Lyckad satsning på akutvårdsplatser

Åtta nya akutvårdsplatser bidrar till fler nöjda patienter och förbättrad arbetsmiljö på akutmottagningen på Sunderby sjukhus.

Enhetschef Antonia Lindgren och sjuksköterskan Tyra Eklund står på expeditionen vid ett skrivbord med två datorskärmar.
Enhetschef Antonia Lindgren och sjuksköterskan Tyra Eklund.

Det finns nära 75 mottagningar och avdelningar på Sunderby sjukhus. Snart har enheten med akutvårdsplatser, AVP, som är sjukhusets nyaste enhet varit öppen i tre månader. På enheten finns åtta platser för vuxna patienter som förflyttas från akutmottagningen och behöver förlänga sin vårdtid i upp till 24 timmar.

I november förra året fick enhetschefen Antonia Lindgren uppdraget att starta upp en enhet med akutvårdsplatser, ett upplägg som även finns på bland annat Kalix sjukhus. Platserna ska bidra till ett patientsäkert akut omhändertagande av alla patienter som är över 18 år, men också tillgodose behovet hos vissa patienter som behöver mer omvårdnad.

Från grunden

Den nya enheten har en idealisk placering i den gamla akutmottagningens lokaler, vägg i vägg med akutmottagningen, vilket gör förflyttningen av patienterna därifrån kort och effektiv.

– Vi började med tomma lokaler och har byggt upp verksamheten från grunden, säger Antonia Lindgren.

Arbetet drog snabbt igång och redan i januari var det möjligt att genomföra en testvecka. Efter en lyckad testvecka fortsatte arbetet och sedan den 27 februari har vårdplatserna varit öppna för patienter.

– Det har varit roligt att få vara med på en ny enhet från start, säger Souhaila Omidi, sjuksköterska.

Akutvårdsplatserna ligger i nära anslutning till akutmottagningen.

Inför uppstarten var den stora utmaningen att rekrytera personal. Rekryteringen har blivit möjlig genom att anlita bemanningssjuksköterskor och anställa undersköterskor.

– Normalt finns det personal för att hålla åtta vårdplatser öppna, men under maj är vi tillräckligt många för att hålla tio platser igång, förklarar Antonia.

Varje morgon har personalen på akutmottagningen och enheten med akutvårdsplatser ett pulsmöte tillsammans för att få en gemensam lägesbild, något som bidrar till god samverkan och utveckling av bra rutiner.

Läkaren på akutmottagningen skapar en individuell plan för varje patient innan hen flyttas till en akutvårdsplats för övervakning. Planen kan bestå av omvårdnad, medicinering och provtagning samt kontroll av vitala parametrar som puls, blodtryck och kroppstemperatur. På enheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som ett team och följer varje patients individuella plan.

På patienttavlan är det lätt att se inskrivna patienter och deras vårdbehov.

80 %

Patienterna på akutvårdsplatserna kan i stort sett få samma vård som på akuten, men får även en ordentlig säng, lugnare miljö, möjlighet att få måltider och hjälp att gå på toaletten. För det mesta behöver patienten inte träffa någon läkare igen, utan kan gå hem inom 24 timmar om allt ser bra ut.

– Vi beräknar att 80 % av patienterna kan skrivas ut och resterande 20 % kräver mer vård och behöver läggas in på en vårdavdelning, säger Antonia Lindgren.

Från början var akutvårdsplatserna tänkta som ett projekt till hösten 2023, men redan nu är effekterna så positiva att verksamheten har införts permanent.

– Det känns väldigt bra och visar att platserna fyller en funktion. Vi skapar ett naturligt utflöde från akuten och vårt mål är att patienterna ska få komma hem igen, säger Antonia.

Alla åldrar

Denna förmiddag är det fullt på enheten, som blir en förlängning av akuten. De åtta platserna innebär att det blir åtta patienter färre på akutmottagningen, något som i sin tur bidrar till en bättre arbetsmiljö och patientupplevelse.

Eftersom det är ett högt patientflöde med patienter i alla åldrar och olika vårdbehov så varierar arbetsuppgifterna mycket, vilket gör att ingen dag är den andra lik.

– Vi har en rolig patientgrupp eftersom det är stor ruljangs med alla typer av patienter, från 18 år till några som kan vara över 100, säger Souhaila Omidi.

– Varje dag lär vi oss något nytt, säger Pia Marika Finne, sjuksköterska.

Det är tydligt att både personal och patienter tycker om den nya enheten, där många patienter känner att det är skönt att få lämna akuten. Några vill ibland gärna stanna kvar på sin akutvårdsplats längre än 24 timmar.

– En del trivs så bra här att de inte vill åka hem, säger Birgit Asplund, undersköterska.

Både patienter och personal trivs på avdelningen.

Text och foto: Anders Vikman Linder