Akutmottagningen, Piteå sjukhus

Välkommen till Akutsjukvården vid Piteå sjukhus, vi består av akutmottagning, ambulansverksamhet och intensivvårdsavdelning.

Ett besök på akutmottagningen kostar 300 kr (gäller både besök hos läkare och bedömning hos sjuksköterska).

Ett besök på akutmottagningen kostar 300 kr (gäller både besök hos läkare och bedömning hos sjuksköterska).

När du kommer till akutmottagningen möter du först en sjuksköterska som bedömer ditt tillstånd utifrån din berättelse och eventuella kontroller i form av blodtryck, puls, temperatur och syresättning.

Allt detta sker utifrån ett prioriteringssystem som heter RETTS, där alla patienter får en färg utifrån allvarlighetsgrad. Det kan innebära att det blir väntetider för dig som inte är allvarligt sjuk.

Efter första bedömningen kan du få råd om fortsatt vård och behandling i hemmet eller hänvisas till annan vårdinrättning exempelvis din hälsocentral.

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en specialistavdelning för svårt sjuka som behöver noggrann övervakning och avancerad behandling. Intensivvårdavdelningen ligger på plan 4 och nås via huvudentrén fram till kl 20.00.

Anmäl alltid er ankomst till avdelningen genom att ringa på dörrklockan och invänta personal.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Välkommen till Akutsjukvården vid Piteå sjukhus, vi består av akutmottagning, ambulansverksamhet och intensivvårdsavdelning.

Ett besök på akutmottagningen kostar 300 kr (gäller både besök hos läkare och bedömning hos sjuksköterska).

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan