Hälsocentral i Region Norrbotten

Stadsvikens hälsocentral

Samverkan i sommar Veckor 25 t o m 32 så samverkar hälsocentralerna Hertsön, Örnäset och Stadsviken. Vi har gemensam läkarmottagning vid Stadsviken och tar emot patienter listade vid dessa hälsocentraler. Vi har drop in kl 8-11 och bokningsbara tider kl 13-17.

Veckorna 25 t o m 32 så samverkar hälsocentralerna i Luleå. 
Hertsön, Örnäset och Stadsvikens hälsocentraler har gemensam läkarmottagning vid Stadsviken och tar emot patienter som är listade vid dessa hälsocentraler. 
Vi har Drop in kl 8-11 och möjlighet att boka tid kl 13-16. 
Vår mödra- och barnahälsovård, fysioterapi, psykosociala team och sjuksköterskemottagning bedrivs vid Stadsviken och Örnäset. 
Ring alltid din listade hälsocentral så hjälper vi dig, eller kontakta oss via appen Min vård Norrbotten. 
För sjukvårdsrådgivning ring 1177

Stadsvikens hälsocentral är öppen kl. 8-17. Tidsbeställning och akuta sjukdomsfall ring från kl 7.30 - 17.00, 0920-28 48 00.

Avboka ditt besök via 1177.se

Avboka/omboka

 

För rådgivning vid sjukdom ring alltid 1177, där svarar de dygnet runt.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 40 00
 • Telefonnummer

  0920-28 48 00
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00

Vägbeskrivning

Regionhusets byggnad, ingång gaveln mot centrum.

Parkeringsplats och motorvärmare

När du besöker oss vid Stadsvikens hälsocentral nyttjar du parkeringen framför hälsocentralen.

Du hämtar en biljett från biljettautomaten som finns till vänster om ingången. Denna biljett ger dig 2 timmars fri parkering.

Vill du använda motorvärmare så köper du en sådan biljett från samma automat.

Du kan även använda dig av vår surfplatta som finns till höger om entrén för att köpa biljett med e-parkering.

Jourcentralens öppettider

Lördag, söndag samt helgdagar kl. 10-17. Ring alltid till 1177 innan du besöker jourcentralen för att få adekvata råd om rätt vårdnivå. Patientavgift vid besök på Jourcentralen 400 kr. Gratis för barn upp till 20 år.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Kristina Renkvist

Hälsocentralschef

Som hälsocentralschef ansvarar jag för budget, personal och arbetsmiljö samt kvalitets- och förbättringsarbete. Jag har 60 engagerade, erfarna och kompetenta medarbetare till min hjälp att uppfylla våra mål.

Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Carina Larsson 
Arbetsterapeut
Telefonnummer: 0920-28 44 62
Telefontider må, ons och tors: 09.00-09.30

Arbetsterapi är till för dig som har svårt att utföra vardagliga aktiviteter eller har svårt att få vardagen att fungera. Du kan remitteras till arbetsterapeut av läkare, annan vårdgivare eller själv ta kontakt.

Arbetsterapeuten arbetar med exempelvis:

 • Praktisk ergonomisk rådgivning
 • Träning av alternativt sätt att utföra aktiviteter
 • Bedömning/rådgivning av aktivitetsnedsättning
 • Rådgivning och förskrivning av såväl enklare som tekniskt avancerade hjälpmedel
 • Utprovning och tillverkning av ortoser för händer
 • Handträning

Arbetsterapeuten samverkar med andra vårdgivare samt med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Gäller ditt ärende depression, nedstämdhet, ångestproblematik, stress och utmattningsrelaterad ohälsa, kris och svåra händelser, så vänder du dig med fördel till vårt psykosocial team. 

Telefon: 28 48 00

Patientavgiften är på 300 kronor och betalas vid besök samt vid utprovning av hjälpmedel. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Vid tillverkning/utprovning av handledsbandage tillkommer en avgift.

Vissa tekniska hjälpmedel är belagda med en egenavgift, mer information om detta kan du få av den som förskriver hjälpmedlet.

Avbokning

Avbokning av ditt besök ska ske senast klockan 15.00 vardagen före ditt besök.

Ej avbokat besök debiteras med 400 kr. Frikort gäller inte vid uteblivet besök.

Vår astma- och KOL sjuksköterska Evelina Gramner jobbar för närvarande med att kalla in patienter från väntelistan. För närvarande finns ingen telefontid.

Astma/KOL-mottagningen på Stadsvikens hälsocentral är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

På Astma/KOL-mottagningen kan du få hjälp med följande:

 • Utredning med Spirometri (Lungfunktionstester) och PEF-mätning (maximalt utandningsflöde)
 • Information och utbildning om astma och KOL
 • Instruktion och träning i att använda mediciner
 • Regelbunden uppföljning av din sjukdom med bl a bedömningsformulär
 • Hjälp, stöd och rådgivning vid tobaksavvänjning
 • Samarbete med läkare, sjukgymnast och dietist

Avancerad klinisk sjuksköterska gör egna medicinska bedömningar på underläkarnivå.

Marina Selberg 

Stina Selberg 

Följer barnens utveckling via mottagnings- och hembesök samt erbjuder föräldrautbildning/stöd.

 

Vi genomför nu ett nytt arbetssätt som rör dig/ er som har ert/ era barn inskrivna i BVC vid Stadsvikens HC  

Vi kommer att boka in barnet för alla besök direkt, vi skickar ej längre några kallelser 

Du kan själva omboka barnets besök via 1177.se 

Du/ Ni kan själva ta del av aktuell information om
Besök på barnavårdscentralen, BVC - 1177

Att sköta ett nyfött barn - 1177

 

 

Vi som jobbar på BVC

Lisa Bergenstråhle 
Lisa Larsson 
Agneta Nilsson
Maria Rautila 

Kontakt

Telefon: 0920 28 48 00
Vi ringer ut alla dagar i veckan mellan kl. 09.00-09.45.
Du kan ringa in från kl. 07.30.
Ladda ner appen "Min vård Norrbotten" och chatta med oss istället.

Vi utför för graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, graviditetstest och provtagning vid sexuellt överförbara sjukdomar. Vi utför även gynekologiska hälsokontroller med cellprovtagning.

Då Bergnästes hälsocentral  inte har någon barnmorska är patienter listade vid Bergnäset  välkomna till oss.

Om du önskar göra ett avbrytande av din graviditet ringer du själv till gynekologmottagningen vid Sunderby sjukhus för en abort på telefonnummer 010-452 63 00.

Telefontider

Vi ringer ut mellan kl.10.00-10.45.
Du kan ringa in till oss från kl. 07.30.

Barnmorskor

Lena Huuva
Lena Isaksson
Jessica Metsävainio
Marie Lundholm
Karin Tysk

På Stadsvikens Hälsocentral arbetar 2 diabetessköterskor som har huvudansvaret för diabetesvården på hälsocentralen. Vi utför regelbundna kontroller av dig som har diagnos diabetes. 

Vi ger dig rådgivning kring hälsosamma levnadsvanor bland annat om kost och motion vid diabetes. Vi förskriver hjälpmedel och provtagningsmaterial utifrån ditt bedömda behov. Om du har förskrivet hjälpmedel för diabetes får du ett hjälpmedelskort som du tar med dig till receptionen när du behöver hämta ut nya hjälpmedel.

Maria Granberg

Diabetessköterska
Telefon: 0920- 28 44 38
Telefontid: Måndag till fredag kl. 08.00-08.30

Susanne Sandberg

Diabetessköterska
Telefon: 0920-28 48 92
Telefontid: Måndag till torsdag kl. 08.00-08.30

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Luleå upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Sunderbyn

Vi har en gemensam verksamhet för Herstöns-, Örnäsets- och Stadsvikens fysioterapi, lokaliserad på Stadsvikens hälsocentral.Vi utför bedömningar av besvär från rörelseapparaten och ger lämplig behandling eller rehabilitering. Vi erbjuder fysisk aktivitet på recept, artrosskola samt fysisk aktivitet vid lättare psykisk ohälsa.

Rollator

Regionens fysioterapeuter ansvarar för utprovning av utomhusrollatorer.
Vid behov av inomhusrollator kontaktar du Luleå Kommun.

Vid enheten arbetar

Anette Burström
Lina Iliakainen
Gustav Lövbrand
Filip Nilsson
Peter Rydström
Erik Stockhem

Boka tid

Telefontid

Telefonnummer 0920-28 48 00.
Du kan ringa in mellan kl 7.30 - 08.30 så ringer vi upp dig mellan kl 8.00-9.00 måndag-fredag.

 

På vår sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagning får du träffa sjuksköterska Elin Ellert.

Till Elin kommer du på remiss från läkare för att:

 • Följa upp provsvar, EKG, blodtryck och optimera läkemedelsjusteringar på ordination, samt remitteras till andra instanser när det behövs.
 • Följa upp dina symtom och din status i sjukdomsförloppet.
 • Informera och utbilda dig och dina närstående om hjärtsvikt.
 • Uppmuntra och stimulera dig att följa angivna råd.
 • Hjälpa dig att förändra vanor som inte gynnar din hälsa.
 • Följa upp dig med återbesök 1 gång per år eller vid behov.

Elin Ellert
Sjuksköterska
Telefonnummer 0920 -28 44 07
Ons och to kl 8-830

Blodtrycksmottagning

Kommer att utökas under hösten 2023.

Har du besvär av urin- eller avföringsinkontinens så kan du kontakta en distriktssköterska på hälsocentralen för att boka in en tid för utredning.

För att beviljas inkontinenshjälpmedel ska det föregås av utredning. Om du har tillfälliga besvär av inkontinens till exempel hosta får du inte förskrivet inkontinensskydd.

Har du redan ett recept ringer du Onemed vid beställning, 0771-588008 eller via onemed.se och loggar in med bankID.

Om du behöver förnya ditt recept på inkontinensskydd kontaktar du någon av våra distriktssköterskor.

Kontakt distriktssköterskor

Maria Granberg, 0920-28 44 38 måndag till fredag kl. 08.00-08.30.

Susanne Sandberg, 0920-28 48 92 måndag till torsdag kl. 08.00-08.30.

Ljusbehandlingen för hela Luleå finns på Björkskatans hälsocentral. Vi tar emot dig med remiss från alla sjukvårdsenheter som behöver behandling för exempelvis psoriasis, eksem eller andra hudbesvär.

Öppettider

Måndag och onsdag 08.00-15.00. Fredag 08.00-14.30.

Telefon Ljusbehandling: 0920-715 90 eller 715 95.
Telefontid Ljusbehandling: Måndag och onsdag 08.00-15.00. Fredag 08.00-14.30.

Lunchstängt: 12.00-13.00.

Varje behandling kostar 300 kronor.

Behandlingen består av UVB-ljus, oljebad samt behandling med salva enligt läkarordination.

På ljusbehandlingen arbetar undersköterskorna.

För att komma i kontakt med oss läkare ringer du via sjuksköterska eller så kontaktar  du oss när det passar dig via e-tjänster 1177.se       

I vissa fall kan vi genomföra ditt besök digitalt. Om du så önskar informera oss, så hjälper vi till med att arrangera ett sådant möte.

Vissa av oss är specialister inom allmänmedicin, andra är under utbildning som ST-läkare. En av oss är specialist inom intermedicin och hematologi och ansvarar för vår hemsjukvård, tillsammans med kommunens distriktssköterskor
Vår profil är att vi har goda kunskaper om de flesta sjukdomstillstånd. Detta gör att vi ofta kan handlägga flera saker vid samma besök.

Vi strävar efter att ge god kontinuitet till alla och framför allt till dig med omfattande och komplexa sjukdomstillstånd. Detta gör att vi många gånger har både livslång och personlig kontakt med våra patienter.

Vår styrka är vår bredd och i de fall när våra resurser inte är tillräckliga för dig, så remitterar vi dig till andra specialister. Inom hälsocentralen har vi god samverkan med distriktssköterskorna för våra gemensamma patienter och sedan länge en väl etablerad kontakt med andra sjukvårdsaktörer såsom kollegor inom slutenvården, sjukgymnast/arbetsterapeut, kommunens sjukvårdspersonal, missbruks- och beroendevården med mera.

Vi har ansvar för läkarinsatserna vid äldreboenden inom vårt geografiska upptagningsområde. Dessa är Kallkällan, Midskogen, Bergviken, Älvgården, Ängsgården samt Tunastrands  äldreboende och tillsammans cirka 500 vårdplatser

Läkarmottagningen är öppen vardagar klockan 8.00-17.00. Besök bokas via sjuksköterska, telefon 0920-28 48 00.

För att komma i kontakt med oss läkare ringer du via sjuksköterska eller så kontaktar du oss när det passar dig via e-tjänster 1177.

I vissa fall kan vi genomföra ditt besök digitalt. Om du så önskar informera oss, så hjälper vi till med att arrangera ett sådant möte.

Sonia Bertogna

Specialist allmänmedicin med fördjupade kunskaper diabetes/hormonsjukdomar

Anneli Enblom Larsson

Specialist inom internmedicin och hematologi och ansvarar för våra hemsjukvårdspatienter.

Ulf Lundberg

Specialist allmänmedicin, BVC-läkare

Laszlo Tooth

Specialist i lungmedicin, ST inom allmänmedicin

Johanna Fjellander

ST-läkare

Iman Ranjbar

ST-läkare

Carl-Johan Westborg

Specialist inom allmänmedicin och ansvara för alla våra kommunal äldreboenden. Medicinskt ledningsansvarig.

Våra medicinska sekreterare ansvarar för journalskrivning och andra administrativa arbetsuppgifter. Det är dem du ringer om du vill begära ut intyg och journalkopior.

För att avboka besökstider hänvisar vi till 1177.se.

Telefontid kl. 08.00-15.00.

Maria Colliander
0920-28 49 53 

Victoria Edunger
0920-28 45 01

Tekla Jonneryd
0920-28 44 299

Sofia Lantto
0920-28 45 00

Adrienne Nygård 
0920-28 48 95 

Maria Sundberg 
0920- 28 44 30

Maria Wester
0920-28 41 95

Till sköterskemottagningen kan du komma för exempelvis kontroll av blodtryck, diabetes, allergi,  omläggning av sår, borttagning av stygn.

För rådgivning vid sjukdom ska du alltid ringa 1177. Där får du kvalificerade råd från kompetenta sjuksköterskor för dig, dina barn och hela din familj.

Till oss ringer du om du vill boka tid till läkare eller sjuksköterska. 

Öppettider och telefonnummer

Måndag till fredag kl 8.00-17.00
Telefon: 28 48 00, du kan ringa från klockan 07.30

Sjuksköterskor / distriktssköterskor

Erica Beckman
Elin Ellert
Sofia Engvall (studerar 2023-2024) 
Kajsa Forssen 
Eve-Lina Gramner
Maria Granberg 
Ida Lindberg
Sindy Oneyda Robles Caballero
Susanne Sandberg
Irmelin Palmgren

1177.se kan du kontakta oss när det passar dig och du får svar inom några dagar. 

Du kan till exempel:

 • Av- eller omboka besökstid
  (Avbokning av tid ska ske senast kl 15.00 dagen innan planerat besök för att undvika debitering av aktuell besöksavgift. Gäller även kostnadsfria besök.)
 • Beställa journalkopia 
 • Förnya recept
 • Kontakta din vårdgivare
 • Lämna synpunkter
 • Välja hälsocentral

Vi är alla sjuksköterskor och vår samlade kompetens och erfarenhet är stor, både från primärvård och sjukhusvård.

På laboratoriet tar vi prover som ordinerats av din läkare, antingen din läkare här på hälsocentralen eller på Sunderby sjukhus. Det handlar om allt från blodprover, EKG, lungfunktionstest, drogtester med mera.

Om provtagning

Att ta prover är inte alltid så kul, framför allt inte för våra minsta, men vi har lång erfarenhet och vana så det brukar gå bra. Om det skulle behövas kan vi bedöva innan provtagningen. De flesta proverna som vi tar skickas till andra laboratorium för analys, men vissa prover analyserar vi själva här.

Boka din tid för provtagning via 1177.se. Där kan du också av- och omboka tider.

Kontakt

Telefon: 0920-28 48 00
Vi ringer ut kl. 12.00-13.00 och du kan ringa in från kl. 07.30.

Undersköterskor

Linn Björling
Ulrika Hellgren
Gohar Mirzabekyan
Ann-Sofie Nordlund
Evelina Sundberg
Monica Wikström 
Emma Åhrlund 

Psykosocialt team 

Det psykosociala teamet består av KBT-behandlare, vårdsamordnare, arbetsterapeut, fysioterapeut, samt rehabkoordinator. Teamet arbetar med att bedöma/vägleda eller behandla vuxna patienter som söker för lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Vi jobbar med diagnoserna depression, nedstämdhet, ångestproblematik, stress och utmattningsrelaterad ohälsa, kris, smärta och sömnproblematik.

 • Rådgivning. En kortare insats med ett specifikt fokus
 • Enskild behandling i KBT
 • Stöd och insatser via arbetsterapeut gällande vardagsstruktur
 • Stöd vad gäller arbetsrehabilitering/sjukskrivning via koordinator
 • Bedömning via fysioterapeut för besvär från rörelseapparaten

I mars startar vi med öppna föreläsningar på hälsocentralen

Vi informerar om psykisk ohälsa i form av ångest, stress och sömnsvårigheter.

Datum:
12 mars 
19 mars 
26 mars 
9 april

Kl 15.30-16.30

Konferensrummet plan två.
Ingen föranmälan behövs.

Här hittar du annat stöd inom andra organisationer:

Våld i nära relation

Att bli utsatt för våld i nära relationer - 1177

FREDA-mottagningen mot våld - Luleå kommun (lulea.se)– Luleå Kommuns verksamhet för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Även för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

EQ-mottagningen - Luleå kommun (lulea.se) – för dig som utövat/utövar någon form av våld i nära relationer eller har svårt att hantera känslor som till exempel ilska.

Kvinnojour och tjejjour i Luleå - Kvinnojouren Iris.

Våld mot kvinnor - nationell stödtelefon | Kvinnofridslinjen

Ungdomar och suicidkommunikation - Vad pågår på de digitala plattformarna? (mediemyndigheten.se)

Kontakt

Telefon: 0920-28 48 00

Vi ringer ut:
Måndag kl. 13.00-14.00
Tisdag kl. 11.00-12.00
Onsdag kl. 09.30-10.30
Torsdag och fredag kl. 11.00-12.00

Vårdsamordnare

Katarina Norman 
Annelie Töyrä

KBT- behandlare

Mary-Lis Andersson
Susanne Åkerström

Rehabkoordinator

Kristina Bågesund

Fysioterapeut

Anette Burström

Arbetsterapeut

För närvarande har vi ingen arbetsterapeut.

Vid akuta fall ring psykiatriska jouren vid Sunderby sjukhus: 0920-28 27 28.

 • Alla besök hos oss är kostnadsfria oavsett ålder.
 • Alla preventivmedel är gratis till och med 25 års ålder, därefter betalar du fullt pris.
 • Kondomer är gratis för alla som behöver!
 • Ring till barnmorskan om du vill boka tid eller har frågor.

Nu kan du testa dig för klamydia och gonorré via nätet. Logga in via 1177.se för att beställa ett klamydiatest för egenprovtagning.

Läs mer på klamydia.se

Rehabkoordinatorn har som uppdrag att fungera som ett stöd för dig i din sjukskrivnings/rehabiliteringsprocess och främja din återgång till arbete/studier.

Kristina Bågesund
Rehabkoordinator

Telefon: 0920-28 45 03
Telefontid:   Måndag, onsdag och torsdag, kl. 08.30-09.15

 

Vi har nu fyra sjuksköterskor som har utbildning i rökavvänjning:
Erica Beckman
Evelina Gramner
Maria Granberg 
Susanne Sanberg 
Du når dem via 0920-28 48 00 för att boka tid.

Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp med att sluta röka eller snusa? På Stadsvikens hälsocentral hjälper vi dig gärna på vägen till ett tobaksfritt liv.

Hos oss kan du få hjälp med:

 • Information om tobak och beroende
 • Motiverande samtal
 • Farmakologisk behandling/läkemedel som komplement till samtal
 • Målsättning och vägledning
 • Metoder för att förändra dina tobaksvanor

Vi är en komplett hälsocentral som tar hand om dig i livets alla olika skeenden.

Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan