Hälsocentral i Region Norrbotten

Älvsbyns hälsocentral

TIDSBESTÄLLNING OCH RÅDGIVNING Chattfunktion tryck 0 Psykisk hälsa tryck 1 Barnmorska tryck 2 Fysioterapeut tryck 3 Provtagning tryck 4 Receptförnyelse tryck 5 Tidsbokning/rådgivning tryck 6 Rehabkoodinator tryck 7 VISSA PROVER SPARAS När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer på biobanker och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se

Välkommen till oss på Älvsbyns hälsocentral, ditt självklara val om du önskar en hälsocentral med personal med mångårig erfarenhet och kompetens.

Vid förkylningssymtom stanna hemma. Vid behov av vård, ring.

För sjukvårdsrådgivning ring 1177.
Vid akut svår sjukdom eller skada ring 112

Öppettider

Måndag - fredag kl 08.00 - 17.00.
Ambulans dygnet runt.

Tidsbeställning och rådgivning

Telefonnummer: 0929-165 44
Mottagningarna har olika uppringningstider.

 • Chattfunktion tryck 0
 • Psykisk ohälsa tryck 1
 • Barnmorska tryck 2
 • Fysioterapeut tryck 3
 • Provtagning tryck 4
 • Receptförnyelse tryck 5
 • Tidsbokning/rådgivning tryck 6
 • Rehabkoodinator tryck 7

Öppen mottagning

Injektioner måndag 13.00-13:30 torsdag 13.00-13:30.
Till exempel Behepan, p-spruta, prostatainjektion med mera

För resevaccin, TBE, med mera ring tidsbokningen för recept och tidsbokning.

Inkontinensbeställning

Ring 0929-16562
Tis 10.00-11.00.
Ons 13:00-14:00.

Ungdomsmottagningen

Ring och boka tid på 0929-165 44 (2)
Drop in onsdagar 14:00-15:00

Vidsel distriktssköterskemottagningen

Öppet måndag och torsdag fm. ring för boka tid 0929-16544 tryck 6

Avbokning

Ring 0929-165 01

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0929-165 01
 • Telefonnummer

  0929-165 44
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Besöksregler

  Under rådande Covid-19 så vill vi begränsa antalet personer hos oss. Kom själv, undantaget du som behöver en följeslagare.

Sjukvårdsrådgivningen: ring 1177 
Vid allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada: ring 112

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Marina Holmström

Enhetschef, Distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Du når oss genom remiss till arbetsterapeut via din läkare. Du kan också själv eller som anhörig kontakta oss via ovanstående telefonnummer eller via e-tjänster på 1177.se

Vad gör arbetsterapeuten?

Arbetsterapi är till för dig som har funktionshinder inom rörelse/stödjeorganen, neurologiska och neuropsykologiska sjukdomar och därför svårigheter att klara dina vardagliga sysslor.

Vi gör bedömning av dina förmågor och begränsningar relaterat till dagliga aktiviteter (boende,fritid, arbete och studier).

Våra åtgärder är riktade till att ge kunskap och verktyg för hur du kan vara aktiv och finna balans och struktur i din vardag. Arbetsterapeuten kan också ge ergonomisk rådgivning och prova ut hjälpmedel t ex hjälpmedel för tidsplanering och minnesstöd.

Arbetsterapeuten ingår i teamet för multimodal rehabilitering för personer med långvarig smärta som hälsocentralen kan erbjuda.

Telefontid: Tisdagar och torsdagar mellan kl 8.00-9.00
Telefon: 0929-165 80

Verksamheten drivs i regionens regi. Ambulansstyrkan består av sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare.

Fordonsparken består av två ambulanser. Den ena är bemannad dygnet runt, den andra mellan kl 08.00-16.00

Förutom ambulansutryckningar ingår personalen på dagtid i läkarmottagningens arbetsstyrka. Övrig tid bedrivs fortbildning i akutsjukvård, förarkunskap och materialvård samt fysisk träning.

Till astma/KOL-sköterskan kan du komma för lungfunktionstest om du upplever att du har problem med andningen eller har rökt länge.

Du kan även få en genomgång av inhalationsläkemedel.

Ingen remiss krävs för besök.

Kontakt

Lena Gran Egmark

Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00

Mottagningen finns på nedre plan. Våra asylsköterskor har planerad verksamhet med hälsokontroller och BVC. 

Öppen mottagning på följande tider: 

Måndagar kl 15.00-16.00
Tisdag 11.00-12.00
Torsdag kl 15.00-16.00

Johanna telefon 0929-165 51
Ida telefon 0929-165 69
Ibland är vi borta, då finns information på tavlan utanför dörren.

På barnhälsovården utförs utöver förebyggande hälsovård och vaccinationer även riskinformation, trafikinformation, rådgivning samt hembesök. Där anordnas även föräldrautbildning.

Kontakt

Johanna Ögren

Distriktssköterska BVC
Telefon:
0929-165 51
Telefontid:
Mån-fre, kl 11.00-12.00

Eva Boman

Distriktssköterska BVC
Telefon:
0929-165 56
Telefontid:
Mån-fre, kl 11.00-12.00

Här kan du som nyupptäckt diabetiker få god information om diabetes, dess följdsjukdomar och hur man förebygger dessa.

Har du levt med diabetes en tid men känner att du behöver få tillgång till ny information eller repetera vad du tidigare lärt dig, få stöd och kanske nya kostråd? Då är du också välkommen att vända dig till oss.

Hos oss får du kostinformation och får lära dig hur man sköter eventuell behandling med tabletter eller insulin. 

Vi kan också hjälpa dig med att prova ut  blodsockermätare kostnadsfritt samt ge bra information om hur denna ska användas.

 • Diabeteshjälpmedel hämtas hos oss på hälsocentralen.
 • Hjälpmedelskort (recept) kan lämnas in i vår reception för avhämtning efterföljande vardag.
 • Vidselsbor kan lämna in sina hjälpmedelskort hos distriktssköterska.

Kontakt

Mottagning sker på avtalad tid.

Irma Andersson

Diabetessjuksköterska
Växel:
0920-28 40 00

Ingalill Olofsson

Diabetessjuksköterska
Växel:
0920-28 40 00

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Älvsbyns upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Piteå

För att komma i kontakt med distriktssköterskan som ansvarar för vård i hemmet, kontakta kommunens distriktssköterska på tel 0929-170 80, klockan 8.00-8.45.

Vidsels distriktssköterskemottagning

Vi har en distriktssköterska placerad i Vidsel, där en mindre men väl fungerande mottagning är i drift. Denna mottagning är öppen måndag och torsdag förmiddagar, telefon 0929-302 22.

Alla besök hos distriktssköterskan sker efter tidsbokning via telefon 0929-165 44

Vi bedömer besvär som har att göra med din funktionsförmåga. Det kan vara kopplat till en skada, överbelastning, kronisk sjukdom eller rehabilitering efter operation till exempel. Tillsammans med dig upprättar vi en plan för att stödja och vägleda dig i din rehabilitering.   

Vi arbetar också preventivt med hälsa, och hjälper dig gärna att komma igång med fysisk aktivitet och träning utifrån just dina förutsättningar.

Vid avslutad kontakt är målet att du som patient ska ha insikt och kunskap om dina besvär, samt kunna ta ett fortsatt eget ansvar för din hälsa.

Vi har ett nära samarbeta med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och psykolog på hälsocentralen. Vid behov arbetar vi i team kring dig som patient.

Ingen formell remiss behövs, du kan söka direkt till oss för rådgivning vid behov boka tid för bedömning.

Kontakt

Kontakta oss via telefon vardagar mellan kl. 07:30-10:00, vi ringer upp efter klockan 10:00.

Telefon 0929-165 44, tryckval 3 för Fysioterapi.

Kostnad

Samtliga besök kostar 300 kr och betalas i hälsocentralens reception.
Frikort gäller.

Malin Lindberg

Fysioterapeut
Växel:
0920-28 40 00

Linda Lidman

Fysioterapeut
Växel:
0920-28 40 00

Cecilia Eriksson

Fysioterapeut
Växel:
0920-28 40 00

Ljusbehandling är en planerad mottagning dit läkare från alla sjukvårdsenheter kan remittera patienter som behöver behandling för sin psoriasis, eksem eller andra hudbesvär. Behandlingen består av UV-ljus och behandling med salva enligt läkares ordination.

Tidsbokning: telefon 0929-165 44

Om du vill boka tid till läkare, ring telefon 0929-165 44och följ instruktionerna.

Tidsbeställning och rådgivning

Vi har ett automatiskt återuppringningssystem. Ring och följ instruktionerna.
Telefon: 0929-165 44 (måndag-fredag, klockan 8.00-16.30).

Vid avbokning, telefon 0929-165 01.

För sjukvårdsrådgivning efter klockan 17.00, ring 1177.

Mottagningssköterska

Mottagningens sjuksköterskor svarar för telefonrådgivning, tidsbokning och har även ansvar för viss labbverksamhet och provtagning. De har egen diabetesmottagning, kontrollerar ögontryck, gör blodtryckskontroller, vaccinerar och utför ordinationer.

Våra distriktssköterskebarnmorskor ansvarar för verksamheten inom mödrahälsovården (MHV). Verksamheten innefattar vanliga mottagningsbesök och utbildning för blivande föräldrar. 

Barnmorskorna arbetar också en hel del med information och rådgivning via telefon, preventivmedelsrådgivning samt utför gynekologisk hälsokontroll (cellprov).

Kontakt

Telefon 0929-165 44

Anna Broström

Barnmorska
Växel:
0920-28 40 00

Linda Ögren

Barnmorska
Växel:
0920-28 40 00

Tidsbokning:
Telefon 0929-165 44

Om du vill avboka tiden för provtagning övrig tid så kan du ringa växeln telefon 0929-165 01.

Det finns tillfällen i livet då en samtalskontakt är ett sätt att gå vidare och må bättre. På Älvsbyns hälsocentral finns tillgång till kurator.

Du kan kontakta oss vid exempelvis:

 • kriser vid sjukdom, trauma, livskris, sorg, misshandel, relationsproblem
 • lätta och medelsvåra tillstånd av depression, ångest och sömnbesvär
 • stressrelaterad ohälsa
 • psykosomatiska tillstånd
 • kronisk benign smärta.

Telefon

0929-165 44, knappval 1.

Telefontid

Måndag och tisdag kl. 10.00-11.20
Onsdag och fredag kl. 10.00-11.00

Du är välkommen att ta kontakt med någon av våra rehabkoordinatorer när du är sjukskriven längre än 2 veckor och behöver uppföljning av detta.

Telefontid

Måndag och onsdag kl. 08.15-11.00 på telefon 0929-165 37
Torsdag kl. 08.15-09.30 på telefon 165 72.

Ring oss för recept och tidsbokning.

Vi vänder oss till ungdomar upp till 25 år. Inga frågor är för små och besöken hos oss kostar ingenting. Vi har tystnadsplikt.

Boka tid om du vill ha p-piller eller förnya recept, ha rådgivning. Kom på öppen mottagning om du vill göra tester, t ex klamydia eller graviditet, eller hämta kondomer. 

Ungdomsmottagningen drivs av Älvsbyns kommun och Region Norrbotten.

Preventivmedelsrådgivning

Hälsocentralen har en omfattande preventivmedelsverksamhet, den enda som finns att tillgå inom kommunen. I preventivmedelsrådgivningen ingår förutom enskild rådgivning även studiebesök och förebyggande verksamhet bland ungdomar.

Ungdomar och unga vuxna till och med 25 år får så kallat akut p-piller, kostnadsfritt på länets ungdomsmottagningar, jourcentraler samt mödravårdscentraler.

Akut p-piller (1177.se)

Om du tror att du har en sexuellt överförd infektion kan du kontakta din ungdomsmottagning eller hälsocentral för provtagning. Provtagning och behandling är kostnadsfri.

Jourhavande kompis är en chattjour för barn och unga upp till 25 år som drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med oss. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också det. Vi är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns här för dig när du behöver det.

Jourhavande kompis

Sned? Slak? Prickar? Lukt? Trång förhud? Svårt att få stånd? Kort sträng? Frågor om storleken? Det finns många frågor och funderingar kring snoppar.

Killars underliv - umo.se

Ung i Norr är din digitala ungdomsmottagning. Här kan du få kontakt med ungdomsmottagningens personal via video direkt i din mobil. Ingen fråga är för liten eller oviktig.

Boka tid för videosamtal eller skicka meddelande till barnmorska, kurator och vägledare för unga män via vår app Ung i Norr.

Du får svar inom 1-2 arbetsdagar. Ladda hem appen i din telefon. 

AppStore    Play Butik

Med appen Ung i Norr kan du som är 12 till 25 år prata med personal på ungdomsmottagningen via videosamtal var du än är. Du kan till exempel ställa frågor om din hälsa, preventivmedel, abort, könssjukdomar, alkohol och droger.

För att logga in och boka tid via appen behöver du BankID eller Freja eID. Läs på din banks hemsida om hur du gör för att skaffa ett BankID. Du kan även använda Freja eID för att identifiera dig i vår app. Freja eID laddar du ned som app och registrerar själv med din vanliga legitimation.

Besöket vid den digitala ungdomsmottagningen är kostnadsfritt och sker med tystnadsplikt. Välj gärna en lugn plats med bra belysning och använd headset för bästa ljud när du genomför ditt videosamtal. Tänk på att din internetuppkoppling behöver vara stabil för att videosamtalet ska kunna genomföras på bästa sätt.

HPV (humant papillomvirus) är ett mycket vanligt virus som finns i fler än hundra olika typer. Det finns vacciner som skyddar mot två typer av cancerframkallande HPV. De typerna av HPV orsakar de flesta fallen av livmoderhalscancer. För att vaccinet ska ha bäst effekt, ska man helst vaccinera sig innan man har haft sexuella kontakter med någon annan. Men det är bra att vaccinera sig även om man har haft sex. Man behöver ju inte ha blivit smittad av HPV. Och om man skulle ha blivit smittad av en virustyp, så får man ändå skydd mot de andra typerna som vaccinet skyddar emot.

Även om man är vaccinerad mot HPV ska man fortsätta att gå på de cellprovskontroller man blir kallad till.

Ta kontakt med din hälsocentral om du vill vaccinera dig.

HPV-vaccination i Norrbotten
Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer (1177.se)

Umo.se Ung i Norr

Kontakt

Telefon 0929-165 44, tidsbokning. Ring mellan 07.30-11.00. Vi ringer upp mellan 11.00-12.00.

Ungdomsmottagningen hittar du i ingången till höger om huvudentrén på Fluxenvägen (gamla distriktsmottagningen).

Öppen mottagning: Varje onsdag kl 14.30-15.30. Endast för STI-provtagning, graviditetstest, samtal/korta frågor, kondomer.

Bokade tider under övrig tid på onsdagar. 

Boka videobesök via appen Ung i Norr, vilken du laddar ner i mobilen. Det kommer att finnas bokningsbara tider mellan 10.00-11.00 onsdagar.

Anna Broström

Barnmorska
Växel:
0920-28 40 00

Linda Ögren

Barnmorska
Växel:
0920-28 40 00

Vi har öppen mottagning för injektioner måndag, kl 13.00-13.30 och torsdag, kl 13.00-13.30

Öppenmottagning för vaccinationer torsdag, kl 16.00-16.30

Utöver specialistläkare i allmänmedicin har vi lab, distriktssköterske-, diabetessköterske-, demens och astma/KOL mottagning samt diplomerad tobaksavvänjare.

BVC med barnsjuksköterska, MVC, preventivmedelsrådgivning samt ungdomsmottagning.

Vår rehabiliteringsverksamhet består av arbetsterapeut, sjukgymnastik, ljusbehandling, psykolog och rehabiliteringskoordinator.

Vi arbetar aktivt med hälsovård och livsstilsfrågor och har hälsosamtal med 40-, 50-, 60-åringar. Dessutom har vi verksamhet dygnet runt med ambulans.

Hos oss får patienter och anhöriga ett gott bemötande och bra omhändertagande av kunnig personal med hög kompetens. 

Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan