Aktuellt


Nyheter

 • "Vi har marknadsfört den livsstil som ett liv i Norrbotten innebär"

  Region Norrbotten har i samarbete med Region Västerbotten tagit täten för en hållbar samhällsomvandling. Genom projektet North Sweden Green Deal har regionerna tillsammans med kommuner och olika samverkanspartner formulerat hur de gemensamt ska möta de utmaningar norra Sverige står inför.

 • 100-årsfirande i Kalix: "Storheten med det lilla sjukhuset är att vi har närheten"

  För 100 år sedan slogs dörrarna till Kalix sjukhus upp. Märit Söderlund jobbade som undersköterska på sjukhuset från 1977 till 2021: ”Jag ångrar att jag slutade”.

 • Nya fakta om parastomala bråck i Christoffer Odenstens forskning

  Kirurgen Christoffer Odensten på Sunderby sjukhus disputerar den 1 december i parastomala bråck. När han ombeds sammanfatta det viktigaste i sin forskning svarar han: ”Det är många bitar, men att man inte kan förebygga bråck hos stomipatienter genom att lägga in nät har fått genomslag genom ändrade riktlinjer. Det är viktig kunskap. Att kostnaderna för material till stomipatienter med parastomala bråck inte behöver vara högre än för stomipatienter som inte har utvecklat bråck är ytterligare en slutsats.”

 • Kontaktcenter för oegentligheter vid insemination

  Under åren 1975–1984 bedrev en läkare inseminationsverksamhet i Norrbotten för att hjälpa barnlösa par. Nu har det framkommit att verksamheten bedrevs på ett sätt som varit moraliskt och etiskt felaktigt. Därför öppnar Region Norrbotten ett kontaktcenter för berörda.

 • Kalix sjukhus firar 100 år

  Välkommen att delta i firandet!

 • Tusentals lysrör byts ut efter EU-beslut

  Lysrör med kvicksilver ska fasas ut. För Region Norrbottens del handlar det om flera tusen armaturer som behöver ses över. ”I vissa fall kan vi sätta LED-lysrör i den befintliga armaturen, men många gånger måste vi montera upp en ny och kanske också byta innertak”, säger Annica Erixon, underhållsingenjör.

 • Bättre tandhälsa bland barn och unga: "Det är jätteviktigt"

  Tandhälsan bland Sveriges barn och unga blir bättre. Det visar en ny undersökning som Folktandvården har genomfört. ”Det handlar nog om att vi har nått ut med vårt hälsobudskap”, säger Åsa Engström Lindh som är specialist inom barntandvård och jobbar i Region Norrbotten.

 • De är cancerpatienternas stöd: "Kommunikationen är det svåraste vi gör"

  Våning 6 på Piteå sjukhus – där ligger behandlingsenheten för cancerpatienter. För sköterskorna är kommunikationen en viktig del i arbetet: ”Svårigheten är ordvalet till patienten, ord betyder olika för alla”, säger Monica Lundström, sjuksköterska.

 • Så stöttar Företagshälsan regionens medarbetare

  De har stöttat Region Norrbottens medarbetare genom både pandemi och omställning, och målet är att alla anställda ska ha en god och hälsosam arbetsmiljö. Men på Företagshälsan finns en önskan. Att få jobba ännu mer förebyggande. ”Vi gör störst skillnad om vi blir kontaktade tidigt”, säger Kajsa Frixeus som är psykolog på Företagshälsan.

 • En vecka fri från våld

  Region Norrbotten är en av samarbetsparterna bakom En vecka fri från våld i Norrbotten. "Vården har ett ansvar att upptäcka patienter som är utsatta för våld och att ge dem bästa möjliga omhändertagande", säger regiondirektör Ulrika Sundquist.

Händelser

Pressmeddelanden