Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är driftstyrelse för regionens alla verksamheter. Det innebär att styrelsen ansvarar för att verksamheten arbetar efter de mål som fullmäktige fastställt. Regionstyrelsen bereder ärenden till regionfullmäktige och ser till att de beslut som tas verkligen genomförs. Regionstyrelsen ansvarar också  för pensions- och lönefrågor med mera.

Sammanträdesplan

Styrande dokument

Ledamöter och ersättare
Reglemente för regionstyrelsen

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar från och med 1 oktober 2023 hittar du på diariet.nll.se.

Handlingar och protokoll

Regionstyrelsens protokoll (pdf)

Dagordning och handlingar till sammanträdet (pdf)

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Dagordning

Handlingar till sammanträdet

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Dagordning

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Dagordning

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Dagordning

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsen har haft ett extrainsatt sammanträde den 16 april för att besluta om begäran om aktivering av krislägesavtal.

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Handlingar till sammanträdet