Invigning av AT-läkarnas egen lokal

Idag invigdes AT-läkarnas nya lunchrum och sju arbetsplatser i Sunderby sjukhus. ”Det känns roligt att vi nu har en gemensam plats där vi kan ses”, säger Olivia Stjärnholm, AT-läkare.

AT-rummet, Sunderbyn
Nu har AT-läkarna i Sunderbyn ett eget lunchrum. I soffan syns även regionrådet Camillla Friberg (i mörk kavaj).

Läkare som gör sin allmäntjänstgöring, AT, i Sunderbyn har tidigare saknat ett eget lunchrum. Inte heller AT-läkarna från Kalix och Piteå, som gör sina placeringar i Sunderbyn, har haft någonstans att möta kollegor som får sin kliniska träning på sjukhuset.

– AT-rummet kan göra att samhörigheten och trivseln ökar. Det här är både efterlängtat och välbehövligt, säger Malin Bergenstråle, AT-samordnare och den som sett till att möbler, köksutrustning och datorer kommit på plats.

Lokalerna ligger i närheten av utbildningscentrum på plan två, där läkarutbildningens studenter har sina föreläsningssalar och sin mötesplats.

– Det är en optimal placering som vi är mycket nöjda med. Jag har mitt kontor i närheten, vilket gör det enkelt för AT-läkarna att titta förbi om de vill fråga något, säger Malin Bergenstråle.

”Det är en efterlängtad dag – det här har vi väntat på i flera år”, säger Malin Bergenstråle, AT-samordnare.

Lång väntan

Totalt i Luleå, Piteå och Kalix finns idag drygt 50 AT-läkare. De gör hela eller delar av sin AT i Sunderbyn under ett års tid, för att därefter arbeta ett halvår på en hälsocentral.

Johanna Törmä är chef för enheten Forskning och utbildning, FoU, och därmed över länets cirka 100 AT-läkare. Även hon välkomnar AT-rummet i Sunderbyn, som det funnits önskemål om i närmare tio års tid.

– Det är mycket bra att AT-läkarna nu har en fast punkt där de kan träffa varandra och utbyta erfarenheter. Vi är glada över att det gick att ordna en lämplig lokal med tanke på hur trångt det är i sjukhuset, säger hon.

FoU-chefen Johanna Törmä tillsammans med de socialdemokratiska regionråden Anders Öberg och Camilla Friberg. De hoppas att AT-rummet ska bidra till en bättre studiemiljö och öka AT-läkarnas trivsel.

Regionråden Anders Öberg och Camilla Friberg är också på plats vid invigningen.

– Våra AT-läkare är oerhört betydelsefulla som kommande läkarresurser för Norrbotten. De behöver ha så goda förutsättningar som möjligt för sin utbildning och utveckling, säger Anders Öberg.

Framtida rekryteringar

Han ser AT-rummet som en miljö där de nya läkarna får möjlighet att reflektera över det man lärt sig ute i verksamheten.

– Utbildning är dels att lära sig saker på egen hand, dels att ta del av varandras kunskaper. Det är så man bearbetar det man varit med om.

Camilla Friberg framhåller i sitt tal vikten av att AT-läkarna trivs.

– Vi är angelägna om att ni ska ha det bra och vilja stanna hos oss – ni är vår viktigaste rekryteringsbas. AT-rummet är ett litet steg på vägen, som vi är mycket glada över.

”Det är positivt att vi nu har arbetsplatser med datorer som bara är ämnade för oss. Är man många på en avdelning kan det annars vara svårt att hitta någonstans att sitta”, säger AT-läkaren Lisa Kotake, här tillsammans med AT-kollegan Andreas Andersson.

Ökad samhörighet

Andreas Andersson och Lisa Kotake har båda hunnit med tre månaders allmäntjänstgöring.

– Vi har nio månader kvar på sjukhuset, så vi kommer definitivt få användning av AT-rummet. Det ser bra ut, det är ljust och fint, säger Andreas Andersson.

Tror ni att lokalen kommer att betyda något för samhörigheten mellan er AT-läkare?

– Ja, jag tror att den spelar roll. Vi har haft ett litet, provisoriskt rum tidigare. Det har varit trevligt att träffa både de som jobbar på andra kliniker och de som kommer från andra sjukhus, säger Lisa Kotake.


Olivia Stjärnholm och Severi Valkamo är två av drygt 50 AT-läkare i Luleå, Piteå och Kalix, som gör hela eller delar av sin AT på Sunderby sjukhus.

Social funktion

Olivia Stjärnholm tror också att AT-rummet kan bli ett lyft.

– Det är viktigt att få möta andra som befinner sig i en liknande situation. Vi är alla nya på jobbet och ganska nyexaminerade; här får vi möjlighet att utbyta erfarenheter. Dessutom fyller lokalen förstås en social funktion.

Severi Valkamo gör sin AT på Kalix sjukhus, men tillbringar några månader i Sunderbyn för att lära sig mer om bland annat kirurgi och psykiatri.

– Det rum som fanns tidigare var så litet, det var svårt att rymmas. Det här är betydligt bättre, det är fräscht och rymligt, säger han.


Linnea Lindelöf och Fanny Jonsson ser AT-rummet som en möjlighet till samvaro och erfarenhetsutbyte.

Utspridda

Linnea Lindelöf är inne på sin fjärde månad som AT-läkare. Hon konstaterar att det känns bra att äntligen ha en gemensam träffpunkt.

– Vi är utspridda över hela huset hela tiden. Här kan vi samlas och dela erfarenheter med varandra.

Fanny Jonsson håller med.

– Det här är bara min tredje vecka som AT-läkare, så jag kommer att hinna använda den här samlingsplatsen länge till. Det är trevligt att ha ett ställe där vi alla kan mötas, säger hon.

Text och foto: Ulrika Englund