Här får läkarstudenter träna sig i att ta emot patienter på hälsocentral

I september öppnade Region Norrbotten en KUM, klinisk undervisningsmottagning, på Björknäs hälsocentral i Boden. Till en början är det läkarstudenter som tas emot, men på sikt är förhoppningen att även öppna upp för sjuksköterske-, arbetsterapi- och fysioterapistudenter.

Läkarstudenterna Stina Hedvall och Mohammad Ali Mohaqeq. I mitten deras handledare Anna Bengtsson, distriktsläkare på Björknäs hälsocentral i Boden.

Den kliniska undervisningsmottagningen är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Umeå Universitet och på sikt Luleå tekniska universitet.

– Det finns liknande mottagningar med lite olika upplägg på andra håll i landet. Nu finns det också i de fyra nordligaste länen kopplat till läkarprogrammet, säger Anna Bengtsson, distriktsläkare och projektansvarig för KUM. Hon undervisar också på läkarutbildningen vid Sunderby sjukhus, är studierektor för ST-läkarna i allmänmedicin i Luleå/Boden och forskar på hjärt-kärlsjukdom.


”Det är väldigt lärorikt och en stor variation på patienter här”, säger läkarstudenterna Stina Hedvall och Mohammad Ali Mohaqeq. I mitten Anna Bengtsson, projektansvarig för KUM.

Hela bredden

Mottagningen startade den 4 september och har sedan dess tagit emot två läkarstudenter åt gången två veckor var, samtliga från termin 8 på läkarprogrammet. Framöver kommer också studenter på den förlängda tolfte terminen att tas emot.

– Vi har en enhetlig modell där studenterna under handledning får följa patienterna från de att de tar emot patienterna i väntrummet till att de lämnar hälsocentralen. Studenterna får träna på alla moment i ett patientbesök och känna på hela bredden av en hälsocentrals arbete. De studenterna vi tar emot i höst är från Sunderbyn, men vi har även studenter från Umeå, säger Anna Bengtsson.


Två av läkarstudenterna utanför sina egna mottagningsrum. Stina Hedvall, med kopplingar till både Norrbotten, Skåne och Småland, tillsammans med klasskamraten Mohammad Ali Mohaqeq från Afghanistan, som kom till Sverige 2015 från Iran och tidigare har bott i Jämtland.

Extra väl undersökta

Hon berättar att det inför varje period med läkarstudenter väljs ut patienter som man tror ska passa för dem utifrån vilka kurser de har hunnit läsa. Studenterna får också ta emot patienter på den öppna mottagningen. Under hösten är det totalt 16 studenter som tas emot på Björknäs hälsocentral och totalt sex läkare där är involverade som handledare.

– Patienterna informeras om att det är läkarstudenter och har än så länge varit väldigt nöjda. De känner sig extra väl undersökta. Istället för ett 20 minuters besök kan det kanske ta en till en och en halv timme. Vi som är handledare är med i början och följer alltid upp i slutet. Sedan har vi förstås det övergripande medicinska ansvaret, säger Anna Bengtsson.


Anna Bengtsson instruerar läkarstudenten Mohammad Ali Mohaqeq.

Egna patienter

Stina Hedvall knackar på dörren för att ställa några frågor om en pågående patient från öppna mottagningen.

Efter att Anna Bengtsson bett henne komma med egna förslag enas de om att göra ett EKG först och därefter eventuellt en remiss för ett hjärteko.

När hon skickat i väg patienten på EKG:t berättar Stina Hedvall att det är jättebra att få komma ut på en hälsocentral och träffa patienter under kontrollerade former. Läkarstudenterna har till och med egna mottagningsrum med sina namn på dörren.

– Här får vi vara ensamma tillsammans med patienterna och de vet att de också får träffa en ”riktig doktor”, säger hon.

– Det är både stressigt och lärorikt när det inte är en läkare som hela tiden står bakom, konstaterar hennes klasskamrat Mohammad Ali Mohaqeq.

De flesta i deras klass vill jobba på sjukhus när de är färdigutbildade, men båda tror att KUM kan öka intresset för att arbeta i primärvården.

Text och foto: Jonas Hansson


Läkarstudenten Stina Hedvall går igenom en patient med sin handledare Anna Bengtsson.