Sjukresor

Har du rätt till bidrag för din resa till sjukhuset? Region Norrbotten ger bidrag för sjukresor, både vid besök hos egna vårdgivare och besök till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten.

Normalt får du bidrag för högst resesträckan mellan din folkbokföringsadress och sjukhus eller hälsocentral inom din kommun samt tandvård inom länet. 

När du besöker privat sjukgymnast eller privat allmänläkare får du bidrag för resan motsvarande till närmaste hälsocentral.