Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer.

Person som blir vaccinerad mot covid-19 av vårdpersonal

Från och med den 1 mars 2023 rekommenderas vaccination mot covid-19 med två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). En dos under våren och en inför hösten, med sex månaders intervall mellan doserna.

För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år inför hösten. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

Fortsatt gott skydd för yngre

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddet mot allvarlig sjukdom och död är gott även fortsatt för de som är 64 år och yngre och som inte har medicinska riskfaktorer.

De som inte på grund av ålder eller riskfaktorer rekommenderas vaccination, men ändå vill vaccinera sig med en höstdos, har alltså fram till sista februari på sig att göra det.

Hur rekommendationerna för personer yngre än 65 år, som inte är i riskgrupp, kommer att se ut efter den 1 mars kommer Folkhälsomyndigheten att besluta i början av 2023.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 under 2023

Läs mer om covid-19 och boka tid för vaccination på 1177.se