Akutmottagningen, Sunderbyn sjukhus

Om du blir akut eller livshotande sjuk ska du ringa 112 för att tillkalla ambulans eller ta dig till en akutmottagning själv.

Vid övriga olycksfall eller sjukdomar, ring 1177 dygnet runt. 

Om du blir akut eller livshotande sjuk ska du ringa 112 för att tillkalla ambulans eller ta dig till en akutmottagning själv.

Av sekretess- och utrymmesskäl vill vi gärna att så få anhöriga som möjligt följer med patienten in på mottagningen.

Vid övriga olycksfall eller sjukdomar, ring 1177 dygnet runt. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd om var du ska vända dig.

På 1177.se kan du hitta information om sjukdom, behandlingar och var du kan söka vård. Där finns också e-tjänster där du kan logga in för vårdärenden på nätet. 

1177.se

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan