Tillgänglighet för webbplatsen norrbotten.se

Region Norrbotten står bakom webbplatsen norrbotten.se. Vi vill att den ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.