Välj tandvårdsklinik

Här hittar du information om vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård.

Barn- och ungdomstandvård 3-23 år

Barn och ungdomar i Norrbottens län har kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23.

Du och ditt barn kan fritt välja tandvårdsmottagning i hela Norrbottens län, antingen någon inom Folktandvården eller hos en privat vårdgivare som har avtal med regionen.

Du som har fyllt 18 år har rätt att själv välja tandvårdsmottagning. Väljer du att ditt barn ska gå på en privat tandvårdsmottagning kontaktar du själv den valda mottagningen. Om du väljer Folktandvården kommer en kallelse automatiskt till din folkbokföringsadress.

Hur du byter eller väljer tandvårdsmottagning

För att välja eller byta tandvårdsmottagning kontaktar du den valda mottagningen. När bytet är registrerat blir du kontaktad av din nya tandvårdsmottagning.

De som flyttar inom länet kan ha kvar sin befintliga mottagning eller byta till någon som ligger närmare den nya folkbokföringsadressen.

Om du inte gör något val

Gör du inget aktivt val så registreras barnet, eller du som har fyllt 18 år, på den Folktandvårdsmottagning som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Länets tandvårdsmottagningar

Oavsett var ditt barn bor i Norrbottens län kan du fritt välja tandvårdsmottagning. Här finns  alla mottagningar som har avtal med regionen.

Folktandvårdens kliniker

Privata kliniker

Munksunds Tandvård (munksunds-tandvard.se)
SMILE (smile.se)