Aktuellt


Nyheter

 • Elina är taggad på att börja jobba åt Region Norrbottens bemanningscentrum

  Som ett led i att minska beroendet av inhyrd personal har Region Norrbotten startat ett eget bemanningscentrum för sjuksköterskor. Fem personer är till att börja med anställda, men det kommer att bli fler när verksamheten drar igång fullt ut efter sommaren. ”Jag är jättetaggad att börja jobba. Det känns superbra”, säger Elina Dejke, som är den först anställda.

 • Barn- och ungdomsmottagningen i Kalix skapade ett nytt kreativt väntrum

  Till barn- och ungdomsmottagningen vid Kalix sjukhus kommer patienter i alla åldrar upp till 18 år från hela östra Norrbotten. Utöver Kalix även Överkalix, Haparanda och Övertorneå. Det tidigare ganska alldagliga och stökiga väntrummet har tack vare två medarbetare fått sig ett rejält kreativt lyft.

 • Hennes forskning bidrar med ökad kunskap om sjukdomsförloppet vid astma

  En av slutsatserna i ST-läkaren Linnéa Almqvists forskning kring astma är att 62 procent av de som hade astma vid 8 års ålder fortfarande hade det vid 28 års ålder. Det innebär att det är färre än man tidigare trott som tillfrisknar efter att ha haft astma som barn. Samtidigt är det betydligt vanligare att tillfriskna efter barnastma än för de som insjuknat i vuxen ålder.

 • Region Norrbotten skänker ytterligare en ambulans till Ukraina

  Efter beslut av regionstyrelsen har ytterligare en ambulans donerats till välgörenhetsorganisationer verksamma i Ukraina.

 • Pensionärer och mångåriga medarbetare firades

  Onsdag före Kristihimmelsfärd var det dags för Region Norrbottens jubileumsfest igen. 156 pensionärer och 97 medarbetare som har arbetat i minst 25 år hyllades under en helkväll med underhållning och trerättersmiddag i Kulturens hus i Luleå.

 • Trygg vård och snabba råd

  Genom ett projekt för egenmonitorering kan nu patienter med högt blodtryck eller hjärtsvikt enkelt hålla koll på sina värden hemifrån och snabbt få kontakt med sin hälsocentral.

 • Upptäckten av en okänd norrländsk sjukdom

  Jan Minde, pensionerad överläkare på ortopedkliniken vid Gällivare sjukhus, berättar hur han upptäckte HSAN typ 5, Hereditär sensorisk och autonom neuropati typ 5 - eller som det i daglig tal benämns: Vittangisjukan. Artikeln är en sammanfattning av en längre text.

 • De fokuserar och forskar på astma: ”Vill att vården ska vara jämlik över hela landet”

  Cirka tio procent av norrbottningarna har astma. Ändå har det funnits en begränsad kunskap om astma och allergi i vår region. ”Det är viktigt att en fördjupad kunskap om astma och allergi sprids i vårt län”, säger Anna Lundström, specialistsjuksköterska i Sunderbyn.

 • Resimamodellen lär medarbetare hantera våldsamma patienter

  Resima är en modell för att minimera tvång, hot och våld mot både patienter och medarbetare inom vård och omsorg. "Efter att vi började med Resima för sju år sedan har det blivit betydligt lugnare", säger Markus Öberg, skötare på rättspsyk i Öjebyn.

 • Webbföreläsningar för dig som har barn 6-18 år

  Barn- och ungdomshälsan erbjuder kostnadsfria webbföreläsningar för dig som är vårdnadshavare till barn mellan 6 och 18 år.

Händelser

 • Regionala jämställdhetsdagen

  18 september 2024 är det dags för regionala jämställdhetsdagen då också Norrbottens jämställdhetspris delas ut.

  Datum:
  Tid:

Pressmeddelanden