Resurscentret för samisk hälsa växlar upp

Med fler medarbetare i länet kan Region Norrbottens resurscentrum för samisk hälsa erbjuda ett utökat stöd för samiska patienter. "De satsningar som nu görs av regionen är viktiga steg på vägen till en bättre vård", säger Risten Utsi och Inga Kuoljok som jobbar vid resurscentret i Jokkmokk.


Risten Utsi och Inga Kuoljok arbetar vid sidan av sina ordinarie uppdrag som distriktsläkare och kurator på Jokkmokks hälsocentral också med regionens resurscentrum för samisk hälsa.

Beslutet att starta det samiska resurscentret togs 2019 efter några års diskussioner och det öppnade på Jokkmokks hälsocentral 2021.

Där koordineras arbetet, som har huvudfokus på psykisk hälsa, av Risten Utsi, distriktsläkare, och Inga Kuoljok, kurator.

– Vårt mål är att kunna erbjuda så mycket stöd och vård som möjligt i Norrbotten, men vi har också möjlighet att vid behov remittera till SANKS i Norge, som är en del av Finnmarkssjukhuset, säger de.

Sprida över hela länet

För att markera vikten av resurscentrets roll inom Region Norrbotten höll Division Nära, som ansvarar för hälsocentraler och folktandvård, nyligen ett ledningsgruppsmöte på Jokkmokks hälsocentral.

– Vi vill stärka det samiska resurscentret och sprida de kunskaper som finns där över hela länet. Det är viktigt att kunna få stöd och hjälp så nära sin egen hälsocentral som möjligt och att det finns samisk kulturkompetens hos de som arbetar på hälsocentralerna. Det utåtriktade arbetet är också viktigt att kunna utöka, säger divisionschefen Krister Berglund.


Krister Berglund, divisionschef för division Nära, och Birgitta Engrund Sohlberg, verksamhetsområdeschef för Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala, vill att vården för samiska patienter ska bli ännu mer tillgänglig.

KBT-behandlare och psykosocialt team

Birgitta Engrund Sohlberg, verksamhetsområdeschef för Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala, berättar att flera initiativ har tagits för att utöka resurserna.

– Sedan några månader tillbaka har de samiska patienterna även tillgång till Viveka Nutti, som arbetar som KBT-behandlare i Kirunaområdet, både på plats och distans. Vi ska också komplettera våra befintliga psykosociala team med ett som har inriktning på samisk hälsa. Rekrytering av en sjuksköterska med psykiatribakgrund är påbörjad och vi planerar också att rekrytera en läkare eller psykolog.

Hon fortsätter:

– Vården för samiska patienter behöver bli ännu mer tillgänglig och resurscentrets verksamhet mer synlig. Man kan säga att vi vill bygga vidare på det som redan fungerar bra i Jokkmokk genom att stärka upp ett koncept som redan är påbörjat.

Viktiga steg på vägen

Risten Utsi och Inga Kuoljok ser positivt på regionens ambitioner.

– De satsningar som nu görs av regionen är viktiga steg på vägen. Tanken har hela tiden varit att vi ska jobba i hela Norrbotten, men fram till nu har flertalet av de som tagit kontakt med oss kommit från närområdet. Med fler personella resurser skapar det möjlighet att ta emot fler patienter över hela länet, men också för mer uppsökande verksamhet i bland annat skolor, säger Inga Kuoljok.

Text och foto: Jonas Hansson

Risten Utsi beskriver hur Kunskapsnätverket för samisk hälsa är organiserat, ett samarbetsprojekt mellan bland annat fyra regioner, inklusive Region Norrbotten.