. Dessutom bjuder Luleå på klurigheter, adrenalin och spänning.

Visit Luleå  (visitlulea.se)

Vi hjälper dig gärna med mer information om utbildningsorten Sunderbyn. Välkommen att höra av dig!

Kenneth Robarth
Utbildningsstrateg
Telefon: 0920-28 41 38 eller 070-377 81 38
E-post: kenneth.robarth@norrbotten.se

Nina Nilsson
Utbildningsadministratör Umeå Universitet
Utbildningscentrum, Sunderby sjukhus
Telefon: 090-786 61 07, 072-083 11 83
E-post: lpsunderbyn.medfak@umu.se

Fredrik Pettersson
Enhetschef forskning och utbildning
Telefon: 0920-28 42 27 eller 073-088 21 94
E-post: fredrik.pettersson@norrbotten.se 

Lektorer

T6

Anne Lindberg
Professor, Överläkare Lungkliniken
Sunderby sjukhus
Telefon: 070-574 11 70
E-post: anne.lindberg@umu.se

Johan Niklasson
Överläkare Internmedicin/geriatrik
Sunderby sjukhus
Telefon: 070-551 99 65
E-post: johan.niklasson@umu.se

T7

Tomi Myrberg
Överläkare Anestesi/Akutsjukvård
Sunderby sjukhus
Telefon: 076-839 70 02
E-post: tomi.myrberg@umu.se

Michael Dalberg 
Överläkare Kirurgi
Sunderby sjukhus
Telefon: 0920-28 20 00
E-post: michael.dahlberg@umu.se

T8

Maria Nordendahl
Distriktsläkare
Boden primärvård
Telefon: 0920-28 20 00
E-post: maria.nordendahl@umu.se

Per Morberg
Överläkare Ortopedi
Sunderby sjukhus
Telefon: 070-680 05 80
E-post: per.morberg@umu.se

T9

Krister Tano
Docent, Överläkare ÖNH
Sunderby sjukhus
Telefon: 070-556 90 43
E-post: krister.tano@umu.se

Ursula Werneke (ansvarig för psykiatriavsnittet)
Docent Umeå Universitet/ Överläkare Vuxenpsykiatrin
Sunderby sjukhus
Telefon: 070-206 71 51
E-post: ursula.werneke@norrbotten.se

T11

Yonas Berhan
Överläkare, Barn- och ungdomskliniken
Sunderby sjukhus
Telefon: 0920-28 25 63
E-post: yonas.berhan@umu.se

Helena Carré
Specialistläkare VO Obstetrik och gynekologi
Sunderby sjukhus
Telefon: 0920-28 27 41
E-post: helena.carre@umu.se

Enheten för Forskning och utbildning

Mats Eliasson
Professor, Internmedicin, Sunderby sjukhus
Telefon: 0920-28 34 53
E-post: mats.eliasson@norrbotten.se

Robert Lundqvist
Statistiker
Mobil: 072-732 78 23
E-post: robert.lundqvist@norrbotten.se

Johanna Törmä
Forskningsstrateg
Mobil: 072-454 74 56
E-post: johanna.torma@norrbotten.se

Fiona Murray (föräldraledig)
Forskningssamordnare
E-post: fiona.murray@norrbotten.se

Albin Dahlin Almevall
Forskningssamordnare
Mobil: 076-226 27 71
E-post: albin.dahlin-almevall@norrbotten.se

Malin Bergenstråle
Chef AT och BT läkare
Samordning Sunderby och Piteå sjukhus
Mobil: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Eva Vinsa
Chef AT och BT läkare
Samordning AT Gällivare, Kiruna och Kalix sjukhus
Mobil: 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Annica Lindgren
Utbildningssamordnare
Mobil: 073-803 87 96
E-post: annica.lindgren@norrbotten.se

Anette Sundqvist
Utbildningssamordnare
Mobil: 072-742 14 28
E-post: annette.sundqvist@norrbotten.se

Du som studerar medicin är välkommen att göra dina utlokaliseringsveckor på hälsocentral eller sjukhus i Norrbotten.

Primärvård

Du planerar din tid på hälsocentralen tillsammans med en distriktsläkare, som också är din handledare och är väl insatt i din utbildningsgång. Du kommer att följa all vårdpersonals arbete på hälsocentralen och du kommer att följa patienter i olika situationer. Under din tid på hälsocentralen kommer du att träna anamnes, status olika undersökningar och provtagningar. Dessutom blir du delaktig i utredningar, behandling och uppföljning.

Sjukhus i Norrbotten

Vid följande kliniker på respektive sjukhus har du möjlighet att auskultera:

 
Klinik Kiruna Gällivare Kalix Sunderbyn Piteå
Medicin Ja Ja Ja   Ja
Kirurgi   Ja      
Ortopedi   Ja     Ja
Anestesi          
Psykiatri   Ja     Ja
Gynekologi   Ja      
Pediatrik   Ja     Ja*
ÖNH          
Ögon   Ja      

*Öppenvårdsmottagning

Praktiska frågor

Vi betalar ditt boende och dina luncher under utlokaliseringstiden. Vi ger ett bidrag för resan till Norrbotten, förutom till medicinstudenter från Umeå där universitetet betalar resan. När det gäller boende så kontaktar du den AT-samordnare som ansvarar för aktuellt sjukhus eller hälsocentral. Kontaktuppgifter finner du under Kontakt.

Har du frågor som rör din praktik i Norrbotten? Kontakta våra AT och BT chefer så hjälper vi dig. Välkommen!

Kiruna

Eva Vinsa, Chef AT och BT läkare
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se
Tel: 0980-730 11, 073 - 061 36 91

Gällivare, Jokkmokk och Pajala

Eva Vinsa, Chef AT och BT läkare
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se
Tel: 0980-730 11, 073 - 061 36 91

Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå 

Eva Vinsa, Chef AT och BT läkare
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se
Tel: 0980-730 11, 073 - 061 36 91

Luleå och Boden

Malin Bergenstråle, Chef AT och BT läkare
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se
Tel: 070-231 56 56

Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog

Malin Bergenstråle, Chef AT och BT läkare
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se
Tel: 0920-28 46 73, 070-231 56 56

Vi erbjuder dig en bra utbildning vid våra fem sjukhus och ca 28 hälsocentraler. Hos oss är du läkare från första dagen. Här behöver du inte stå i tredje eller fjärde led och observera. Du ses som kollega och deltar i arbetet redan från första början. Hos oss får du självständiga jourer men givetvis också ett bra stöd.

Ta steget och gör AT i Sveriges nordligaste län

Vi söker nya medarbetare som vill fortsätta sin läkarutbildning genom att göra AT i Norrbotten. Vi erbjuder dig ett arbete under stort eget ansvar där du får använda och utveckla dina kunskaper i praktiken.

Fjällen eller kusten?

Hos oss väljer du AT med basplacering vid något av våra fem sjukhus, antingen i fjällen (Gällivare eller Kiruna) eller vid kusten (Kalix, Piteå eller Sunderbyn).

Gör du AT i Gällivare eller Sunderbyn kan alla placeringar fullgöras vid de sjukhusen.

AT vid övriga sjukhus innebär att hela eller delar av vissa tjänstgöringsperioder förlagda till annat sjukhus.

Kiruna: Opererande specialiteter och psykiatri görs i Gällivare.

Kalix: Opererande specialiteter och psykiatri görs i Sunderbyn.

Piteå: Hela kirurgi- och merparten av ortopedplaceringen görs i Sunderbyn.

Om din utbildningsplan innebär att du måste resa till ett annat sjukhus får du ersättning för daglig pendling om avståndet gör det möjligt. Blir det aktuellt med dubbelt boende så betalar Region Norrbotten hyran på den tillfälliga orten.

Hälsocentralsplacering

Utbildningstiden inom primärvården genomför du vid någon av länets 28 hälsocentraler som drivs av Region Norrbotten. Så långt det är möjligt kan du få välja hälsocentral som tillhör det sjukhus där du bedriver din AT- tjänstgöring. Länet är stort – bestämmer du dig för någon av de hälsocentraler som har långt till närmaste sjukhus* (så kallade glesbygdshälsocentraler) får du lära dig att hantera de mest skiftande behoven i situationer som du aldrig kommer i kontakt med på ett sjukhus eller en hälsocentral i tätort.

* Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå har observationsplatser och ger vård dygnet runt.

Läs om våra verksamheter

Hälsocentraler
Sjukhus
Kliniker och mottagningar

Du lämnar in din AT-ansökan via annonsen på vår hemsida, länk finns nedan. För att kunna skicka in din ansökan måste du kryssa i vilket sjukhus du söker till i första hand. Nästa sökomgång startar i slutet av januari 2024 med sista ansökningsdag 6 mars.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs via vår hemsida Lediga jobb

Anställningsform

Som AT-läkare blir du tidsbegränsat anställd under 18 månader. Lönen för nya AT-läkare ses över varje år och den lönen höjs med 2 000 kr efter ca 12 månaders anställning.

Jourersättning

Jourersättning betalas ut enligt gällande centrala och lokala avtal.

Jour och beredskap

Under AT kommer du att gå jour. Under en normal arbetsmånad ingår ungefär två till tre jourpass.

Huvudinriktningen för AT-läkarnas jourtjänstgöring är jour till kl 23.00, måndag-fredag samt jour 9.00-21.00, lördag, söndag och helgdag - lokala variationer finns. Under dessa jourer kommer du som AT-läkare att arbeta parallellt med en mer erfaren kollega (ST-läkare/specialist).

När du har gått jour har du rätt att ta ut ledighet eller ersättning för de timmar du arbetat enligt gällande arbetstidsregler. AT-samordnarna kan berätta mer om hur det fungerar vid respektive sjukhus. Detta tas givetvis också upp vid introduktionen av nya AT-läkare.

Kompensationsledighet

Reglerna om intjänande av kompensationsledighet styrs av kollektivavtalet. De finns också lokala avtal i de olika sjukvårdsområdena om hur kompensationsledighet ska tas ut i samband med jour och beredskap.

Semester

Under allmäntjänstgöringen får du månadslön vilket också ger dig rätt till betald semester. Antalet semesterdagar styrs av avtal. Exempelvis innebär det 25 betalda semesterdagar om du är under 40 år och anställd hela semesteråret = kalenderåret.

Utbildningsförmåner

Under allmäntjänstgöringen deltar du i ett flertal utbildningstillfällen. Vid kurser och internatutbildningar står Region Norrbotten för alla internatkostnader. 
Läs också mer om vilken kompetensutveckling som erbjuds under AT.

Bra handledning är en av de viktigaste förutsättningarna för att allmäntjänstgöringen ska fungera riktigt bra.

På varje klinik som tar emot AT-läkare utses handledare. De lokala introduktionsprogrammen ger dig viktig information som den aktuella arbetsplatsen.

Personlig handledare

Du får en specialistkompetent eller ST-kollega som personlig handledare. Tiden för handledning schemaläggs på arbetstid. Olika modeller för handledning tillämpas vid olika kliniker. Checklistor förekommer ofta. Ni kommer också att diskutera frågor som rör yrkesrollen, den professionella utvecklingen, kommunikationen med kollegor, patienter och anhöriga. Frågor kring konsten att prioritera, etik och attityder kan också bli aktuella.

De flesta av våra handledare har genomgått utbildning inför uppdraget. I Norrbotten genomför vi återkommande handledarutbildning för att stärka våra specialistkompetenta läkare i rollen som handledare och utbildare av AT- och ST-läkare.

Din AT-tjänstgöring inleds med introduktion 2 dagar på Sunderby sjukhus (AT i Sunderbyn, Kalix och Piteå) eller 3 dagar på Gällivare sjukhus (AT i Gällivare och Kiruna) för att sedan resten av veckan ske på det sjukhus som du valt för din basplacering.

De första dagarna får du praktisk information om sjukhuset och en rundvandring/ presentation av enheterna. Du får också en genomgång av bland annat:

 • Anställningsvillkor
 • Arbetstider samt jour och beredskap
 • Kompensationsledighet
 • Sjuk- och friskanmälan
 • Semester

Vid varje ny placering får du en kortare introduktion av kliniken och verksamheten. Den genomförs oftast av din handledare. Verksamhetschefen vid kliniken där du är placerad ansvarar för frågor som berör arbetsmiljö, ledighet, yrkesansvar och närvaro.

Vårdadministrativt system VAS

Under de första dagarna får du en datautbildning i Region Norrbottens vårdadministrativa system (VAS). Region Norrbotten har hög datortäthet och ligger i framkant när det gäller vårdadministrativt datastöd.

Som AT-läkare utgår lärandet från ditt aktiva deltagande i det vardagliga arbetet, men du deltar också i den kompetensutveckling och AT-undervisning som bedrivs vid varje sjukhus.

Primärt omhändertagande

I början av din AT-utbildning får du en utbildning i primärt omhändertagande. Den är gemensam för alla nya AT-läkare i länet så du lär snabbt känna dina kollegor och får ett ovärderligt nätverk i länet.

Kursen sker i internatform under fem dagar och omfattar omhändertagande vid trauma, akut hjärtsjukvård inklusive A-HLR samt viss akutmedicin. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska och realistiska övningar.

AT-undervisning

Du deltar i lokala utbildningar vid sjukhuset. Du kan i hög grad påverka din utbildning då AT-undervisningen planeras av studierektorn utifrån önskemål från AT-läkarna. Exempel på ämnen är aktuella forskningsrön eller nya behandlingsmetoder. Föreläsare är specialister från det egna sjukhuset och närliggande hälsocentraler.

Är det något du känner att du vill lära dig mer om, tipsa studierektorn vid sjukhuset. Det mesta brukar gå att ordna.

Fjällkurs - skadehandläggning i vintermiljö

Det här är utbildningen för dig som gillar att åka skidor och vara uppe i fjällen. En gång per vinter erbjuds Region Norrbottens fjällkurs. Under en veckas internat genomgår du en katastrofutbildning som är särskilt inriktad mot skadehandläggning i vintermiljö. Teori och praktik varvas. Polisen, Räddningstjänsten och sjukvårdspersonal deltar gemensamt i utbildningen.

Skadehandläggning i vintermiljö

Kurs - AT resa

Som AT-läkare i Norrbotten har du möjlighet att delta i fem dagars betald utbildning där du själv styr innehållet inom de vida ramar som din studierektor ger dig. Det kan vara en kurs men också en auskultation vid någon för dig intressant klinik. Oavsett vad du väljer så är EU-området den geografiska gränsen.

När du som är AT-läkare ska flytta är det mycket praktiskt som ska klaffa. Nytt boende, barnomsorg, arbete till medföljande i familjen, flyttning.

Vi hjälper till med det praktiska i de fall som du behöver kontakter på orten.

Flyttkostnad

Regionen erbjuder AT-läkare ett flyttbidrag. Chef för AT och BT läkare kan ge närmare information om reglerna för detta.

Boende

När du ska göra AT i Norrbotten hjälper vi gärna till med att hitta boende. Samtliga sjukhus, utom Sunderby sjukhus, har möblerade lägenheter i olika storlekar för uthyrning.  

Arbete till medföljande

Har du make/maka eller sambo som också behöver jobb på orten? Ta upp frågan med vår chef för AT och BT läkare.

Inom Region Norrbotten ges möjlighet att bedriva forskning för läkare under allmäntjänstgöring/bastjänstgöring (AT/BT).

AT-/BT-läkare är behöriga att söka Region Norrbottens sökbara forskningsmedel.

Rutiner och information om regionens sökbara forskningsmedel kan du läsa mer om  på vårdgivarwebben.

Forskar AT-  vårdgivarwebben

Frågorna är många inför AT. Kontakta vår chef för AT och BT läkare och/eller studierektorer. Vi är till för att ge dig den information som du behöver innan du gör ditt val av AT-ort. Det kan gälla tjänstgöringens innehåll och uppläggning, om livet efter AT (det vill säga ST), boende eller hjälp med andra praktiska frågor.

Ring eller skicka e-post.

Kiruna

Eva Vinsa
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Simon Kenttä
Studierektor
Telefon: 0980-730 00 (växel)
E-post: simon.kentta@norrbotten.se

Gällivare 

Eva Vinsa
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Ola Wulf
Studierektor
Telefon: 0970-190 00 (växel)
E-post: ola.wulf@norrbotten.se   

Kalix

Eva Vinsa
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Johan Sköld
Studierektor
Telefon: 0923-760 00 (växel)
E-post: johan.skold@norrbotten.se

Luleå och Boden

Malin Bergenstråle
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Maria Backman
Studierektor, slutenvård
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: maria.backman@norrbotten.se

Anton Olsson
Studierektor, primärvård
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: anton.olsson@norrbotten.se

Piteå

Malin Bergenstråle
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Sofia Dahlén
Studierektor, slutenvård 
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: sofia.dahlen@norrbotten.se 

Magnus Tufvesson
Studierektor, primärvård
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: magnus.tufvesson@norrbotten.se 

Vi erbjuder dig en bra utbildning vid våra fem sjukhus och ca 28 hälsocentraler. Hos oss är du läkare från första dagen. Här behöver du inte stå i tredje eller fjärde led och observera. Du ses som kollega och deltar i arbetet redan från första början. Hos oss får du självständiga jourer men givetvis också ett bra stöd.

Ta steget och gör BT i Sveriges nordligaste län

Vi söker nya medarbetare som vill fortsätta sin läkarutbildning genom att göra BT i Norrbotten. Vi erbjuder dig ett arbete under stort eget ansvar där du får använda och utveckla dina kunskaper i praktiken.

Det här får du arbeta med

BT i Region Norrbotten är en klinisk introduktionstjänst inom svensk hälso- och sjukvård och syftar till att lägga en god grund till kommande specialisttjänstgöring. Det är en fristående, tidsbegränsad anställning men med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor.

Tjänsten omfattar, utöver två veckors introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin (hälsocentral), akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring. Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Norrbotten.

Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT. Jourtjänstgöring på akutmottagningen ingår i tjänsten.

Fjällen eller kusten?

Hos oss väljer du BT med basplacering vid något av våra fem sjukhus, antingen i fjällen (Gällivare eller Kiruna) eller vid kusten (Kalix, Piteå eller Sunderbyn).

Om din utbildningsplan innebär att du måste resa till ett annat sjukhus får du ersättning för daglig pendling om avståndet gör det möjligt. Blir det aktuellt med dubbelt boende så betalar Region Norrbotten hyran på den tillfälliga orten.

Läs om våra verksamheter

Hälsocentraler
Sjukhus
Kliniker och mottagningar

Du lämnar in din BT-ansökan via annonsen på vår hemsida, länk finns nedan. För att kunna skicka in din ansökan måste du kryssa i vilket sjukhus du söker till i första hand. Nästa sökomgång blir efter nyår.

Sista ansökningsdag är onsdag vecka 10 - 2024 och tjänsten påbörjas vecka 35 - 2024. Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs via vår hemsida Lediga jobb

Anställningsform

Som BT-läkare blir du tidsbegränsat anställd under 12 månader. Lönen för nya BT-läkare ses över varje år.

Jourersättning

Jourersättning betalas ut enligt gällande centrala och lokala avtal.

Jour och beredskap

Under BT kommer du att gå jour. Under en normal arbetsmånad ingår ungefär två till tre jourpass.

När du har gått jour har du rätt att ta ut ledighet eller ersättning för de timmar du arbetat enligt gällande arbetstidsregler. BT chefen kan berätta mer om hur det fungerar vid respektive sjukhus. Detta tas givetvis också upp vid introduktionen av nya BT-läkare.

Kompensationsledighet

Reglerna om intjänande av kompensationsledighet styrs av kollektivavtalet. De finns också lokala avtal i de olika sjukvårdsområdena om hur kompensationsledighet ska tas ut i samband med jour och beredskap.

Semester

Under allmäntjänstgöringen får du månadslön vilket också ger dig rätt till betald semester. Antalet semesterdagar styrs av avtal. Exempelvis innebär det 25 betalda semesterdagar om du är under 40 år och anställd hela semesteråret = kalenderåret.

Utbildningsförmåner

Under bastjänstgöringen deltar du i ett flertal utbildningstillfällen. Vid kurser och internatutbildningar står Region Norrbotten för alla internatkostnader. 

Läs också mer om vilken kompetensutveckling som erbjuds under BT.

Bra handledning är en av de viktigaste förutsättningarna för att bastjänstgöringen ska fungera riktigt bra.

På varje klinik som tar emot BT-läkare utses handledare. De lokala introduktionsprogrammen ger dig viktig information som den aktuella arbetsplatsen.

Personlig handledare

Du får en specialistkompetent eller ST-kollega som personlig handledare. Tiden för handledning schemaläggs på arbetstid.

Olika modeller för handledning tillämpas vid olika kliniker. Checklistor förekommer ofta. Ni kommer också att diskutera frågor som rör yrkesrollen, den professionella utvecklingen, kommunikationen med kollegor, patienter och anhöriga. Frågor kring konsten att prioritera, etik och attityder kan också bli aktuella.

De flesta av våra handledare har genomgått utbildning inför uppdraget. I Norrbotten genomför vi återkommande handledarutbildning för att stärka våra specialistkompetenta läkare i rollen som handledare och utbildare av AT-, BT- och ST-läkare.

Din BT-tjänstgöring inleds med introduktion 2 dagar på Sunderby sjukhus (AT och BT i Sunderbyn, Kalix och Piteå) eller 3 dagar på Gällivare sjukhus (AT och BT i Gällivare och Kiruna) för att sedan resten av veckan ske på det sjukhus som du valt för din basplacering.

De första dagarna får du praktisk information om sjukhuset och en rundvandring/ presentation av enheterna. Du får också en genomgång av bland annat:

 • Anställningsvillkor
 • Arbetstider samt jour och beredskap
 • Kompensationsledighet
 • Sjuk- och friskanmälan
 • Semester

Vid varje ny placering får du en kortare introduktion av kliniken och verksamheten. Den genomförs oftast av din handledare. Verksamhetschefen vid kliniken där du är placerad ansvarar för frågor som berör arbetsmiljö, ledighet, yrkesansvar och närvaro.

Vårdadministrativt system VAS

Under de första dagarna får du en datautbildning i Region Norrbottens vårdadministrativa system (VAS). Region Norrbotten har hög datortäthet och ligger i framkant när det gäller vårdadministrativt datastöd. Region Norrbotten kommer att byta till ett nytt system som heter Cosmic från och med hösten 2024.

Som BT-läkare utgår lärandet från ditt aktiva deltagande i det vardagliga arbetet, men du deltar också i den kompetensutveckling och BT-undervisning som bedrivs vid varje sjukhus.

Primärt omhändertagande

I början av din BT-utbildning får du en utbildning i primärt omhändertagande. Den är gemensam för alla nya AT-och BT-läkare i länet så du lär snabbt känna dina kollegor och får ett ovärderligt nätverk i länet.

Kursen sker i internatform under fem dagar och omfattar omhändertagande vid trauma, akut hjärtsjukvård inklusive A-HLR samt viss akutmedicin. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska och realistiska övningar.

BT-undervisning

Du deltar i lokala utbildningar vid sjukhuset. Du kan i hög grad påverka din utbildning då AT- och BT-undervisningen planeras av studierektorn utifrån önskemål från AT- och BT-läkarna. Exempel på ämnen är aktuella forskningsrön eller nya behandlingsmetoder. Föreläsare är specialister från det egna sjukhuset och närliggande hälsocentraler.

Är det något du känner att du vill lära dig mer om, tipsa studierektorn vid sjukhuset. Det mesta brukar gå att ordna.

När du som är BT-läkare ska flytta är det mycket praktiskt som ska klaffa. Nytt boende, barnomsorg, arbete till medföljande i familjen, flyttning.

Vi erbjuder ett flyttbidrag på upp till 15 000 kr. Du sparar kvitton som du sedan lämnar in när flytten är genomförd.

Frågorna är många inför BT. Kontakta våra BT chefer och/eller studierektorer. Vi är till för att ge dig den information som du behöver innan du gör ditt val av BT-ort. Det kan gälla tjänstgöringens innehåll och uppläggning, om livet efter BT (det vill säga ST), boende eller hjälp med andra praktiska frågor.

Ring eller skicka e-post.

Kiruna

Eva Vinsa
Chef AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Simon Kenttä
Studierektor AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 00 (växel)
E-post: simon.kentta@norrbotten.se

Gällivare 

Eva Vinsa
Chef AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Ola Wulf
Studierektor AT och BT läkare
Telefon: 0970-190 00 (växel)
E-post: ola.wulf@norrbotten.se   

Kalix

Eva Vinsa
Chef AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Johan Sköld
Studierektor AT och BT läkare
Telefon: 0923-760 00 (växel)
E-post: johan.skold@norrbotten.se

Luleå och Boden

Malin Bergenstråle
Chef AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Maria Backman
Studierektor, slutenvård AT och BT läkare
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: maria.backman@norrbotten.se

Ulrika Holmqvist
Studierektor, primärvård AT och BT läkare
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: ulrika.holmqvist@norrbotten.se

Piteå

Malin Bergenstråle
Chef AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Sofia Dahlén
Studierektor, slutenvård AT och BT studierektor
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: sofia.dahlen@norrbotten.se 

Magnus Tufvesson
Studierektor, primärvård AT och BT studierektor
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: magnus.tufvesson@norrbotten.se 

Vi söker dig som blivande PTP-psykolog. Behovet av psykologer är stort på flera orter och inom många olika verksamheter. Välkommen att söka Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) i Region Norrbotten!

PTP i Region Norrbotten

Region Norrbotten har ett begränsat antal bostäder som används som tillfällig personalbostad för studenter och anställda inom regionen. Utbudet är begränsat och av regionen fastställd prioriteringsordning gäller.

För korttidsboende upp till en vecka bokas i första hand hotell, vilket bokas själv av hyresgästen.

Region Norrbotten har tillfälliga boenden i orterna Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala och Piteå. Utbudet på orterna är begränsade.

Boka bostad

Bokningsförfrågan sker endast via nedanstående formulär. Observera att det förekommer avvikelser mellan orterna.

Välj den ort där du behöver bostad (du skickas då till vår andra webbplats vårdgivarwebben), fyll i formuläret och tryck på Skicka.

Boden
Gällivare
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå

Bostad på annan ort

För tillfälligt boende i Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Haparanda, Övertorneå eller Överkalix kontaktar du respektive hälsocentral.

Felanmälan

ServiceDirekt, telefon: 0920-712 12 

Receptionerna besvarar frågor om:

 • Utlämning och inlämning av nycklar
 • Var lägenheterna finns och kommunikationer på orten
 • Trasig utrustning eller om något saknas
 • Städning

Gällivare sjukhus/reception

Telefon: 0970-191 42

Kalix sjukhus/reception

Telefon: 0923-762 76

Kiruna sjukhus/reception

Telefon: 0980-730 06, 730 16

Piteå sjukhus/reception

Telefon: 0911-750 50

Luleå Regionhuset reception:

Telefon: 0920-28 42 52

Boden Service Direkt:

Telefon: 0920-712 12

Personalbostäder besvarar frågor om:

 • Bokning av bostad
 • Regler och kontrakt
 • Hyra och andra kostnader för hyresgästen

E-post: personalbostad@norrbotten.se