Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 november 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att revidera den strategiska planen 2023-2025 och att lägga återställningsplanen för hälso- och sjukvården efter covid till handlingarna. Vidare beslutades att föreslå regionfullmäktige nya regler för partistöd, ny politisk organisation samt införande av politiska sekreterare. Beslut togs även om verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten.

Beslut i korthet

Nedanstående är ett urval av besluten. Underlagen går att söka i handlingarna (se länk). För en komplett redovisning hänvisas till protokollet.