Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november

Efter en inledning med stipendieutdelning beslutade regionfullmäktige vid det första mötet med den nya majoriteten efter valet bland annat att bifalla en ny strategisk plan för 2023-2025, där Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets förslag bifölls. Vidare beslutades att förändra regelverket för avgifter, bland annat med höjd bilersättning vid vårdbesök, samt att inrätta politiska sekreterare som biträder regionens politiker i deras uppdrag. Det beslutades också att mandatperioden för den nya regionstyrelsen påbörjas den 1 december.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. Se knappen nedan.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Att notera är att ett flertal ärenden bordlades.

Handlingar och protokoll

Stipendieutdelning (Rubus Arcticus m m)