Region Norrbotten och kyrkan samarbetar

Region Norrbotten och sjukhuskyrkan har slutit en överenskommelse som ska säkra att patienter och personal kan få hjälp med stöd och reflektioner när livet förändras. Överenskommelsen gäller de fem sjukhusen i Norrbotten.

Det finns sjukhuskyrkor på alla sjukhus i Norrbotten. De bemannas av präster, pastorer, diakoner och övriga medarbetare från församlingar inom Svenska kyrkan och en frikyrkoförsamling.

Redan idag finns en samverkan mellan Region Norrbotten och sjukhuskyrkan. Genom överenskommelsen vill man säkerställa att samarbetet kommer att fortsätta. Överenskommelsen omfattar arbete med patienter, närstående och personal vid sjukhusen samt, i mån av tid, personal inom primärvården.

– Jag ser ett stort värde av att vi på många områden utvecklar och stärker samverkan med civilsamhället.  Vårt förnyade samarbetsavtal med sjukhuskyrkan betyder mycket för patienter och vårdens medarbetare. Närvaron på sjukhusen ger möjlighet att möta människor som behöver stöd utifrån både små och avgörande händelser i livet, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande.

Sjukhuskyrkans insatser gällande den andliga/existentiella vården omfattar enskilda samtal, själavård, dygnet-runt-beredskap, krisstöd vid akuta händelser och deltagande i sjukhusets katastrofberedskap.

Sjukhuskyrkan ansvarar också för att erbjuda kyrkliga handlingar och gudstjänster som exempelvis dop, vigslar och nattvardsfirande.

– Vi inom sjukhuskyrkorna i Norrbotten är oerhört glada och tacksamma över denna skrivelse. Genom avtalet så har vår mångåriga goda samverkan förtydligats, säger Henrik Berglund, sjukhussjälvavårdare.

Målgruppen inkluderar alla som önskar kontakt oavsett religionstillhörighet, trosuppfattning eller annan livsåskådning. Sjukhuskyrkan har möjlighet att förmedla kontakt med andra religionsföreträdare samt har särskilda kontaktmöjligheter att tillgå genom koordinatorer.