Akutmottagning och IVAK, Kiruna sjukhus

Akutsjukvården vid Kiruna sjukhus består av akutmottagning, ambulansverksamhet och intensivvårdsavdelning.

Enheterna bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor dygnet runt tillsammans med en legitimerad läkare och en AT-läkare.

Alla patienter som kommer till akutmottagningen blir först bedömda och prioriterade av en sjuksköterska.

Prioriteringen är individuell och baseras på dina värden, symtom och skador och hur allvarliga dessa är. Den patient som är allvarligast sjuk får vård först. Du kan även bli hänvisad till annan vårdinstans för rätt vård.

Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Sök hjälp på akutmottagningen vid allvarlig olycka, svår sjukdom eller annat akut tillstånd.

Vid besvär som inte är livshotande kan du ringa 1177 före ditt besök. Då får du hjälp av en sjuksköterska att bedöma ditt tillstånd och blir hänvisad till rätt vårdnivå. Ring 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning eller läs mer på 1177.se

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Akutsjukvården vid Kiruna sjukhus består av akutmottagning, ambulansverksamhet och intensivvårdsavdelning.

Enheterna bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor dygnet runt tillsammans med en legitimerad läkare och en AT-läkare.

Alla patienter som kommer till akutmottagningen blir först bedömda och prioriterade av en sjuksköterska.

Prioriteringen är individuell och baseras på dina värden, symtom och skador och hur allvarliga dessa är. Den patient som är allvarligast sjuk får vård först. Du kan även bli hänvisad till annan vårdinstans för rätt vård.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan