Stroke missades

En patient söker på kvällen vård på en akutmottagning. Hen hade tidigare under dagen kortvarigt förlorat medvetandet och fick sluddrigt tal, känselförändring i ena handen.

Hen sökte med kvarstående känselbortfall på vänster sida.

Patienten blir bedömd på akuten och hänvisad hem, då med kvarvarande kännselförändring i vänster hand.

Patienten söker på nytt vård dagen efter med kvarstående känselsförändring och balanssvårigheter. Hen blir inlagd och man konstaterade stroke höger hjärnhalva.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Shiler Hussami
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
0920-28 48 32

Tillbaka till listan