Aktuellt


Nyheter

 • Pridesommaren 2023 är här!

  I år hålls Prideevenemang i nästan alla Norrbottens kommuner och dessutom Sápmi Pride i finska Heahttá. På kartan nedan framgår alla platser där det uppmärksammas och Region Norrbotten kommer också att ha en del egna programpunkter. För oss är det en självklarhet att stödja Pride och att vara ett län där den gröna omställningen består av fler färger än grönt! Klicka på kartan för en större bild.

 • Ny broschyr om könsidentitet och könsdysfori

  Nu finns en broschyr om könsidentitet och könsdysfori att ladda ned. Den vänder sig till dig som känner att din kropp eller ditt juridiska kön inte stämmer överrens med vem du är. Den är också till för de personer som står dig nära och för dem du träffar inom hälso- och sjukvården.

 • Var rädd om dig i sommar

  Om olyckan är framme i sommar, ring 1177 för råd om vård eller sök hjälp med vår nya app Min vård Norrbotten.

 • Politiskt möte i Luleå påverkar trafiken

  Var ute i god tid om du ska besöka tandvården i Luleå centrum. 29-31 maj hålls ett möte mellan politiker från EU och USA i Luleå. Det påverkar trafik och parkering i centrum.

 • Sommarjobb i Norrbotten lockar till flytt

  Region Norrbottens sommarjobbskampanj är tänkt att ge effekt även efter sommaren.

 • Äntligen blev det jubileumsfest igen

  17 maj var det äntligen dags igen för den efterlängtade jubileumsfesten. Det blev ett ”uppsamlingsheat” för att fira alla som under de tre senaste pandemiåren har varit anställda i 25 år och en avtackning av dem som gått i pension. 513 gäster kom till Luleå Energi Arena.

 • Många ”wow” när kenyaner lärde sig mer om jämställdhetsarbetet i Norrbotten

  Region Norrbotten har haft besök av en delegation från Kajiadoprovinsen i Kenya, inte långt från Kilimanjaro. De deltar i det 18 månader långa programmet Gender Mainstreaming, jämställdhetsintegrering, och syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring arbetet med just detta.

 • Lyckad satsning på akutvårdsplatser

  Åtta nya akutvårdsplatser bidrar till fler nöjda patienter och förbättrad arbetsmiljö på akutmottagningen på Sunderby sjukhus.

 • Regionstyrelsen 10 maj

  Regionstyrelsen sammanträder onsdag 10 maj 2023 med start kl. 13:00 i styrelserummet, Regionhuset i Luleå. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Deras uppdrag är att bekämpa smittspridning

  Hygiensjuksköterskorna på Vårdhygien arbetar för att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner i hela länet. ”Personalens arbetssätt och följsamhet till hygienrutinerna är avgörande för att inte smittspridning ska ske mellan patienterna”, säger Viktoria Kristoffersson.

Händelser

 • Regionfullmäktige 20-21 juni

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 20 juni - onsdag 21 juni 2023 med start kl. 10:00 tisdag och kl. 09:00 onsdag.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Hur mår norrbottningen?

  Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset eller via Teams
 • Regionfullmäktige 18 oktober

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå onsdag 18 oktober 2023 med start kl. 10:00.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Regionfullmäktige 21-22 november

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 21 november - onsdag 22 november 2023 med start kl. 10:00 tisdag och kl. 09:00 onsdag.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Norrbottens folkhälsostrategi – så har det gått hittills och så fortsätter arbetet!

  Den 1 februari 2024 planerar Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens Kommuner för en dag med fokus på folkhälsan i länet.

  Datum:
  Tid:

Pressmeddelanden

 • Bäst på att vaccinera gravida mot kikhosta

  När spädbarn får kikhosta behöver en majoritet sjukhusvård eftersom sjukdomen kan bli livshotande. Genom att vaccinera gravida överförs skyddet till det ofödda barnet. Norrbotten har varit snabbast med att komma igång med vaccinering.

 • Från Norrbotten och ut i rymden – nu ska Spaceport Esrange bli verklighet

  Europas första anläggning för uppskjutning av satelliter vid rymdbasen Esrange invigdes tidigare i år, men ännu återstår en del arbete. Tillsammans går Region Norrbotten, Kiruna kommun och Längmanska företagarfonden in med medel till projektet SmallSat Launch som syftar till att etablera uppskjutningsplatsen Spaceport Esrange.

 • Nu får äldre tandvård direkt på boendet

  Drygt 50 brukare på Bergvikens vård- och omsorgsboende i Luleå har fått tandvård utan att behöva resa till tandvårdskliniken. Det är Folktandvårdens nya mobila tandvårdsteam som utför behandlingarna på boendet.

 • Region Norrbotten gör mer plats för Solbacken

  Nu utökas äldreboendet Solbacken med en korttidsavdelning. Solbackens lokaler finns på Kiruna sjukhus och kommunen hyr lokalerna av Region Norrbotten.

 • Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte den 23 maj

  Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde den 23 maj. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

 • Norrbotten i topp med HPV-vaccination

  Nu har nästan 2 000 norrbottniska kvinnor, födda 1994-1999, vaccinerat sig mot humant papillomvirus, HPV. Och torsdag 11 maj har Luleå tekniska universitet drop in-vaccination för alla kvinnor, födda 1994-1999, som pluggar eller jobbar på universitetet.

 • Ärenden på regionstyrelsens möte 10 maj

  Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 10 maj. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

 • Nu kortas operationsköerna i Norrbotten

  Väntetiden minskar för patienter som ska genomgå gynekologiska operationer eller prostataoperationer och även för barn med problem med halsmandlarna. Region Norrbotten har kortat operationsköerna med 200 personer under våren.

 • Gott samarbete kring Kiruna nya sjukhus

  Idag höll Region Norrbotten och Kiruna kommun en gemensam pressträff om Kiruna nya sjukhus.

 • Nu ska den psykiatriska vården bli tryggare

  Med tio steg ska det bli bättre och säkrare för patienter och personal inom psykiatrisk dygnet runt-vård. Konceptet kallas Safewards och införs just nu i Region Norrbotten.