Petter – specialisttandläkare inom orofacial medicin

Petter Vikström är en av få specialisttandläkare inom Region Norrbotten och dessutom på det relativt nya området orofacial medicin. Målgruppen är bland annat patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Andra grupper som kan nämnas är exempelvis demenssjuka, tandvårdsrädda och personer med missbruksproblematik.

Petter Vikström
Petter Vikström är ny specialisttandläkare, något som ungefär tio procent av alla tandläkare är, även om det är sällan det tillkommer nya specialisttandläkare i Norrbotten.

Innan Petter Vikström kom till Tandvårdens Kompetenscentrum (TKC) på Skeppsbrogatan i Luleå har han hunnit arbeta på flera olika ställen, som allmäntandläkare på Folktandvården Örnäset och Smile/Tandlaget i Luleå samt, inför sin nuvarande tjänst som specialistttandläklare, på en meriteringstjänst inom medicinsk tandvård på Folktandvården Porsudden.

– Det känns bra att ha fått erfarenhet från olika delar av tandvården innan jag hamnade på TKC:s enhet för orofacial medicin. Det är en specialitet som tillkom 2018 efter beslut av Socialstyrelsen och jag började här i januari året efter, säger han.

Gerodonti

Med orofacial medicin avses tandvård som kräver särskild medicinsk kompetens. Exempelvis vuxna patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

– Det omfattar många olika grupper patienter. Gerodonti, det vill säga äldretandvård av exempelvis demenssjuka är en sådan, men också äldre som utöver de kroppsliga förändringarna fått större besvär i munhålan. Andra grupper är tandvårdsrädda, patienter inom psykiatrin, personer med missbruksproblematik, patienter med systemsjukdomar eller patienter som behöver infektionssanering inför en operation, säger Petter Vikström.


Som handledare inför sin examination hade Petter Vikström Angelika Lantto, verksamhetschef, och Annika Lindqvist, cheftandläkare, på TKC, Tandvårdens kompetenscentrum, i Luleå.

Radikala åtgärder

Han fortsätter:

– Det kan också handla om en genomgång av tänderna inför en strålbehandling, där vi ibland behöver vara väldigt radikala och ta bort tänder, ibland till och med alla tänder, för att minimera risken för komplikationer. Det är förstås omvälvande händelser som hanteras väldigt olika av patienterna, en del blir helt förstörda och det är också en påfrestande insats som tandläkare.

Det finns också andra patienter som kan vara utmanande att behandla, men samtidigt gör Petter Vikström och hans kollegor väldigt berörda.

– Ofta har de då med sig en stödperson och de kan också få komma hit innan behandlingen för att bekanta sig med miljön. För tandvårdsrädda har vi också ett väldigt framgångsrikt samarbete med en psykolog som erbjuder KBT-behandling.

Narkosbehandlingar

Enheten för orofacial medicin ansvarar också för narkostandvården i länet. För vuxna patienter görs narkosbehandlingar i Piteå och för barn och patienter som behöver käkkirurgi på Sunderby sjukhus.

– Vi öppnar också en ny tandnarkos i Kalix nu, säger Petter Vikström.

Sedan han nyligen fått sitt specialisttandläkarbevis från Socialstyrelsen hoppas han få mer tid över att jobba kliniskt med patienter, angeläget inte minst nu när det fortsatt är en hel del patienter som fått vänta väldigt länge efter covidpandemin.

Inför sin examination på Regionhuset i Luleå hade Petter Vikström bland annat skickat in 25 patientfall. Examinator var Carl-Otto Brahm, klinikchef på specialisttandvården i Skövde.

Konsultationer

Samtidigt ska han som specialisttandläkare arbeta med omvärldsbevakning och undervisning av allmäntandläkare samt sjukvårds- och omsorgspersonal, något han redan gjort tidigare.

– Jag kommer också att fortsätta ge konsultationer till allmäntandläkare i länet, något jag precis gjorde med Folktandvården i Arvidsjaur. Ibland åker vi också ut och konsulterar och är med på behandlingar.

Petter Vikström tar också över ämnesansvaret för orofacial medicin från Angelika Lantto.

Text och foto: Jonas Hansson


Petter Vikström är ursprungligen från Kalix och blev klar med sin femåriga grundutbildning till tandläkare på Umeå universitet 2013.