Tillgänglighet för webbplatsen norrbotten.se

Region Norrbotten står bakom webbplatsen norrbotten.se. Vi vill att den ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.

E-post: webbredaktion@norrbotten.se

Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: webbredaktion@norrbotten.se

Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det. 

På digg.se kan du läsa om lagen och vilka som omfattas:

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service - Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen norrbotten.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast november 2023.

 • Det finns sidor med naturliga rubriker som saknar rubrikmarkeringar. WCAG 2.1, 1.3.1 (A)
 • Det finns sidor med rubriker där rubrikstrukturen inte är korrekt. WCAG 2.1, 1.3.1 (A)
 • Det finns några exempel på när rubriker ligger ensamma utan efterföljande innehåll. (WCAG 2.1, 1.3.1 (A)
 • Det finns block av innehåll som saknar beskrivande rubrik. (WCAG 2.1, 1.3.1 (A)
 • Huvudmenyns länkar ska finnas i ett ul-element, inte flera. (WCAG 2.1, 1.3.1 (A)
 • På alla de testade sidorna finns ett textinmatningsfält med tillhörande rullist. Denna rullist går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet. WCAG 2.1, 2.1.1 (A)
 • På alla de testade sidorna så finns det avvikelser i form av att landmärken i form av HTML 5 struktur element har använts på ett felaktigt sätt. WCAG 2.1, 2.4.1 (A)
 • Det går att nå bakomliggande sida utan att användaren aktivt har stängt huvudmenyn/mobilmenyn samt utfällbara området för feedback. WCAG 2.1, 2.4.3 (A)
 • På några sidor finns det länkar som saknar information om att det är just en länk som inte är färg. WCAG 2.1, 1.4.1 (A)
 • På alla de testade sidorna finns klickbara element vars avgränsning har för låg kontrast mot sin bakgrund. WCAG 2.1, 1.4.11 (AA)
 • På alla testade sidor finns exempel på när tangentbordsfokus är otydligt. WCAG 2.1, 2.4.7 (AA)
 • I huvudmenyn/mobilmenyn och på några andra sidor finns det länkar där det saknas semantisk information om vilken länk som är aktiv samt semantisk information om detta. WCAG 2.1, 4.1.2 (A)
 • På de testade sidorna finns ett antal ikoner och knappar som saknar en synlig etikett vilket omöjliggör för användare som navigerar med hjälp av röstkommandon att vet vilket röstkommando som aktiverar en viss knapp. WCAG 2.1, 2.5.3 (A)
 • Det finns något exempel på länktexter som kan vara svåra att förstå om de tas ur sitt sammanhang. WCAG 2.1, 2.4.4 (A)
 • Ingen av de testade sidorna validerar med avseende på HTML. WCAG 2.1, 4.1.1 (A)
 • Expanderbara paneler innebär problem för användare med skärmläsare (JAWS och NVDA). Paneler visas som expanderade och om användaren öppnar panelen ger skärmläsaren ingen feedback eftersom den tror att panelen redan är öppnad. Problemet går att gå runt genom att öppna panelen samt stänga den några gånger. Då börjar panelen fungera och visa korrekt läge.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning. Granskningen gjordes i september 2022. 

Vi gör även regelbundna interna tester av norrbotten.se.

Webbplatsen publicerades i oktober 2022.