Oroskurs i Piteå

Är du en person som oroar dig över mycket? Kanske upplever du att ditt behov av att ha kontroll skapar en stress och påverkar ditt liv negativt? Då kan du delta i vår oroskurs.

Så här går det till

På oroskursen deltar 6-12 personer som träffas under fem veckor plus en uppföljningsträff. Varje träff tar upp ett särskilt tema och mellan träffarna får du som deltagare uppgifter att prova hemma.

Gruppen leds av en gruppledare som har grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT.

KBT - vad är det?

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än det förflutna.

Att träffas i grupp

Att gå en kurs i grupp är givande och roligt. På oroskursen träffar du andra i ungefär samma situation. Det kan göra att du känner dig mindre ensam med dina bekymmer och svårigheter.

Anmälan

För anmälan och mer information, ring 0911-756 65.

Kostnad

Varje träff kostar 300 kronor, lika mycket som ett patientbesök på hälsocentralen. Avgiften igår i högkostnadsskyddet.