Hälsocentral i Region Norrbotten

Överkalix hälsocentral

Överkalix hälsocentral är ditt självklara val när du bor, arbetar eller ofta vistas i kommunen.

Alla besök till hälsocentralen bokas även till laboratoriet.

Ring därför för tidsbokningen telefon 0926-798 38 före du besöker oss. Behöver du avboka tid? telefon 0926-798 20

Om du behöver vård eller rådgivning efter stängning ring 0926-798 72 eller 1177.

Vid allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada, ring 112

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0926-798 00
 • Telefonnummer

  0926-798 38
 • Besöksregler

  Besökstider för anhöriga kl. 13-18. Kontakta oss på telefon 0926-79872 om ni vill besöka avdelningen utöver besökstiderna.

Vägbeskrivning

Från centralorten Bränna åker du över Kalixälven, sväng till höger första avtagsvägen efter bron. Om du kommer från väg E10: sväng vid korsningen Hällan (står skyltat Överkalix), åk över bron över Ängesån, vid rondell åk till höger, sedan är korsningen till hälsocentralen till vänster, skyltning finns.

Sköterska finns i beredskap utanför hälsocentralens öppettider. Vid behov av hjälp under jourtid ring telefon 0926-798 72.

Distanskonsultation med läkare via Kalix kan ske via videokonferens eller telefon vid behov. Vår Facebooksida uppdateras med information:

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Kristiina Kollin

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Christina Jakobsson

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Vår verksamhet består av:

 • Behandling och bedömning av besökande patienter 
 • Hjälpmedelsutprovning
 • Behandling och bedömning av inneliggande patienter på akutavdelningen 

Anne Maj Andersson

Arbetsterapeut, KBT
Växel:
0920-28 40 00

Akutavdelningen har fem vårdplatser. På avdelningen vårdas patienter som har behov i samband med akut sjukdom, eftervård med ortopediska operationer, rehabilitering i samband med stroke, eller behov av palliativ vård i livets slutskede.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster deltar i vård och behandling av de inneliggande patienterna.

Fri besökstid alla dagar.

Telefon: 0926-798 72, till sköterska.

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Överkalix upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Kalix

Telefon: 0926-798 38

Vi är en komplett hälsocentral som tar hand om dig i livets alla olika skeenden.

Vi har även akutverksamhet med ambulansverksamhet och du kan få kontakt med oss alla dagar i veckan, dygnet runt.

I anslutning till läkarmottagningen finns en akutavdelning med 5 vårdplatser där det finns möjlighet till vård i en lugn och trivsam miljö.

Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan