Regionfullmäktige

Regionfullmäktige - länets enda folkvalda politiska församling

Regionfullmäktige är den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet och kan därför liknas vid Norrbottens riksdag. Regionfullmäktige beslutar bland annat om regionens mål och riktlinjer, budget och andra ekonomiska frågor.

Regionfullmäktige sammanträder fem gånger per år. Mötena äger rum i sessionssalen i Regionhuset i Luleå och är öppna för allmänheten.

Regionfullmäktige har 71 ledamöter och 71 ersättare som representerar de 6 partier som är invalda.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare        Fullmäktiges beredningar

Sammanträdesplan