Nina skapar förutsättningar för samarbete i Norra sjukvårdsregionförbundet

Vad är egentligen Norra sjukvårdsförbundet, NRF? Vilka ingår där, hur jobbar man och med vad? Vi tog en pratstund med förbundsdirektören Nina Fållbäck Svensson för att få veta mer.

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör för Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF.
Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör för Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF.

Nina Fållbäck Svensson sitter i en soffa i foajén på Region Norrbottens regionhus. Hon är på plats i Luleå för att prata i regionstyrelsen och berätta om Norra sjukvårdsregionförbundets uppdrag.

Vissa har naturligtvis koll på det, men långt ifrån alla. Därför är det viktigt att åka runt i norra Sverige, berätta och svara på frågor.

– Nu har jag berättat om vår organisation, om förbundet helt enkelt. Varje region har ju sina representanter i förbundet och de har naturligtvis koll på oss och vad vi gör. Men de andra ledamöterna i regionstyrelse och regionfullmäktige vet inte så mycket, säger Nina Fållbäck Svensson som varit förbundsdirektör på Norra sjukvårdsregionförbundet sedan 2018 och har sitt kontor på Regionens hus i Umeå.

Norra sjukvårdsregionförbundet är ett jätteviktigt samarbetsorgan för de fyra nordligaste regionerna, enligt förbundsdirektör Nina Fållbäck Svensson.

Gemensamma intressen

Vad är då Norra sjukvårdsregionförbundet?

Jo, det är det gemensamma kommunalförbundet för de fyra nordligaste regionerna i Sverige, alltså: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Tillsammans utgör de ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning. Syftet är bland annat att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter.

– Det här är ett jätteviktigt samarbete och en viktig uppgift vi har är till exempel att värna om vår universitetssjukvård. Har man inte utbildningar av tillräckligt hög klass så har man inte heller någon kompetensförsörjning, säger Nina Fållbäck Svensson.


Kunskapsstyrning handlar om att skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlig och resurseffektiv vård, beskriver Nina Fållbäck Svensson.

Kunskapsstyrning i vården

Något som man också jobbar mycket med är så kallad kunskapsstyrning. Det här är något som alla regioner i Sverige samarbetar kring, för att skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Nina Fållbäck Svensson förklarar:

– 2017 togs ett initiativ på nationell nivå om att bilda ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Målet är att få en likvärdig vård överallt av högre kvalitet, och att man ska kunna nyttja utvecklingsarbeten och sådana saker gemensamt i stället för att 21 regioner gör det på egen hand.

Vad innebär det här för den enskilde medarbetaren?

– Det kan till exempel innebära, när vi har det här på plats, att man får ett lättillgängligt kunskapsstöd i den kliniska vardagen – i patientmötet. Vårdens medarbetare ska kunna hämta den senaste och bästa kunskapen på det område de jobbar med.


Arbetet med kunskapsstyrning kommer aldrig att bli färdigt, säger Nina Fållbäck Svensson.

Databas ger stöd

Kan du ge ett konkret exempel?

– Vi har till exempel något som kallas för nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) som man har lagt in i en databas. Den är just nu under uppbyggnad och fylls på successivt med mer och mer kunskapsstöd. Om man då sitter på en hälsocentral med en patient framför sig som man misstänker har en viss diagnos så kan man klicka in sig i den här databasen och se vilka undersökningar som bör göras och vilken bästa kända kunskapen är i nuläget.

Nina Fållbäck Svensson poängterar att arbetet med kunskapsstyrning aldrig kommer att bli färdigt.

– Vården utvecklas ju hela tiden så man behöver alltid revidera och uppdatera. Det är ett arbete som kommer att fortgå.

"Världens roligaste jobb"

Hur är det då att vara förbundsdirektör i Norra sjukvårdsregionförbundet?

– Jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för samarbete och samverkan, och att hålla samman det här systemet för kunskapsstyrning och leda det utvecklingsarbetet. Jag trivs jättebra.

Tror du att medlemmarna i de fyra nordligaste regionerna känner till er och vet vad ni gör?

– Jag tror inte att alla som jobbar inom vården vet det, nej. Men fler och fler har koll. Jag tror att många börjar känna till det här med kunskapsstyrning och att det är något som man kan använda sig av.

Nina Fållbäck Svensson tycker att hon har världens roligaste jobb som förbundsdirektör för NRF.

Måste orka hålla ihop

Vad är den största utmaningen i förbundets uppdrag?

– Det finns en rad utmaningar i de flesta regioner, bland annat den ekonomiska situationen. Vi måste orka hålla ihop, hjälpas åt och samarbeta i det. För när pengarna tryter är det lätt att man börjar bevaka sitt eget revir. Det ser jag som en utmaning. Det gäller att se att man faktiskt kan göra bra saker om man gör det tillsammans. Det kan bli både bättre och billigare.

Text: Moa Höjer
Foto: Moa Höjer och Jonas Hansson