Sunderby sjukhus åter i normalläge

Sunderby sjukhus återgick i normal drift under fredag förmiddag efter bedömning att läget stabiliserats.

Det var på grund av ett högt antal patienter i behov av sjukhusvård, otillräckligt med bemannade vårdplatser för att täcka det akuta behovet kombinerat med höga sjuktal bland personalen som Sunderby sjukhus natten mot onsdagen gick upp i stabsläge.

Läget är fortsatt ansträngt, men bedömningen är att sjukvården för närvarande kan hantera läget inom ramen för normaldrift.

Kontaktperson

Moa Bjerner

Divisionschef

Chef för Länssjukvård 1

Växel:
0920-28 40 00