Akuten i Kiruna oberoende av inhyrda sjuksköterskor

När schemaperioden för februari startade hade akuten på Kiruna sjukhus enbart fast personal på sjuksköterskesidan. Enhetschef Petra Lahtinen fokuserar mycket på arbetsmiljön som har gett avdelningen sitt goda rykte.

Petra Lahtinen
Petra Lahtinen, enhetschef på akuten/IVA i Kiruna. Foto: Henny Bucht.

När Petra klev på sitt chefsjobb 2020, precis innan pandemin, var avdelningen beroende av inhyrd personal. Framför allt av inhyrda sjuksköterskor. 

– Det var så, vi klarade inte av det annars. Vi hade alltid två inhyrda IVA-sjuksköterskor på schemat, säger Petra Lahtinen, sjuksköterska och enhetschef på IVA- och akutmottagningen i Kiruna.


Petra Lahtinen, enhetschef på akuten/IVA i Kiruna. Foto: Henny Bucht.

Från inhyrda till fast anställda 

Från två inhyrda per vecka trappades det ner till en. Och sedan var avdelningen helt utan. Men att bli oberoende var inget som Petra aktivt strävade efter. 

–  Det var ingen uttalad målsättning jag hade. När man i regionen började prata om att vi ska minska inhyrd bemanning insåg jag hur långt vi kommit. Så det bara hände för oss i samma veva. 

På akuten/IVA i Kiruna är det tidigare hyrpersonal som nu är anställda. Det började med att en inhyrd IVA-sköterska valde att ta en fast tjänst på mottagningen. Sedan en till sköterska. Och till sist en tredje.  

Förutom att det är positivt ekonomiskt är minskningen av inhyrda även en fördel för medarbetarna på avdelningen. Rutiner och ansvarsområden kan enklare hållas efter. Medarbetarna behöver inte lägga tid på att ständigt gå igenom rutiner med nya kollegor. 

– Det är jättemycket man slipper förklara på nytt hela tiden vilket sparar både tid och kraft. Det blir ett helt annat flow, säger Petra. 

Det goda ryktet 

Akuten i Kiruna har ett gott rykte om gemenskap och att man blir omhändertagen som medarbetare. Petra värderar arbetsmiljön högt och för henne är det viktigt att alla känner sig delaktiga. 

– De som kommer till oss tycker att det är ett bra ställe. Vi kommunicerar med varandra på skiften och hittar lösningar tillsammans. Jag spelade handboll i 25 år och där sa vi alltid “vi gör det här tillsammans” och det tänket har följt med mig hit. Men man måste jobba på det hela tiden, lagandan är en färskvara. 

Kan det vara gemenskapen som gör att inhyrda väljer att ta fast anställning här? 

  Ja men det tror jag faktiskt. När man tar en fast tjänst blir man inkluderad på ett annat sätt, som att vara med på semesterlistorna och ta del av förmånerna. Även att vi i regionen har dubbel OB gör mycket. Personalen säger att dom märker det i lönekuvertet, säger Petra.


Petra har tagit med sig lagandan från sina 25 år som handbollsspelare. Foto: Henny Bucht.

Eila Pahajoki är en av IVA-sjuksköterskorna som valt att ta en anställning på mottagningen, trots att hon bor i Luleå. 

– Jag tog en tjänst hos Region Norrbotten för att löneläget har förbättrats i och med att dubbel OB har gjort det attraktivare. Att det blev just Kiruna är för jag alltid blivit respektfullt behandlad av nuvarande ledning och medarbetare som timanställd, sen som bemanningssjuksköterska och nu som anställd, säger Eila.

Naturen lockar 

Petras avdelning har många timvikarier från andra delar av Sverige. Fjället och naturen lockar. Många kombinerar sitt intresse för natur med jobbet. 

– Nu till sommaren har vi en IVA-sköterska från Malmö som vill komma hit i fyra veckor för att fjällvandra och så har vi en annan sköterska som kommer upp med sin husbil i tre månader, säger Petra Lahtinen. 

Hon är glad att de har fått fler medarbetare till avdelningen, men då dyker nästa utmaning upp.

– Det svåraste i rekryteringsarbetet just nu är att få tag på boende. Det har blivit krångligt i Kiruna. Vi får mer personal, och det betyder ju att personalbostäderna fylls upp. Men vi hjälps åt här på sjukhuset och vi löser det mesta tillsammans.


På Kiruna sjukhus samarbetar man mellan avdelningarna och löser problem tillsammans. Foto: John Sandström.

Ett långsiktigt arbete 

Petras tips till andra som vill behålla sin personal, och locka fler till att ta fast anställning är att jobba för en bra arbetsmiljö. Hon tycker det är viktigt att man kan gå med lätta steg till jobbet, även som chef. 

  De som gick till hyr från början kanske var less på sin arbetsgivare. Och bättre lön lockade. Men när man tittar på enkäter så ser man att det inte är lönen som spelar störst roll för personalen. Utan det handlar mycket om arbetsmiljön. 

Hon berättar att medarbetarna också måste vara med på tåget, och bidra till lagandan. 

– Jag har otroligt bra personal, det måste jag säga. Och de har verkligen tagit hand om nya medarbetare som kommit genom åren, därför har vi fått ett sådant gott rykte. 

Petra är också tydlig med att rekrytering inte är enkelt. Och att dra ner på inhyrd personal är ett arbete som kan ta tid. 

  Man måste komma ihåg att det inte sker över en natt. Det är ett långsiktigt arbete. 

Text: Ida Edström