Digitala avtryck i Arjeplog

Sedan februari har Folktandvården i Arjeplog tagit digitala avtryck på tänderna i stället för att göra tandavtryck med avtrycksmassa. Tekniken används redan på specialistklinikerna och en del större kliniker och medför många fördelar.

Skanning av tänder är en relativt ny avtrycksteknik. Tekniken innebär att tänderna skannas med hjälp av en digital kamera vilket gör att patienterna slipper avtrycksmassan i munnen. Arjeplog är först ut av de mindre inlandsklinikerna att gå från fysiska avtryck till digital avtrycksskanning. Eva Söderberg arbetar som enhetschef vid kliniken.

– I samband med att vi skulle avveckla labbet här i Arjeplog såg vi att vi skulle kunna göra en effektivisering och besparing med digital skanning. Vi gick utbildning i december 2021 och i februari började vi skanna och skicka jobb digitalt till vårt tandtekniska Lab i Luleå. Det har fallit väl ut och vi ser många fördelar.

Några av fördelarna är att tandläkartid sparas då tandsköterskan kan göra stor del av jobbet själv, det är ingen risk att avtrycken går sönder eller fryser vid transporten, och det blir färre transporter. Det är också bekvämare för patienten.


Enhetschef Eva Söderberg tycker skanningen medfört många fördelar.

Liten risk för fel

På kliniken i Arjeplog arbetar sex personer, en tandhygienist, en tandläkare, tre tandsköterskor och en enhetschef.  Alla sköterskor arbetar med skanningen och en har huvudansvar. De skannar bettskenor, tandställningar, porslinskronor/broar, sömnapnéskenor och partiella delproteser vilket är löstagbara proteser som man gör delvis i metall.

– Vi tycker det fungerar jättebra, risken för felkällor via digitala flöden minskar drastiskt vilket gagnar både patienter och vår verksamhet, säger Eva.

Sedan några år har kliniken digitala distanskonsultationer med en tandregleringsspecialist. Innan visningen med specialisten tas röntgen och foto på patienten. Tidigare togs fysiska avtryck vid behov men idag skannas bettet. Det möjliggör att specialisten kan vrida och vända på de digitala modellerna i sin dator i Luleå. Om det behövs kan en modell printas ut.


Teamet i Arjeplog, främre raden fr v: Eva Söderberg, Jenny Sundgren, Elisabeth Westin/Widman, Grit Martin. Bakre raden fr v Anna Stråmo och Thomas Martin.

Hög kvalité

En skanning av tänderna tar lite längre tid att göra än avtryck med avtrycksmaterial men de flesta patienter upplever det som en förbättring. De slipper ha avtrycksmassan i munnen som många upplever är obehagligt, speciellt barn. Det krävs heller inga omtagningar då kvalitén på skanningen är hög. Thomas Martin arbetar som tandläkare tycker att kvalitén är den största fördelen.

– Man skannar och beställer i plast, porslin eller metall och så passar grejerna på en gång. Det sparar både tid och pengar. Jag ser också fördelar med att jag kan kommunicera med labbet på ett helt annat sätt. När vi pratar med varandra kan vi titta på samma bild samtidigt vilket gör samarbetet med labbet mycket lättare.

Thomas tycker inte att man ska sätta det i ett glesbygdsperspektiv. Han menar att man har samma nytta av att använda skanning även om man sitter på samma ställe som tandtekniska labbet eftersom tekniken och det man producerar blir mycket bättre. Sedan starten har de gjort 74 skanningar och endast två av dem har fått göras om.


Thomas Martin är tandläkare och tycker att den höga kvalitén är den största fördelen.

Lätt att göra rätt

Digital skanning är precis som det låter, tänderna skannas med hjälp av en digital kamera. Därefter överförs data till via ett mjukvaruprogram. Utifrån detta bearbetar tandteknikerna inkommen data och producerar sedan olika produkter utifrån vad som beställs. Grit Martin är tandsköterska och huvudansvarig för skanningen. Hon berättar att när patienten kommer tar tandsköterskan emot och påbörjar arbetet innan tandläkaren kommer.

– Ibland behöver man lägga bedövning medan man väntar på att tandläkaren ska komma. Om vi till exempel ska beställa en porslinskrona i underkäken kan vi börja skanna överkäken. Sen kommer tandläkaren in och preparerar tanden/tänderna. Därefter skannar vi underkäken och bitningen, det vill säga hur patienten biter ihop käkarna. Vi skannar också preparationsgränsen vilket är övergången från tanden till kronan.

Preparationsgränsen är viktig för labbet och behöver vara så bra som möjligt. 

– Om tandläkaren blir försenad kan jag skanna allt klart. När sen tandläkaren preparerat så kan jag gå in igen och radera i scanningen på den tand som tandläkaren preparerat och skanna den på nytt.


Grit justerar/raderar för att skanna på nytt.

Ibland finns det tid att kolla tandfärgen innan tandläkaren kommer. Därefter tittar tandsköterskan och tandläkaren tillsammans på hur mycket plats det finns för det material som är valt.

– När man skannar syns det direkt om det blir bra, om inte går det bra att radera och göra om det. Det går också att se betthöjden och även hur mycket plats som finns för materialet. Det innebär att tandläkaren kan slipa exakt rätt mått, annars är det ögonmått som gäller.


Thomas och Grit preparerar tanden/tänderna innan skanning.

Grit tyckte att programmet var lätt att lära sig men att det såklart tar lite tid. De gånger det har varit problem har hon ringt supporten.

– Supporten har varit jättebra. Står jag mitt i arbetet måste jag få svar ganska fort och det finns inte en enda gång som de inte har svarat. Vi kopplar upp oss och så går de in och hjälper till, det har fungerat jättebra.

Det finns ett nätverk i Regionen för de som ska skanna på Folktandvårdsklinikerna. De träffas digitalt och där är även Grit med.


Tandsköterskorna Elisabeth Westin/Widman, Anna Stråmo och Grit Martin arbetar med skanningen.

Patienternas respons är positiv. Kliniken sparar både tid och pengar eftersom jobben blir bra på en gång. Tekniken medför färre transporter och mer lättjobbat. Sammanfattningsvis tycker personalen i Arjeplog att digital skanning är en bra utveckling för tandvården.

Text och foto: Marie Larsson