Avdelning 2B, Akutgeriatrik och rehabilitering, Piteå sjukhus

Avdelning 2B i Piteå har 18 vårdplatser.

Avdelningen är profilerad mot akutgeriatrik, multisjuka äldre och personer som kommer för rehabilitering.

Även patienter med andra diagnoser vårdas på avdelningen, detta eftersom den ingår i en gemensam omvårdnadsenhet inom Medicin- och rehabiliteringskliniken.

Personalen på avdelningen arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist och läkare, som tillsammans med patienten utformar en rehabiliteringsplan för vårdtiden.

Vårdpersonalen på avdelningen arbetar enligt parvårdsmodellen dagtid måndag till fredag. Detta innebär att en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans har omvårdnadsansvaret för fyra till fem patienter.

Vi arbetar utifrån en etisk värdegrund och ett av våra mål är att patienterna ska känna sig delaktiga i vården och rehabiliteringen. Vi arbetar också med att göra vårdtiden så effektiv och säker som möjligt.

Avdelning 2B ligger på plan 2 i den så kallade rehab-flygeln.

Enhetschef tfn 0911-75257

Avdelning 2B ligger på plan 2 i den så kallade rehab-flygeln.

Du som är anhörig till en inneliggande patient på vår avdelning kan ringa tel: 0911-75002. Telefonen är stängd kl 07.00 till 10.00 men vi tar emot samtal övriga tider på dygnet.

Enhetschef tel:  0911-75257

  • Telefontider

    Måndag-Söndag 10:00-07:00
  • Telefonnummer

    0911-750 02
  • Besökstider

    Måndag-Söndag 10:00-20:00

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Avdelning 2B i Piteå har 18 vårdplatser.

Avdelningen är profilerad mot akutgeriatrik, multisjuka äldre och personer som kommer för rehabilitering.

Även patienter med andra diagnoser vårdas på avdelningen, detta eftersom den ingår i en gemensam omvårdnadsenhet inom Medicin- och rehabiliteringskliniken.

Personalen på avdelningen arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist och läkare, som tillsammans med patienten utformar en rehabiliteringsplan för vårdtiden.

Vårdpersonalen på avdelningen arbetar enligt parvårdsmodellen dagtid måndag till fredag. Detta innebär att en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans har omvårdnadsansvaret för fyra till fem patienter.

Vi arbetar utifrån en etisk värdegrund och ett av våra mål är att patienterna ska känna sig delaktiga i vården och rehabiliteringen. Vi arbetar också med att göra vårdtiden så effektiv och säker som möjligt.

Avdelning 2B ligger på plan 2 i den så kallade rehab-flygeln.

Enhetschef tfn 0911-75257

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan