Maya brinner för en jämlik folkhälsa: "Det är viktigt"

Hon utbildar Region Norrbottens medarbetare i HBTQ-frågor och har dessutom fått i uppdrag att leda regionens nya Pride-satsning. Möt Maya Bergström Wuolo – folkhälsostrategen som brinner för en jämlik folkhälsa.

Maya Bergström Wuolo

Konferensrummet på Piteå sjukhus börjar fyllas på. Ett 15-tal ST-läkare sätter sig till rätta vid de utspridda borden. Den här eftermiddagen ska de utbildas i HBTQ-frågor av Region Norrbottens strateger Moa Lygren och Maya Bergström Wuolo.

Det här är en av många liknande utbildningar som Region Norrbotten, och Maya Bergstörm Wuolo, håller i. 

"Gruppen mår sämre"

Hon är folkhälsostrateg och har jobbat med folkhälsa och HBTQ-frågor på olika sätt inom regionen de senaste elva åren.

– Folkhälsa handlar ju bland annat om levnadsvanor, fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak. Men det handlar också om den psykiska och sexuella hälsan. HBTQ är starkt kopplat till folkhälsa eftersom vi vet att den gruppen mår sämre inom vissa områden, det jobbar jag mycket med, säger Maya.

Maya Bergström Wuolo.

HBTQ är benämningen som syftar till homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. För Maya är en av de viktigaste uppgifterna att den här gruppen ska må bättre och få ett tryggt bemötande inom vården.

– När vi jobbar med folkhälsa är alltid målet att jobba med insatser som ökar en jämlik folkhälsa. Vi ska inte stärka upp dem som redan mår bra, vi ska i stället jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Det är jätteviktigt, säger hon och lägger till:

– Jag tycker att det är viktigt att jobba mot de orättvisor vi har i vårt samhälle. Därför blev HBTQ-frågor ett naturligt val för mig.

"Fyller kalendern"

Utbildningarna är en stor del av Mayas uppdrag.

– Det är korta och långa utbildningar. Heldagar, halvdagar eller små instick i olika enheter. Det är många inom verksamheten som vill bli utbildade i de här frågorna, jag behöver inte göra reklam. De hör av sig och det fyller kalendern ganska bra.

Vad är det då för typ av utbildningar det handlar om? Det varierar en del, enligt Maya.

– Dels är de anpassade efter gruppens eller arbetsplatsens behov. Om det är något speciellt som de känner är viktigt så kan vi fokusera på det. Det kan till exempel handla om arbetsmiljö. Men annars tycker jag att det är jätteviktigt i varje utbildning att ha en grundläggande del som sätter alla deltagare på samma nivå.

Vad menar du?

– Så att ingen sitter tyst för sig själv och undrar: Vad betyder egentligen HBTQ? En del kan tycka att det blir på en väldigt grundläggande nivå, men det måste få vara så. Man kan inte tänka att alla vet alla de här sakerna, för så är det inte. Många kan känna sig lite osäkra.

Moa Lygren och Maya Bergström Wuolo.

När Maya utbildar vårdpersonal handlar det mycket om bemötande, hon upplever att det kan finnas en viss osäkerhet just där. Hur ska man bete sig på ett korrekt sätt, i ett möte med en HBTQ-person?

– Man kanske känner att man inte kan nog och man är osäker på hur man ska bete sig. Det är därför jag har ganska stort fokus på just bemötande i mina utbildningar. Inte för att Region Norrbotten är dåligt på det, mer att för att personalen uttrycker att man vill göra rätt och är rädd för att det ska bli fel.

Öppna frågor

Hon berättar att den största osäkerheten bland dem hon utbildar handlar om hur man ska säga saker, så att det blir rätt.

– Jag försöker förmedla att man inte ska krångla till det så mycket med massa svåra ord. Det handlar mer om att försöka tvätta bort könsbestämmande ord och på så sätt prata inkluderande. Det kan till exempel handla om att ha så öppna frågor som möjligt.

Hur då?

– Istället för att fråga om någon har en partner, kan man fråga om hen bor tillsammans med någon. Då blir det öppet och relevant, och så kan personen själv berätta om sin levnadssituation.

Vad är målet med utbildningarna?

– Att skapa ett inkluderande förhållningssätt men också att dela ut verktyg för att upptäcka normer, kanske på den egna arbetsplatsen, som inte är så positiva och som behöver granskas. Vi har ju HBTQ-personer som jobbar även inom Region Norrbotten, det är viktigt att regionen är en inkluderande arbetsplats.

Maya har jobbat på Region Norrbotten i elva år.

Maya berättar att kunskapen om HBTQ-frågar inom Region Norrbotten varierar, men att det finns en stor vilja just nu att utveckla det här arbetet. Därför har hon fått i uppdrag att ta reda på om det skulle fungera för regionen att ha HBTQ-certifieringar i egen regi.

– Det skulle innebära att utbildningarna blev mer standardiserade och att de verksamheter som utbildas får ett HBTQ-certifikat. Det är en kvalitetssäkring och dessutom viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv. Att visa att man jobbar med de här frågorna, och på så sätt är man en attraktiv arbetsgivare.

Jobbar med Pride

En annan del i Region Norrbottens HBTQ-satsning är att ta ett större grepp om Pride. Där har Maya fått en ledande roll.

– Vi har en arbetsgrupp som jobbar med Pride nu, för vi behöver visa vårt stöd till den här gruppen. Det är ännu inte spikat exakt vad det kommer att leda till, men vi har många bra förslag som rör Pride i hela länet.

Flera Pride-festivaler arrangeras i Norrbotten under sommaren och enligt Maya är visionen att ta fram någon slags paket som regionen kan stötta arrangemangen med.

– Sedan vill vi också möjliggöra för våra medarbetare att delta i Pride, det är ju ett jättebra tillfälle att möta befolkningen och jag upplever att det finns en stor vilja inom hälso- och sjukvården att göra det. Vi ska också komma ihåg att Region Norrbotten inte håller på med någon ”rainbow-washing”, utan vi gör många bra saker för den här gruppen i vårt dagliga arbete. Jag tycker att det händer många spännande saker inom regionen på det här området, det är jättebra.

Text och foto: Moa Höjer