Politiskt möte i Luleå påverkar trafiken

Var ute i god tid om du ska besöka tandvården i Luleå centrum. 29-31 maj hålls ett möte mellan politiker från EU och USA i Luleå. Det påverkar trafik och parkering i centrum.

Avspärrat område 29-31 maj 2023

I samband med att EU:s och USA:s handels- och teknikråd genomför ett möte i Luleå kommer ett område i anslutning till Kulturens Hus att spärras av. Området kommer att vara avspärrat från och med den 29 maj kl. 10:00 och fram till dess att mötet är avslutat den 31 maj.

Triangelparkeringen nedanför Strandgallerian kommer att vara stängd. Du som ska besöka Folktandvården i centrum behöver därför parkera någon annanstans.

Var ute i extra god tid eftersom avspärrningarna kommer att påverka trafiken. Gatan som Tandvårdscentralen och specialisttandvården ligger på är öppen vid entrén och mot Norrbottensteatern. Däremot kommer gatan att stängas åt andra hållet, i höjd med infarten till triangelparkeringen.

Avspärrningarna kommer inte att påverka behov av hemtjänst, trygghetslarm eller andra vårdrelaterade besök. 

Övrig trafikpåverkan

Under dagarna 29-31 maj kommer vissa sträckor av vägar i Luleå centrum att vara stängda för genomfartstrafik på grund av avspärrningarna. Se karta för mer detaljerad information. 

Detta innebär bland annat att Länstrafiken och Luleå Lokaltrafik (LLT) kommer att leda om vissa linjer, samt upprätta tillfälliga ersättningshållplatser. Mer information hittar du på respektive bussbolags hemsida.