Hälsocentral i Region Norrbotten

Stadsvikens hälsocentral

Stadsvikens hälsocentral är stängd för planeringsdag fredag 24 mars kl 13.00-17.00. Vid akuta besvär kontakta Bergnäsets hälsocentral 0920-710 65.

Välkommen till oss på Stadsvikens vårdcentral, ditt självklara val om du önskar en centralt belägen vårdcentral med personal som har mångårig erfarenhet och hög kompetens. Vi är en komplett vårdcentral som tar hand om dig i livets alla olika skeenden. Välkommen in på vår hemsida för att se vilka vi är och hur du kan komma i kontakt med oss.

Stadsvikens hälsocentral är öppen kl. 8-17. Tidsbeställning och akuta sjukdomsfall ring från kl 7.30 - 17.00, 0920-28 48 00.

För rådgivning vid sjukdom ring alltid 1177, där svarar de dygnet runt.

Kontakt

Läkare

Soina Bertogna
Distriktsläkare
Telefon 0920-28 40 00, ingen telefontid

Ulf Lundberg
Distriktsläkare
Telefon 0920-28 40 00, ingen telefontid

Carl-Johan Westborg
Distriktsläkare
Telefon 0920-28 40 00, ingen telefontid

Iman Ranjbar
ST-läkare
Telefon 0920-28 44 71, måndag till torsdag kl. 08.00-08.30

Johanna Fjellander
ST-läkare
Telefon 0920-28 40 00, ingen telefontid

Kontakt

Telefon 0920-28 40 00
Vi kontaktar dig måndag-fredag kl. 10-11, 12-13, 15-16

Kontakt

Telefon 0920-28 40 00, kl. 07.30-08.45

Distriktsfysioterapeuter

Anette Burström
Lina Illikainen
Gustav Lövbrand
Filip Nilsson
Peter Rydström
Erik Stockhem

Kontakt

Telefon 0920-28 40 00
Vi ringer upp måndag till fredag kl. 10.00-10.45 och 13.00-13.45

Barnmorskor

Lena Isaksson
Marie Lundholm
Margareta Nilsson
Lena Huuva
Karin Tysk
Jessica Metsävainio

Kontakt

Telefon 0920-28 40 00
Vi ringer upp dig måndag till fredag kl. 09.00-13.00

BVC-sjuksköterskor

Agneta Nilsson Maria Rautila
Laura Vartiainen

Kontakt

Maria Granberg
Telefon 0920-28 44 38
Telefontid 08.00-08.30, måndag till fredag

Susanne Sandberg
Telefon 0920-28 48 92
Telefontid 08.00-08.30, måndag till fredag

Kontakt

Telefon 0920-28 44 38 eller 28 48 92

Om du tidigare fått förskrivet, beställ via 1177.se

Våra e-tjänster 1177.se

Kontakt

Telefon 0920-28 40 00

Vi ringer upp dig

 • måndag kl. 13-14
 • tisdag kl. 11-12
 • onsdag kl. 09.30-10.30
 • torsdag och fredag, kl. 11-12

Kontakt

Kristina Bågesund
Telefon 0920-28 45 03
Telefontid tisdag och onsdag kl. 08.15-09.15

Kontakt

Ewa Maria Wiggefors
Telefon 0920-28 44 62
Telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 08.00-08.30

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 40 00
 • Telefonnummer

  0920-28 48 00
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00

Vägbeskrivning

Regionhusets byggnad, ingång gaveln mot centrum.

Parkeringsplats och motorvärmare

När du besöker oss vid Stadsvikens hälsocentral nyttjar du parkeringen framför hälsocentralen.

Du hämtar en biljett från biljettautomaten som finns till vänster om ingången. Denna biljett ger dig 2 timmars fri parkering.

Vill du använda motorvärmare så köper du en sådan biljett från samma automat.

Du kan även använda dig av vår surfplatta som finns till höger om entrén för att köpa biljett med e-parkering.

Jourcentralens öppettider

Lördag, söndag samt helgdagar kl. 10-17. Ring alltid till 1177 innan du besöker jourcentralen för att få adekvata råd om rätt vårdnivå. Patientavgift vid besök på Jourcentralen 400 kr. Gratis för barn upp till 20 år.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Kristina Renkvist

Hälsocentralschef

Som hälsocentralschef ansvarar jag för budget, personal och arbetsmiljö samt kvalitets- och förbättringsarbete. Till Stadsvikens hälsocentral hör även Luleå ungdomsmottagning och jag har drygt 45 engagerade, erfarna och kompetenta medarbetare till min hjälp att uppfylla våra mål.

Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Arbetsterapi är till för dig som har svårt att utföra vardagliga aktiviteter eller har svårt att få vardagen att fungera. Du kan remitteras till arbetsterapeut av läkare, annan vårdgivare eller själv ta kontakt.

Arbetsterapeuten arbetar med exempelvis:

 • Praktisk ergonomisk rådgivning
 • Träning av alternativt sätt att utföra aktiviteter
 • Bedömning/rådgivning av aktivitetsnedsättning
 • Rådgivning och förskrivning av såväl enklare som tekniskt avancerade hjälpmedel
 • Utprovning och tillverkning av ortoser för händer
 • Handträning

Arbetsterapeuten samverkar med andra vårdgivare samt med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Patientavgiften är på 300 kronor och betalas vid besök samt vid utprovning av hjälpmedel. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Vid tillverkning/utprovning av handledsbandage tillkommer en avgift.

Vissa tekniska hjälpmedel är belagda med en egenavgift, mer information om detta kan du få av den som förskriver hjälpmedlet.

Kontakt

Eva-Maria Wiggefors

Arbetsterapeut
 

Telefon 0920 - 28 44 62.
Telefontid måndag, onsdag, fredag kl 8.00 - 8.30. 

Avbokning

Avbokning av ditt besök ska ske senast klockan 15.00 vardagen före ditt besök.

Ej avbokat besök debiteras med 400 kr. Frikort gäller inte vid uteblivet besök.

Astma/KOL-mottagningen på Stadsvikens hälsocentral är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

På Astma/KOL-mottagningen kan du få hjälp med följande:

 • Utredning med Spirometri (Lungfunktionstester) och PEF-mätning (maximalt utandningsflöde)
 • Information och utbildning om astma och KOL
 • Instruktion och träning i att använda mediciner
 • Regelbunden uppföljning av din sjukdom med bl a bedömningsformulär
 • Hjälp, stöd och rådgivning vid tobaksavvänjning
 • Samarbete med läkare, sjukgymnast och dietist

Vår astma- och KOL-sjuksköterska, Ulla Hellgren, når du via telefon 28 44 07, telefontid tisdagar kl 11.30 - 12.00.

Obs! Ingen telefontid under november månad på grund av influensavaccination.

I vissa fall kan vi arrangera ditt besök digitalt, kontakta Ulla så hjälper hon dig med det.  

Kommer att startas under hösten 2022.

Våra e-tjänster (1177.se)

Kontakt

Agneta Nilsson

BVC sjuksköterska

Maria Rautila

BVC sjuksköterska

Du kan kontakta oss via e-tjänster 1177.se

Vi har huvudansvaret för diabetesvården vid Stadsvikens och Bergnäsets hälsocentral.

Diabetestekniska hjälpmedel

Vi lagerhåller diabetestekniska hjälpmedel. De lämnas ut via receptionen.

Kom ihåg att ta med ditt hjälpmedelskort när du ska hämta ut diabetestekniska hjälpmedel.
Vi lämnar inte ut hjälpmedel utan giltigt hjälpmedelskort från din vårdgivare.

Kontakt

Maria Granberg

Diabetessköterska

Susanne Sandberg

Diabetessköterska

Du kan kontakta oss via 1177.se

Våra e-tjänster

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Luleå upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Sunderbyn

Vid fysioterapienheten arbetar

Anette Burström
Lina Iliakainen
Gustav Lövbrand
Filip Nilsson
Peter Rydström
Erik Stockhem

Rollator

Regionens fysioterapeuter ansvarar för utprovning av utomhusrollatorer.
Vid behov av inomhusrollator kontaktar du Luleå Kommun.

Telefontid

Telefonnummer 0920-28 48 00.
Du kan ringa in mellan kl 7.30 - 08.30 så ringer vi upp dig mellan kl 8.00-9.00 måndag-fredag.

Du kan även kontakta oss via 1177.se

Våra e-tjänster 1177.se

På vår sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagning får du träffa sjuksköterska Elin Ellert.

Till Elin kommer du på remiss från läkare för att:

 • Följa upp provsvar, EKG, blodtryck och optimera läkemedelsjusteringar på ordination, samt remitteras till andra instanser när det behövs.
 • Följa upp dina symtom och din status i sjukdomsförloppet.
 • Informera och utbilda dig och dina närstående om hjärtsvikt.
 • Uppmuntra och stimulera dig att följa angivna råd.
 • Hjälpa dig att förändra vanor som inte gynnar din hälsa.
 • Följa upp dig med återbesök 1 gång per år eller vid behov.

Våra e-tjänster 1177.se

Elin Ellert

Sjuksköterska

Ljusbehandlingen för hela Luleå finns på Björkskatans hälsocentral. Vi tar emot dig med remiss från alla sjukvårdsenheter som behöver behandling för exempelvis psoriasis, eksem eller andra hudbesvär.

Öppettider

Måndag och onsdag 08.00-15.00. Fredag 08.00-14.30.

Telefon Ljusbehandling: 0920-715 90 eller 715 95.
Telefontid Ljusbehandling: Måndag och onsdag 08.00-15.00. Fredag 08.00-14.30.

Lunchstängt: 12.00-13.00.

Varje behandling kostar 300 kronor.

Behandlingen består av UVB-ljus, oljebad samt behandling med salva enligt läkarordination.

På ljusbehandlingen arbetar undersköterskorna.

För att komma i kontakt med oss läkare ringer du via sjuksköterska eller så kontaktar  du oss när det passar dig via e-tjänster 1177.          

I vissa fall kan vi genomföra ditt besök digitalt. Om du så önskar informera oss, så hjälper vi till med att arrangera ett sådant möte.

Om distriktsläkarna

Vi är alla specialister inom allmänmedicin - vi kallas också för distriktsläkare.

Vår profil är att vi har goda kunskaper om de flesta sjukdomstillstånd. Detta gör att vi ofta kan handlägga flera saker vid samma besök.

Vi strävar efter att ge god kontinuitet till alla och framför allt till dig med omfattande och komplexa sjukdomstillstånd. Detta gör att vi många gånger har både livslång och personlig kontakt med våra patienter.

Vår styrka är vår bredd och i de fall när våra resurser inte är tillräckliga för dig, så remitterar vi dig till andra specialister. Inom hälsocentralen har vi god samverkan med distriktssköterskorna för våra gemensamma patienter och sedan länge en väl etablerad kontakt med andra sjukvårdsaktörer såsom kollegor inom slutenvården, sjukgymnast/arbetsterapeut, kommunens sjukvårdspersonal, missbruks- och beroendevården mm

Vi har ansvar för läkarinsatserna vid äldreboenden inom vårt geografiska upptagningsområde. Dessa är Kallkällan, Midskogens och Bergvikens  äldreboende och tillsammans uppgår de till 100 vårdplatser.

Läkarmottagningen är öppen vardagar klockan 8.00-17.00. Besök bokas via sjuksköterska, telefon 0920-28 48 00.

För att komma i kontakt med oss läkare ringer du via sjuksköterska eller så kontaktar du oss när det passar dig via e-tjänster 1177.

I vissa fall kan vi genomföra ditt besök digitalt. Om du så önskar informera oss, så hjälper vi till med att arrangera ett sådant möte.

Sonia Bertogna

Specialist allmänmedicin med fördjupade kunskaper diabetes/hormonsjukdomar

Ulf Lundberg

Specialist allmänmedicin, BVC-läkare

Johanna Fjellander

ST-läkare

Iman Ranjbar

ST-läkare

Carl-Johan Westborg

Medicinskt ledningsansvarig

För rådgivning vid sjukdomar hos barn ringer du alltid 1177.
Du kan även kontakta oss via e-tjänster 1177.

Våra e-tjänster (1177.se)

Lena Huuva

Barnmorska

Lena Isaksson

Barnmorska

Marie Lundholm

Barnmorska

Karin Tysk

Barnmorska

Till sköterskemottagningen kan du komma för exempelvis kontroll av blodtryck, diabetes, allergi, astma, omläggning av sår, borttagning av stygn. Vill du sluta röka är det hit du vänder dig.

För rådgivning vid sjukdom ska du alltid ringa 1177. Där får du kvalificerade råd från kompetenta sjuksköterskor för dig, dina barn och hela din familj.

Till oss ringer du om du vill boka tid till läkare eller sjuksköterska. 

Öppettider och telefonnummer

Måndag- fredag kl 8.00-17.00
Telefon  28 48 00, du kan ringa från klockan 7.30

Du kan även boka ditt besök till sjuksköterska via 1177.se om du har en remiss. 

Våra e-tjänster

På 1177.se kan du kontakta oss när det passar dig och du får svar inom några dagar. 

Du kan till exempel:

 • Av- eller omboka besökstid
  (Avbokning av tid ska ske senast kl 15.00 dagen innan planerat besök för att undvika debitering av aktuell besöksavgift. Gäller även kostnadsfria besök.)
 • Beställa journalkopia 
 • Förnya recept
 • Kontakta din vårdgivare
 • Lämna synpunkter
 • Välja hälsocentral

Vi är alla sjuksköterskor och vår samlade kompetens och erfarenhet är stor, både från primärvård och sjukhusvård.

Det är viktigt att du som besöker oss inte har en pågående infektion och att du på ett säkert sätt kan ta dig till hälsocentralen. Det innebär via bil, taxi eller cykel och inte med kollektivtrafik.

Du bör använda munskydd när du besöker vården.

Vi gör fortfarande hembesök till dig som inte på ett säkert sätt kan ta dig till oss och som har luftvägssymtom.

Om du känner dig osäker, ring oss på telefon: 28 48 00 för vägledning.

På laboratoriet tar vi prover som ordinerats av din läkare, antingen din läkare här på hälsocentralen eller på Sunderby sjukhus. Det handlar om allt från blodprover, EKG, lungfunktionstest, drogtester med mera.

Om provtagning

Att ta prover är inte alltid så kul, framför allt inte för våra minsta, men vi har lång erfarenhet och vana så det brukar gå bra. Om det skulle behövas kan vi bedöva innan provtagningen. De flesta proverna som vi tar skickas till andra laboratorium för analys, men vissa prover analyserar vi själva här.

Telefontid

Vi använder oss av uppringningstjänst för tidsbokning till laboratoriet.
Du kan ringa oss från kl. 7.30 så ringer vi tillbaka enl nedan: 
Måndag - fredag kl 10.30-11.00 samt kl 12.00-14.00. 
Måndag - torsdag kl  15.30 - 16.00.

Telefon: 0920-28 48 00.  

Carolina Silverplats

Undersköterska

Martina Eriksson

Undersköterska (Ej i tjänst på denna befattning t.o.m. 2023-06-07)

Ulrika Hellgren

Undersköterska

Gohar Mirzabekyan

Undersköterska

Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att sova? Har det hänt något i din närmaste omgivning som påverkar ditt psykiska mående? Behöver du råd och stöd efter en längre tids sjukfrånvaro eller är det svårt att få vardagen att gå ihop? Kanske vill du bara fråga om något som rör din psykiska hälsa. Här på Stadsvikens hälsocentral i Luleå kan du få hjälp via vår KBT terapeut, våra fysioterapeuter samt vår arbetsterapeut för råd, stöd och behandling.

Här på mottagningen erbjuder vi:

 • Rådgivning. En kortare insats med ett specifikt fokus.
 • Enskild behandling i KBT. 
 • Stöd och insatser via arbetsterapeut gällande vardagsstruktur.  
 • Stöd vad gäller arbetsrehabilitering/sjukskrivning via koordinator
 • Bedömning via fysioterapeut för besvär från rörelseapparaten.    

Innan du påbörjar en behandling träffar du en KBT terapeut för en bedömning där vi tillsammans kommer överens om vilken typ av behandling som kan hjälpa dig bäst. Du får fylla i skattningsformulär och svara på frågor samt beskriva dina upplevelser och behov.  Behandlingen är begränsad till en kortare tid. Har du andra behov finns det alternativ som vi kan slussa dig vidare till.

Vid akuta fall ring psykiatriska jouren vid Sunderby sjukhus: 0920 – 28 27 28.

För sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Kostnaden för besök hos KBT terapeut är 300 kr och ingår i högkostnadskortet.

Behandling erbjuds de som är listade vid Stadsvikens hälsocentral

Susann Åkerström

KBT-terapeut

När du kommer in på hälsocentralen anmäler du dig i receptionen. 

Besöksrestriktioner

Med anledning av den ökande smittospridningen avseende Coronaviruset inför vi restriktioner vid besök på hälsocentralen.

Kom ihåg att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och att hålla avstånd om minst två meter till varandra. Om du tillhör riskgrupp så informera oss om det vid kontakt med oss!

Har du fått en faktura för uteblivet besök eller har du andra administrativa funderingar kring din journal? Kontakta då någon av oss vårdadministratörer måndag-fredag, 8.00-16.00.

Maria Colliander

Vårdadministratör

Victoria Edunger

Vårdadministratör

Sofia Lantto

Vårdadministratör

Tekla Jonneryd

Vårdadministratör

Eleonora Magnor

Vårdadministratör

Adrienne Inga-Lill Nygård

Vårdadministratör

Maria Wester

Vårdadministratör

Oavsett din ålder och erfarenhet, om du är man eller kvinna, kan du ställas inför frågor som du vill prata med en professionell rådgivare om.

Under rådande Coronapandemi är Drop In mottagning för STI sjukdomar stängd. Vid symtom ring 0920-28 48 00

 • Alla besök hos oss är kostnadsfria oavsett ålder.
 • Alla preventivmedel är gratis till och med 25 års ålder, därefter betalar du fullt pris.
 • Kondomer är GRATIS för alla som behöver!
 • Ring till barnmorskan om du vill boka tid eller har frågor.

Nu kan du testa dig för klamydia och gonorré via nätet.

Läs mer på klamydia.se

Kontakt

Telefon: 0920-28 48 00
Så här går det till: Du knappar in ditt telefonnummer, vi ringer upp dig på angiven tid, mån-fre mellan kl 10.00-10.45.
Telefontid: Du kan ringa in redan kl 07.45 för att få en uppringningstid.

Lena Isaksson

Barnmorska

Marie Lundholm

Barnmorska

Koordinatorn har som uppdrag att fungera som ett stöd för dig i din sjukskrivnings/rehabiliteringsprocess och främja din återgång till arbete/studier.

Telefon 0920 - 28 44 62.
Telefontid måndag - fredag kl 8.00 - 8.30. 

Eva-Maria Wiggefors

Arbetsterapeut

Avbokning

Avbokning av ditt besök ska ske senast klockan 15.00 vardagen före ditt besök.

Ej avbokat besök debiteras med 400 kr. Frikort gäller inte vid uteblivet besök.

Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp med att sluta röka eller snusa?

På Stadsvikens hälsocentral hjälper vi dig gärna på vägen till ett tobaksfritt liv.

Hos oss kan du få hjälp med:

 • Information om tobak och beroende
 • Motiverande samtal
 • Farmakologisk behandling/läkemedel som komplement till samtal
 • Målsättning och vägledning
 • Metoder för att förändra dina tobaksvanor

Vi erbjuder också tobaksavvänjning på nätet. Kontakta Ulla för information.

Vår tobaksavvänjare, Ulla Hellgren, når du via telefon 0920-28 44 07, telefontid tisdagar kl.11.30-12.00

Obs! Ingen telefontid under november månad på grund av influensavaccination.

Vi är en komplett hälsocentral som tar hand om dig i livets alla olika skeenden.

Välj oss

 • Carl-Johan Westborg

  Medicinskt ledningsansvarig
 • Iman Ranjbar

  ST läkare
 • Sonia Bertogna

  Specialist allmänmedicin med fördjupade kunskaper diabetes/hormonsjukdomar
 • Ulf Lundberg

  Specialist inom allmänmedicin, BVC läkare

 • Ulrika Hellgren

  Undersköterska
 • Gohar Mirzabekyan

  Undersköterska
 • Josefine Nyström

  Undersköterska
 • Moa Knekta

  Undersköterska
 • Monica Wikström

  Undersköterska

 • Susann Åkerström

  KBT terapeut

 • Maria Colliander

  Vårdadministratör
 • Victoria Edunger

  Vårdadministratör
 • Sofia Lantto

  Vårdadministratör
 • Tekla Jonneryd

  Vårdadministratör
 • Adrienne Inga-Lill Nygård

  Vårdadministratör
 • Maria Wester

  Vårdadministratör

 • Lena Isaksson

  Barnmorska

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan