Nu startar forskarskolan inom nära vård

Åtta doktorander påbörjar nu forskningsprojekt som ska bli viktiga delar i den stora omställning som pågår i svensk sjukvård. Nära vård är en reform som innebär ett nytt sätt att arbeta och tänka, där utgångspunkten är patientens behov och förutsättningar. Bakgrunden till reformen är det stora vårdbehov som kommer med en åldrande befolkning. I Norrbotten är demografin extra utmanande, och därför vill regionen och universitetet vara i framkant även vad gäller kunskap.


Doktorander vid forskarskolan nära vård. Övre raden från vänster: Johan Sparrevik, Elin Hellman, Alexandra Kiikeri, Mari Modig, Sofia Ryytty Stålnacke. Nedre raden från vänster: Rose-Marie Imoni, Jenny Nilsson, Sophie Vestin Sohlman.

Forskarskolan Nära vård är ett samarbete mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Doktoranderna kommer att utforska frågor som blir delar i lösningen på omställningen till nära vård. Projekten handlar bland annat om palliativ vård i glesbygd, digitala lösningar och interventioner, förebyggande av hjärt-kärlsjukdom och vad som händer efter ett larm till 112.

Förutom de konkreta resultaten av forskningsprojekten bidrar också forskarskolan till regionens kompetens genom fler forskarutbildade medarbetare.

– Vi vet att vi blir äldre, och att färre ska ta hand om de äldre. I Norrbotten leder vi den demografin, hur ska vi räcka till? Nära vård är ett begrepp, en tanke och ett verktyg. En omställning är en långsam process som vi gör tillsammans. Dock behöver omställningen nu gå snabbare. Forskning är viktigt för att verkligen utvärdera det vi gör. Den här forskningen är verksamhetsnära med projekt som rör praktiken, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Norrbotten.


Lisbeth Löpare Johansson tillsammans med Rose-Marie Imoni, doktorand, och Malin Eneslätt, universitetslektor i omvårdnad och projektledare.

Doktoranderna har rivstartat med en intensiv vecka som avslutades med officiell invigning av forskarskolan på Wibergsgården på Luleå tekniska universitet. På plats var doktorander, handledare, föreståndare för forskarskola och representanter från Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.
 

Dessutom deltog Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare för omställningen till nära vård, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och före detta utvecklingsdirektör hos Region Norrbotten. Innan invigningen fick hon tillfälle att höra mer om projekten och hålla en föreläsning för doktoranderna där hon bland annat gjorde en internationell utblick med goda exempel från omvärlden.

– Komplexa system är svåra att förändra och det går inte enbart att lagstifta fram. Primärvård är navet, men vi måste tänka primärvård på ett nytt sätt. Transformationen bor mycket i vårt sätt att förhålla oss, tänka och vilken syn vi har på kunskap. Nära vård är en internationell rörelse, den betecknas på lite olika sätt i olika länder. Kärnan är det som WHO säger, ett skifte till ett system som är designat för människor, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Doktorander vid forskarskolan nära vård. Från vänster: Johan Sparrevik, Sophie Vestin Sohlman, Rose-Marie Imoni, Jenny Nilsson, Alexandra Kiikeri, Mari Modig, Elin Hellman och Sofia Ryytty Stålnacke.

 

Forskarskolans två föreståndare, Ann-Charlotte Kassberg, forskningsstrateg vid Region Norrbotten, och Anneli Nyman, biträdande professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet, höll i var sin ände av bandet. Klippet för att inviga forskarskolan gjordes av Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Norrbotten, och Jenny Jäger, huvudutbildningsledare och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet.