Davvisámegiella/Nordsamiska

Buresboahtin Norrbottena leana eanadiggái ja min websiidui www.norrbotten.se 

Dáin siidduin don sáhtát, iežat gillii, lohkat mii eanadikkis lea fállat dutnje.

Don sáhtát maid lohkat makkár vuoigatvuođat náššuvnnalašminoritehtain leat lága jelgii.

Materiála maid mii ovdanbuktit davvisámegillii lea una čoakkus dan informašuvnnas mii lea min webbáikkis ollislaččat.