En välkomnande atmosfär är avgörande för att locka kompetens till Norrbotten

”Det blir ingen tillväxt utan inkludering”. Det konstaterade Region Norrbottens nya kulturchef Anette Winblad under den paneldiskussion som regionen anordnade i samband med Luleå Pride. Under sommaren har regionen också medverkat på prideevenemang i Pajala, Kiruna, Piteå och Heahttá.


Paneldiskussion på Kirunafestivalen: Mariana Vnuk, föreläsare och moderator, Markus Forsberg, kulturchef Kiruna, Jimmy Johansson, ordförande Kiruna Pride, Monica Lejon, enhetschef för Näringsliv och samhälle, Region Norrbotten, och Linda Jonsson (V), regionråd med ansvar för bland annat hållbarhetsfrågor.

I våras beslutade Region Norrbotten att öka sitt engagemang i Pride.

Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg på hälso- och sjukvårdsavdelningen, fick i uppdrag att samordna arbetet och en arbetsgrupp tillsattes med representanter även från regionstaben, regionala utvecklingsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Fler färger behövs

Ett antal av länets tiotal Pridefestivaler erbjöds ett paket bestående av föreläsning, paneldiskussion, give aways med budskapet ”Proud to be” samt underhållning med dragshowartisten Admira Thunderpussy, vinnare av Dragrace Sverige. På Luleå Pride medverkade regionen även med informationsbord i Stadsparken.

Övergripande tema för satsningen har variit ”Omställningen kan inte bara vara grön – fler färger behövs”.

Mariana Vnuk, som arbetar på reklambyrån Oh My som copywriter och driver Instagramkontot Normkollen, anlitades för den inledande föreläsningen följt av ett panelsamtal, ett upplägg som tillämpats i Kiruna, Piteå och Luleå.


Mariana Vnuk inledde paneldiskussionerna i Kiruna, Piteå och Luleå med en föreläsning om bland annat normer och den norrbottniska ”machokulturen”.

Ta på allvar

Utöver detta har regionen också deltagit i en paneldiskussion som RFSL och det lokala sommarkulturprojektet VARP anordnade i samband med ett queerhäng i Pajala, där frågeställningen var varför hbtqi+-frågor är viktiga för en liten ort.

Regionen har också deltagit på Sápmi Pride i finska Hetta (Heahttá på nordsamiska).

– Det känns bra att Region Norrbotten tydligt visar att dessa frågor är viktiga. Hälsan är på vissa områden sämre hos hbtqi+-personer än hos övriga befolkningen. Förtroendet för hälso- och sjukvården är också lägre. Det är något vi behöver ta på allvar och arbetet med Pride är en del i det, säger Maya Bergström Wuolo och tillägger:

– Vi har fått signaler från befolkningen att detta var en välgjord satsning. Många har visat uppskattning över att Region Norrbotten finns med och syns under Pride.


Paneldiskussion på Soltorget i Pajala: Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå och norra Norrbottens län, Klas Degertun, VD för Kaunis Iron, Linda Jonsson (V), regionråd med ansvar för bland annat hållbarhetsfrågor, Mathias Lafolie, kulturchef Pajala, Adam Risberg/Admira Thunderpussy, dragshowartist, och Eva Esberg (KD), barn- och utbildningsutskottets ordförande Pajala.

Ett län för alla

Linda Jonsson (V) är regionråd med ansvar för hållbarhetsfrågor, dit även hbtqi+ räknas (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersexpersoner samt personer med andra identiteter och sexualiteter).

Även hon tycker att satsningen varit positiv:

– Norrbotten måste vara ett län för alla. Det är viktigt för den jämlika hälsan och för att ha inkluderande samhällen. Det är prioriterade områden för oss och att satsa på Pride är en självklar del av det. Genom att delta i samtalet kring hbtqi+ runt om i länet har vi fått möjlighet att berätta om vad vi gör, men framför allt möjlighet att bygga kunskap om vad som behöver göras. Det har varit mycket värdefullt.


Paneldiskussion på Piteå stadshotell: Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg Region Norrbotten och moderator, Linda Frohm (M), oppositionsråd Region Norrbotten, Jimmy Stenman, ordförande RFSL Piteå älvdal, Mariana Vnuk, föreläsare och copywriter, samt Glenn Berggård (V), regionråd med ansvar för bland annat hållbarhetsfrågor.

Enkel matematik

Att ett välkomnande län är en nödvändighet för att klara kompetensförsörjningen var flera paneldeltagare inne på, liksom föreläsaren Mariana Vnuk:

– Det är viktigt att tänka inkludering i den samhällsomvandling vi befinner oss, konstaterade hon.

Kaunis Irons VD Klas Degertun hade ett liknande resonemang i samband med paneldiskussionen i Pajala:

– Om vi inte får en inflyttning kommer Pajala att försvinna. Det är enkel matematik. Vi måste skapa en välkomnande atmosfär annars blir det en jättestor utmaning att hitta arbetskraft. Det är också viktigt med goda ambassadörer som föregår med gott exempel, till exempel går med i prideparader, om inte för sig själva så för andras skull.


Paneldiskussion på Vetenskapens hus i Luleå: Mariana Vnuk, föreläsare och copywriter, Ava Wizelius (M), ersättare i regionfullmäktige, Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå och norra Norrbottens län, Adam Risberg/Admira Thunderpussy, dragshowartist, Linda Jonsson (V), regionråd med ansvar för bland annat hållbarhetsfrågor, och Anette Winblad, kulturchef Region Norrbotten.

Överlevnadsfråga

Monica Lejon, enhetschef för Näringsliv och samhälle på Region Norrbotten, pekade vid paneldiskussionen i Kiruna på vikten av långsiktighet:

–  När hela länet nu håller på omvandlas är det viktigt att hålla i även arbetet med social hållbarhet.

– Det går inte att bara jobba med de här frågorna på måndag och sedan sätta check på det, menade Linda Frohm (M) vid diskussionen i Piteå och tillade:

– Det här är en överlevnadsfråga. Om vi inte jobbar aktivt med inkludering kommer folk inte att vilja bo här.

Från regionstyrelsen gick bland Sven-Gösta Pettersson (S) med i Piteås prideparad.


I Piteås prideparad, som invigde Piteå dansar och ler, gick bland annat kommunalråd Kata Nilsson (S) och Patric Lundström (S).

Bemötande och mötesplatser

Andra viktiga frågor som lyftes fram under paneldiskussionerna var att vården behöver bli bättre på bemötande, något regionråd Glenn Berggård (V) vid diskussionen i Piteå menade behöver vara en given del i arbetet med personcentrerad vård.

Även mötesplatser efterlystes, något dragshowartisten Adam ”Admira Thunderpussy” Risberg tyckte behövdes även på små orter:

– Hur kul är det att känna sig ensam och tro att man är the only gay in the village?

Han tillade:

– Som uppvuxen i Stockholm tar jag mycket för givet, men efter att ha fått den stora äran att resa runt i Norrbotten har jag träffat många unga hbtq-personer som saknar likasinnade. Ensamhet är en röd tråd för dem, men även äldre behöver platser att mötas på.


Region Norrbottens närvaro på Sápmi Pride i finska Heahttá, som enda närvarande sjukvårdsorganisation, fick ett brett uppskattande av arrangörerna.

Stakat ut vägen

Joakim Isaksson Markström, ordförande för RFSL Luleå och norra Norrbottens län, konstaterade under diskussionen på Vetenskapens hus i Luleå :

– Det har varit viktigt att Region Norrbotten har stakat ut en väg i år genom sin medverkan på flera av länets Pride. Det är något vi kan jobba vidare utifrån.

– Vi har aldrig nått förändring utan att en massa personer gått samman. Jag har en ljus vision för Norrbotten, men vi kommer inte att nå den utan kamp, konstaterade Anette Winblad.

Text och foto: Jonas Hansson


I linje med regionens flaggpolicy hissades regnbågsflaggorna utanför Regionhuset i samband med Luleå Pride.

Admira Thunderpussys smygpremiär i Kiruna av den sång hon spelat in för sitt framträdande på SVT:s Allsång på Skansen.

Regionråd Linda Jonsson (längst fram) postade efter paneldiskussionen i Luleå en bild på alla paneldeltagare.