Plugga till barnmorska från Luleå och Gällivare

Nästa höst blir det möjligt att studera till barnmorska från både Luleå och Gällivare. Då startar Umeå universitets decentraliserade barnmorskeprogram. Ansökan till det centraliserade barnmorskeprogrammet görs 15 februari-15 mars.

Marlene Furbeck

– Vi behöver fler barnmorskor i Norrbotten och genom att det nu går att plugga på hemmaplan blir det lättare att utbilda sig samtidigt som man bor kvar på orten, säger Marlene Furbeck, verksamhetschef på OB/gyn inom Region Norrbotten.

Barnmorskeprogrammet består av tre terminers heltidsstudier varav cirka hälften är praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, inom öppen vård samt inom den slutna kvinnovården.

– Många tänker på förlossning när de hör talas om barnmorskor, men det är så mycket mer än det. Att jobba som barnmorska är varierande och unikt eftersom man möter patienter i alla åldrar – från de minsta bebisarna till äldre patienter.

Förutom Luleå och Gällivare omfattas ytterligare sex orter i norra Sverige: Umeå, Skellefteå, Lycksele, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. De som bor på eller i närhet av decentraliseringsorterna kommer efter antagning till utbildningen vid Umeå universitet få söka till respektive ort.

Umeå universitet är ett av fem lärosäten som får ta del av regeringens satsning på decentraliserad vårdutbildning och det enda av dessa lärosäten där även barnmorskeutbildningen inkluderas i satsningen. Det övergripande syftet med regeringssatsningen är att fler studenter ska ha möjlighet att utbilda sig till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska utan att vara hemmahörande på universitetsorten.