Arbetsterapimottagningen, Gällivare sjukhus

Arbetsterapeuten har som uppgift att träna människor som på grund av en olycka, sjukdom eller ett medfött handikapp har svårigheter att klara sitt dagliga liv.
Arbetsterapeuten utreder och bedömer vilken träning eller annat stöd de behöver, och skräddarsyr behandlingen för varje person.

Behandlingen inriktas mot att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. Målet är att personerna ska klara boende, personlig vård, aktiv fritid, lek, skola och arbete så självständigt som möjligt.

Arbetsterapeuter på paramedicinenheten arbetar med vuxna personer inom områdena intensivvård, internmedicin/palliation, ortopedi, kirurgi, stroke och rehabilitering. Vi arbetar både inom slutenvård samt mot sjukhusets mottagningar.

Kontakt
Arbetsterapeut sluten vård 0970-194 50, 191 93, 192 37
Arbetsterapeut öppenvårdsrehab 0970-193 44

Kontakt
Arbetsterapeut sluten vård 0970-194 50, 191 93, 192 37
Arbetsterapeut öppenvårdsrehab 0970-193 44

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Arbetsterapeuten har som uppgift att träna människor som på grund av en olycka, sjukdom eller ett medfött handikapp har svårigheter att klara sitt dagliga liv.
Arbetsterapeuten utreder och bedömer vilken träning eller annat stöd de behöver, och skräddarsyr behandlingen för varje person.

Behandlingen inriktas mot att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. Målet är att personerna ska klara boende, personlig vård, aktiv fritid, lek, skola och arbete så självständigt som möjligt.

Arbetsterapeuter på paramedicinenheten arbetar med vuxna personer inom områdena intensivvård, internmedicin/palliation, ortopedi, kirurgi, stroke och rehabilitering. Vi arbetar både inom slutenvård samt mot sjukhusets mottagningar.

Kontakt
Arbetsterapeut sluten vård 0970-194 50, 191 93, 192 37
Arbetsterapeut öppenvårdsrehab 0970-193 44

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan