Avdelning 31 ortopedi, Sunderby sjukhus

Vårdavdelning för ortopediska patienter.

Välkommen till avdelning 31 som är en vårdavdelning för ortopediska patienter.

Patientinformation

Rökstopp inför operation

När du ska genomgå en planerad operation måste du vara rökfri, så kallat rökstopp. Det innebär krav på fyra veckors rökfrihet före och åtta veckor efter planerad operation.

  • Telefontider

    Måndag-Söndag 00:00-24:00
  • Telefonnummer

    0920-28 20 31
  • Besökstider

    Måndag-Söndag 13:00-19:00

Vägbeskrivning

Efter Inlandsgatan Sunderby sjukhus, trapphus D.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Ortopediverksamheten vid Sunderby sjukhus består av ortopedmottagning, ortopedteknisk avdelning samt vårdavdelning 31.

Patientinformation

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan